Fond pre transparentné Slovensko podporuje Iniciatívu za vládu zákona

Reálny dopad opatrení na zlepšenie transparentnosti a spoľahlivosti postihov korupcie budú monitorovať organizácie, s ktorými spolupracujeme.

Fond pre transparentné Slovensko plne podporuje Iniciatívu za vládu zákona (Rule of Law) a vyzýva dotknuté orgány na reálne riešenie nedostatku transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu, vysokej miery korupcie a neuspokojivého stavu justície na Slovensku. Problémy, ktoré pomenovala v iniciatíve široká koalícia podnikateľských združení a komôr, považujeme za veľmi vážny problém našej krajiny. Firemní partneri Fondu i Nadácia Pontis od roku 2012 poukazujú na to, že nedostatok transparentnosti a korupcia vedú k deformácii trhu, plytvaniu a poškodzovaniu zdravej konkurencie, zvýhodňujú nepoctivých a nezodpovedných, ohrozujú tvorbu dlhodobo udržateľných pracovných miest a vytvárajú mnohé ďalšie bariéry pre rozvoj podnikania a využitie hospodárskeho potenciálu Slovenska.

Vyzývame príslušné rezorty na maximálnu ústretovosť, otvorenosť a konštruktívnosť pri komunikácii s organizáciami, ktoré rozvíjajú zdravú občiansku spoločnosť. Zapojenie nezávislých expertov do prípravy a kontroly dodržiavania príslušných opatrení považujeme za zásadnú podmienku dôveryhodnosti boja proti korupcii na Slovensku. Fond pre transparentné Slovensko s cieľom podporiť pozitívnu spoločenskú zmenu prerozdelil mimovládnym organizáciám za posledné dva roky viac ako 225-tisíc eur.

Doterajšie skúsenosti dokazujú, že ide o expertov, ktorí s vysokou mierou profesionality obhajujú verejný záujem v prípadoch neefektívneho plytvania verejnými zdrojmi, či zneužívania moci verejnými činiteľmi. Pri príprave a publikovaní nezávislých analýz mimovládne organizácie podrobne monitorujú prístup a kvalitu dát o fungovaní štátnej správy, ale aj samospráv a firiem, ktoré so štátom obchodujú. Ich výstupy sú dôkazom potreby účinnej verejnej kontroly. Jedným z kľúčových predpokladov pre zníženie miery korupcie je zvyšovanie dôveryhodnosti súdov, prokuratúry a polície, a zároveň ich vysoká spoľahlivosť pri trestaní korupčných foriem správania. Aktivity mimovládnych organizácií významne prispievajú k mobilizovaniu verejnej diskusie, vytváraniu tlaku na transparentnosť a zodpovednosť a tým podporujú zvyšovanie kvality a reálny dopad reformných opatrení.

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis podporuje 16 významných firiem, ktorým záleží na tom, aby etické princípy a transparentnosť boli samozrejmou súčasťou nielen ich podnikania, ale aj verejného života v našej krajine. Vznikol z iniciatívy siedmich spoločností na pôde Business Leaders Forum a začal fungovať na konci roku 2012. Založili ho Accenture, Slovenské elektrárne, Embraco Slovakia, Heineken Slovensko, Slovak Telekom, Slovalco a ZSE. Postupne sa pridali Bayer, dm drogerie markt, GSK, Heineken, Hillbridges, Orange, Pfizer, Slovenská Sporiteľňa, TaylorWessing a VSE. Firemní partneri pravidelnými finančnými vkladmi do Fondu pre transparentné Slovensko podporujú prácu nezávislých organizácií, medzi ktoré v roku 2015 patria Aliancia Fair-play, INEKO, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Transparency International Slovensko a VIA IURIS.

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky