Čo je to pro bono?

Pro bono je skratka latinského pro bono publico, ktorým sa označuje odborná práca poskytnutá bezplatne alebo za symbolickú cenu s významom „pre verejný prospech“.

Najčastejšie sa s pro bono stretávame pri spolupráci mimovládnych organizácií s firmami.  Firma vtedy bezplatne a v biznis kvalite poskytuje svoju expertízu mimovládnym organizáciám. Odborníci z firiem dostávajú možnosť využiť svoje vedomosti a zručnosti na riešenia, ktoré pomáhajú núdznym, prispievajú k transparentnej verejnej správe alebo zlepšujú vzdelávanie na Slovensku. Práve tretí sektor, resp. občianska spoločnosť je často hýbateľom pozitívnych spoločenských zmien, a firmy sa tak stávajú ich súčasťou. Ďalším, rovnako dôležitým, prínosom firemnej pro bono kultúry je jej schopnosť priniesť zamestnancom pocit zmysluplnosti v práci. Ten si prirodzene spájajú s firmou, ktorá im tento typ skúsenosti umožňuje.

5 princípov úspešnej pro bono spolupráce

1. Cieľová skupina môže byť ktokoľvek

Čoraz viac firiem pomáha startup-om, predovšetkým tým, ktorých cieľom nie je len zisk, ale aj spoločenský prínos. Pokiaľ sa rozhodnete pomáhať jednotlivcom, overte si, či sú dôveryhodným prijímateľom pomoci.

Na začiatku spolupráce je dôležité si vopred zadefinovať očakávania oboch strán, čo výstup obsiahne a čo už nie. Nezabudnite si tiež overiť, či má organizácia kapacitu výstup po jeho zhotovení plne využiť.

Pred začiatkom spolupráce skúste čo najpresnejšie odhadnúť svoje časové možnosti a vopred ich organizácii komunikujte. V akých intervaloch budú môcť dobrovoľníci poskytnúť svoj čas?

Expertné dobrovoľníctvo je skvelou príležitosťou pre vašich zamestnancov načerpať novú inšpiráciu a dozvedieť sa zaujímavé informácie „z druhej strany“.

Idea pomoci pre dobrú vec je často v prvom okamihu lákavá, ale v procese spolupráce môže nadšenie dobrovoľníkov dočasne vyprchať. Pristupujte preto k pro bono projektom s rovnakou vážnosťou ako k bežným projektom platiacich klientov.

Naše pro bono programy

ADVOKÁTI PRO BONO

 

Advokáti a advokátske kancelárie na Slovensku bezplatne pomáhajú mimovládnym organizáciám a klientom v núdzi, ktorí potrebujú právnu pomoc.

 

ZISTIŤ VIAC

PRO BONO TRÉNINGY

 

Odborníci z firemného sektora zdieľajú svoje vedomosti s neziskovým sektorom a rozvíjajú tak ich schopnosti a zručnosti na vzdelávacích workshopoch.

 

ZISTIŤ VIAC

NAŠE MESTO

 

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku vytvára priestor nielen na manuálne  činnosti, ale aj na pomoc hlavou – expertné dobrovoľníctvo.

 

ZISTIŤ VIAC

FIRMY KOMUNITE

 

Firmy podporujú neziskové organizácie, školy, skupiny znevýhodnených občanov atď.  a prostredníctvom zapájania sa do konkrétnych aktivít zlepšujú ich postavenie v spoločnosti.

 

ZISTIŤ VIAC

Vedeli ste, že…?

75 % firiem má vďaka pro bono lepšie vzťahy s komunitou, partnermi a legislatívnymi orgánmi.

Prieskum záujmu o pro bono dobrovoľníctvo medzi zamestnancami firiem

63 % zamestnávateľov verí, že pro bono práca upevňuje vzťahy v tíme.

Prieskum záujmu o pro bono dobrovoľníctvo medzi zamestnancami firiem

61 % firiem pozoruje vyššiu hodnotu značky

Prieskum záujmu o pro bono dobrovoľníctvo medzi zamestnancami firiem

Chcete zistiť viac?

Téme pro bono sa venuje združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum vo svojich odporúčaniach pre firmy. Ak chcete získať viac informácií, kliknite na webovú stránku www.blf.sk alebo si prečítajte odporúčania BLF.

Stiahnuť si Odporúčania BLF o pro bono