Business Leaders Forum a Fond pre transparentné Slovensko znepokojené nad súčasnou situáciou

Spoločné vyhlásenie obchodných komôr a podnikateľských združení k súčasnej situácii na Slovensku.

Zastupujúc viac ako tisícku firiem zo Slovenska a 30 krajín sveta, ktoré v tejto krajine zamestnávajú viac ako 270 000 ľudí a v podobe daní a odvodov prispievajú každoročne do štátneho rozpočtu miliardami eur, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad súčasnou situáciou, ktorá v novodobej histórií Slovenska nemá obdobu.

Vražda investigatívneho novinára, ktorá podľa vyjadrení viacerých verejných predstaviteľov s vysokou pravdepodobnosťou priamo súvisí s jeho prácou, je zásadným útokom na slobodu tlače. Úloha novinárov, vrátane práce pri odhaľovaní podvodov a korupcie, je v spoločnosti nezastupiteľná.

Rastúca nedôvera občanov v štát a jeho inštitúcie významne ovplyvňuje aj podnikateľské prostredie. Na Slovensku chceme podnikať v slušnom prostredí, ktoré sa riadi princípmi právneho štátu a jasnými a férovými pravidlami. Pre dôveru občanov aj podnikateľskej verejnosti je kľúčové, aby Slovensko malo vedúcich predstaviteľov, ktorí sa k týmto princípom nielen zaviažu, ale pôjdu aj príkladom pri ich každodennom presadzovaní vo všetkých sférach verejného života.

Prostredníctvom Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law Initiative) spoločne poukazujeme na potrebu zvýšenia vymožiteľnosti práva, posilnenia boja proti korupcii, a zvýšenia transparentnosti, ktoré majú zásadný vplyv nielen na podnikateľské prostredie. Aj po troch rokoch odkedy sme naše obavy adresovali vtedajšej vláde chceme pripomenúť, že tieto požiadavky sú stále aktuálne:

 • Slovensko potrebuje predvídateľné podnikateľské prostredie a legislatívu, ktorá chráni verejné záujmy, podporuje etické a transparentné podnikanie a je dôsledne dodržiavaná.
 • Slovensko potrebuje urobiť razantné opatrenia na zníženie miery korupcie. Dnes patrí medzi krajiny s vysokou mierou vnímania korupcie, čo má zásadný vplyv na náklady na podnikanie, negatívne ovplyvňuje reputáciu krajiny a odrádza mnohých potenciálnych investorov.
 • Slovensko potrebuje efektívnu, transparentnú a dôveryhodnú justíciu. Dlhé trvanie súdnych konaní a časté dôvodné pochybnosti o nestrannosti súdov, prokuratúry a polície negatívne ovplyvňujú dôveru podnikateľov v právny štát.

Signatári

 • Americká obchodná komora v SR
 • Business Leaders Forum
 • Fond pre transparentné Slovensko
 • Holandská obchodná komora v SR
 • Slovak Compliance Circle
 • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Slovensko-rakúska obchodná komora
 • Švédska obchodná komora v SR

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky