Krivak & Co.

Názov advokátkej kancelárie: Krivak & Co., s.r.o.

Webstránkahttp://www.krivak.sk/sk/

Filozofia advokátskej kancelárie Krivak & Co. je o nesebeckosti – byť dobrovoľne dávajúcou súčasťou spoločnosti a zaoberať sa aj tými, ktorí sú v znevýhodnenej pozícii. Cítia, že je dobré podeliť sa s výsadami ako zdravie, strecha nad hlavou, práca, zabezpečenie. S radosťou venujú svoj čas dobrej veci. V rámci programu Advokáti Pro Bono sa venujú najmä ľuďom bez domova a sluchovo postihnutým.

Kancelária sa zapojila do programu so zreteľom na ich cieľ pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Zároveň advokáti očakávali, že sa v Nadácii Pontis stretnú s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, čo sa aj stalo. Podľa ich slov, v spolupráci sa dá urobiť viac a môžu si tak rozšíriť svoje obzory. Do pro bono právnej pomoci sa zapájajú pravidelne traja ľudia – Jana Štulrajterová, Marianna Čopíková a Martin Krivák.

Dobrovoľnícke aktivity a zodpovedné podnikanie

Kancelária sa zapája aj do iných, podobných aktivít. Bez nároku na odmenu pomáha ľuďom, ktorí ich o to požiadajú. Z environmentálneho hľadiska kancelária dbá aj na životné prostredie – advokáti poctivo separujú a prijímajú len takú prácu, ktorá je v súlade s ich svedomím. Nedávno si kúpili 6 mestských bicyklov a zriadili si pred kanceláriou „stojky“. Na bicykloch jazdia do práce a, v prípade záujmu, sú ochotní ich požičiavať aj svojím známym. „Stojky“ samozrejme nevyužívajú len zamestnanci kancelárie, ale aj iní ľudia. Ide o súčasť projektu, ktorý práve rozbiehajú. Jeho cieľom je zelenšia Bratislava a menej áut v uliciach.

Ocenenia

Martin Krivák bol viackrát nominovaný na cenu Nadácie Pontis Via Bona a raz túto cenu i získal v súvislosti s jeho charitatívnymi aktivitami a podporou nepočujúcich detí.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

2016

Nadácia Pontis, onlinetmlocnik.sk – Právna analýza k novele zákona o sociálnych službách s cieľom budúcej advokácie za financovanie online služby pre Nepočujúcich www.onlinetlmočnik.sk ako sociálnej služby štátom.

OZ Proti prúdu, Vagus, Domov sv. Jána z Boha – Právna klinika pre ľudí bez domova je prvý projekt svojho druhu v Európe, v rámci ktorého advokáti z viacerých kancelárií pomáhajú v priestoroch partnerských organizácií priamo ľuďom bez domova a so širokým spektrom právnych problémov (hoci najčastejšie s dlhmi). Spolupráca v rámci  kliniky je postavená na trojstrannej spolupráci advokát – sociálny pracovník – klient. V roku 2016 advokáti pomáhali spolu 11-tim klientom.

Nadácia Pontis – Pripravenie podkladov pre Nadáciu Pontis na vypracovanie právnej analýzy k novele zákona o sociálnych službách. Cieľom bude advokácia za financovanie online služby pre nepočujúcich, www.onlinetlmočnik.sk, ako sociálnej služby štátom.

OZ Myslím – Centrum kultúry Nepočujúcich – Právna revízia súhlasu klientov s poskytovanými službami a právna konzultácia k použitiu rôznych typov zmlúv o spolupráci.

OZ Myslím – Centrum kultúry Nepočujúcich – Vypracovanie všeobecných podmienok poskytovania kurzov posunkového jazyka. Právne poradenstvo v súvislosti s príkaznými zmluvami a zmluvami o dielo. Pomoc s právnou konzultáciou k novele zákona o službách zamestnanosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.