Krivak & Co.

Názov advokátkej kancelárie: Krivak & Co., s.r.o.

Webstránkahttp://www.krivak.sk/sk/

Filozofia advokátskej kancelárie Krivak & Co. je o nesebeckosti – byť dobrovoľne dávajúcou súčasťou spoločnosti a zaoberať sa aj tými, ktorí sú v znevýhodnenej pozícii. Cítia, že je dobré podeliť sa s výsadami ako zdravie, strecha nad hlavou, práca, zabezpečenie. S radosťou venujú svoj čas dobrej veci. V rámci programu Advokáti Pro Bono sa venujú najmä ľuďom bez domova a sluchovo postihnutým.

Kancelária sa zapojila do programu so zreteľom na ich cieľ pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Zároveň advokáti očakávali, že sa v Nadácii Pontis stretnú s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, čo sa aj stalo. Podľa ich slov, v spolupráci sa dá urobiť viac a môžu si tak rozšíriť svoje obzory. Do pro bono právnej pomoci sa zapájajú pravidelne traja ľudia – Jana Štulrajterová, Marianna Čopíková a Martin Krivák.

Dobrovoľnícke aktivity a zodpovedné podnikanie

Kancelária sa zapája aj do iných, podobných aktivít. Bez nároku na odmenu pomáha ľuďom, ktorí ich o to požiadajú. Z environmentálneho hľadiska kancelária dbá aj na životné prostredie – advokáti poctivo separujú a prijímajú len takú prácu, ktorá je v súlade s ich svedomím. Nedávno si kúpili 6 mestských bicyklov a zriadili si pred kanceláriou „stojky“. Na bicykloch jazdia do práce a, v prípade záujmu, sú ochotní ich požičiavať aj svojím známym. „Stojky“ samozrejme nevyužívajú len zamestnanci kancelárie, ale aj iní ľudia. Ide o súčasť projektu, ktorý práve rozbiehajú. Jeho cieľom je zelenšia Bratislava a menej áut v uliciach.

Ocenenia

Martin Krivák bol viackrát nominovaný na cenu Nadácie Pontis Via Bona a raz túto cenu i získal v súvislosti s jeho charitatívnymi aktivitami a podporou nepočujúcich detí.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

2016

Nadácia Pontis, onlinetmlocnik.sk – Právna analýza k novele zákona o sociálnych službách s cieľom budúcej advokácie za financovanie online služby pre Nepočujúcich www.onlinetlmočnik.sk ako sociálnej služby štátom.

OZ Proti prúdu, Vagus, Domov sv. Jána z Boha – Právna klinika pre ľudí bez domova je prvý projekt svojho druhu v Európe, v rámci ktorého advokáti z viacerých kancelárií pomáhajú v priestoroch partnerských organizácií priamo ľuďom bez domova a so širokým spektrom právnych problémov (hoci najčastejšie s dlhmi). Spolupráca v rámci  kliniky je postavená na trojstrannej spolupráci advokát – sociálny pracovník – klient. V roku 2016 advokáti pomáhali spolu 11-tim klientom.

Nadácia Pontis – Pripravenie podkladov pre Nadáciu Pontis na vypracovanie právnej analýzy k novele zákona o sociálnych službách. Cieľom bude advokácia za financovanie online služby pre nepočujúcich, www.onlinetlmočnik.sk, ako sociálnej služby štátom.

OZ Myslím – Centrum kultúry Nepočujúcich – Právna revízia súhlasu klientov s poskytovanými službami a právna konzultácia k použitiu rôznych typov zmlúv o spolupráci.

OZ Myslím – Centrum kultúry Nepočujúcich – Vypracovanie všeobecných podmienok poskytovania kurzov posunkového jazyka. Právne poradenstvo v súvislosti s príkaznými zmluvami a zmluvami o dielo. Pomoc s právnou konzultáciou k novele zákona o službách zamestnanosti.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/65aa59dacdd5e494a12eac4c19dac904/5D81EA7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c13.0.1053.1053/s640x640/58793427_1073139732885896_2372520939642142728_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8aa9461b85acbc8101521402a6442552/5D607B52/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56908097_190318425281431_1051053404993093015_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/2f10f7c4594ed61a8aa3a6a95d95b922/5D7C7246/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56883691_712873559114450_1165573011896666271_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/45f8e8f95cbb22817ec00a8de09805c2/5D79C50C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c7.0.1065.1065/s640x640/55770613_2621260841277740_1165208649501515652_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e3d43adf9d21664971ba51c6b71603b0/5D80DA17/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54512640_840168949648987_2370792320966936511_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/b80aff2c0bd7adbf91cae111ef3ce7b9/5D9A365B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54447241_158052335200535_3387544851994833632_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c6903fd83b9e2a4a0a9b2183b8e62c73/5D83D551/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.837.837a/s640x640/54463739_190395271934646_98549616865124638_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6afc97832e7f4b33f1aa7f16eab40bc5/5D5E83AF/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56248164_424420404999685_7301964217204779044_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/002b23a5ee75deb40eba23647b920ee6/5D9DAFD0/t51.2885-15/e15/c135.0.810.810a/s640x640/55962027_407354086710599_3597054180394936356_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d88891c20a5c2733bc850571371cab4/5D9E430D/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080a/s640x640/54731552_794980164200447_5309985375606744612_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4871fd7df4799dbcca02977c1681cb70/5D81E375/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54191321_145866336452977_9152695450190118026_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/de44914899bd43542aaae53cebe6bc42/5D994435/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54511119_2321866668089905_8838181698415967876_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net