MARKECHOVA JMJ LEGAL

Názov advokátskej kancelárie: MARKECHOVA JMJ LEGAL, advokátska kancelária s.r.o.

Webstránkahttps://jmjlegal.sk/sk/jmj-legal/ 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111