Krivak & Co.

Názov advokátkej kancelárie: Krivak & Co., s.r.o.

Webstránkahttp://www.krivak.sk/sk/

Filozofia advokátskej kancelárie Krivak & Co. je o nesebeckosti – byť dobrovoľne dávajúcou súčasťou spoločnosti a zaoberať sa aj tými, ktorí sú v znevýhodnenej pozícii. Cítia, že je dobré podeliť sa s výsadami ako zdravie, strecha nad hlavou, práca, zabezpečenie. S radosťou venujú svoj čas dobrej veci. V rámci programu Advokáti Pro Bono sa venujú najmä ľuďom bez domova a sluchovo postihnutým.

Kancelária sa zapojila do programu so zreteľom na ich cieľ pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Zároveň advokáti očakávali, že sa v Nadácii Pontis stretnú s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, čo sa aj stalo. Podľa ich slov, v spolupráci sa dá urobiť viac a môžu si tak rozšíriť svoje obzory. Do pro bono právnej pomoci sa zapájajú pravidelne traja ľudia – Jana Štulrajterová, Marianna Čopíková a Martin Krivák.

Dobrovoľnícke aktivity a zodpovedné podnikanie

Kancelária sa zapája aj do iných, podobných aktivít. Bez nároku na odmenu pomáha ľuďom, ktorí ich o to požiadajú. Z environmentálneho hľadiska kancelária dbá aj na životné prostredie – advokáti poctivo separujú a prijímajú len takú prácu, ktorá je v súlade s ich svedomím. Nedávno si kúpili 6 mestských bicyklov a zriadili si pred kanceláriou „stojky“. Na bicykloch jazdia do práce a, v prípade záujmu, sú ochotní ich požičiavať aj svojím známym. „Stojky“ samozrejme nevyužívajú len zamestnanci kancelárie, ale aj iní ľudia. Ide o súčasť projektu, ktorý práve rozbiehajú. Jeho cieľom je zelenšia Bratislava a menej áut v uliciach.

Ocenenia

Martin Krivák bol viackrát nominovaný na cenu Nadácie Pontis Via Bona a raz túto cenu i získal v súvislosti s jeho charitatívnymi aktivitami a podporou nepočujúcich detí.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

2016

Nadácia Pontis, onlinetmlocnik.sk – Právna analýza k novele zákona o sociálnych službách s cieľom budúcej advokácie za financovanie online služby pre Nepočujúcich www.onlinetlmočnik.sk ako sociálnej služby štátom.

OZ Proti prúdu, Vagus, Domov sv. Jána z Boha – Právna klinika pre ľudí bez domova je prvý projekt svojho druhu v Európe, v rámci ktorého advokáti z viacerých kancelárií pomáhajú v priestoroch partnerských organizácií priamo ľuďom bez domova a so širokým spektrom právnych problémov (hoci najčastejšie s dlhmi). Spolupráca v rámci  kliniky je postavená na trojstrannej spolupráci advokát – sociálny pracovník – klient. V roku 2016 advokáti pomáhali spolu 11-tim klientom.

Nadácia Pontis – Pripravenie podkladov pre Nadáciu Pontis na vypracovanie právnej analýzy k novele zákona o sociálnych službách. Cieľom bude advokácia za financovanie online služby pre nepočujúcich, www.onlinetlmočnik.sk, ako sociálnej služby štátom.

OZ Myslím – Centrum kultúry Nepočujúcich – Právna revízia súhlasu klientov s poskytovanými službami a právna konzultácia k použitiu rôznych typov zmlúv o spolupráci.

OZ Myslím – Centrum kultúry Nepočujúcich – Vypracovanie všeobecných podmienok poskytovania kurzov posunkového jazyka. Právne poradenstvo v súvislosti s príkaznými zmluvami a zmluvami o dielo. Pomoc s právnou konzultáciou k novele zákona o službách zamestnanosti.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/80afbecdddb29c4ce24bba4cad768e69/5DB874E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9993f50c2f310dae10e91a2dc9ee1361/5DA188D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/83ce3503bfa540e5bccbdea2461a3cdb/5DA74B12/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8a98f7cef0a58ea6d207e5d435275c72/5D15BE6B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ebf534f3cab6322ac3d096f0bee7a427/5DB7D494/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62258966_616818295470943_3518485659806152501_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cc0936c6a52272dc2a1995e9eb477629/5DBF9D3F/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62527139_2194600100635800_3613212266893958668_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/fa163d26d5670369bab836db877877d5/5DC1D7F1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.838.838a/s640x640/62443287_1225791067589519_6009383599878338953_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/db85d5726236bb4d381ce6dde7e2b652/5DA10945/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62008064_208725723435146_7174959910609939690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c3fdcfd1858a9a15b335824261c07f4c/5DABBFD9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/60921166_143790520074846_3443835114569287719_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/62b9ff32236a3f93a4cfc53fa8822058/5DB13D81/t51.2885-15/sh0.08/e35/c87.0.1265.1265a/s640x640/62196321_1008543946007351_5710391639148243918_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9bd38fda6f82c23636a162b1e8a0fc9e/5DAD53BD/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61226509_139645003785763_545295657639296888_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/27dc10317499093a9bd1e1c775719df0/5DB739F5/t51.2885-15/sh0.08/e35/c119.0.841.841a/s640x640/60497610_2354000751510503_7411268438760211535_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net