Novela zákona o Policajnom zbore neprináša odpolitizovanie polície

Niektoré nadácie a iniciatívy pridali k novele zákona aj hromadnú pripomienku.

Návrh novely zákona o Policajnom zbore (PZ), ktorý ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného konania, podľa mimovládnych organizácií a Iniciatívy Chceme veriť neprináša zmeny na odpolitizovanie polície a zvýšenie jej dôveryhodnosti. Občianske organizácie Via Iuris, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Pontis a Nadácia Zastavme korupciu predkladajú k novele zákona hromadnú pripomienku.

"Predložená novela zákona o PZ rieši len jednu z problematických oblastí organizácie a fungovania PZ SR," upozorňuje Pavel Sibyla z Nadácie Zastavme korupciu. Podľa mimovládnych organizácií je pritom potrebné realizovať širšie zmeny pre odpolitizovanie polície, jej osamostatnenie a taktiež zvýšenie jej dôveryhodnosti. Takéto kroky podľa nich nie sú súčasťou predloženej novely.

 

Hromadnou pripomienkou sa zároveň snažia o posilnenie kompetencií policajného prezidenta. A to tak, aby minister vnútra nemal neustály dosah na výkon jeho právomocí. "Sme tiež presvedčení, že systém treba nastaviť tak, aby prezidenta PZ SR vyberala vyvážene zložená komisia a aby mohol byť odvolaný, ak nebude plniť zákonom zverené úlohy," doplnila Kristína Babiaková, advokátka Via Iuris.

MVO preto požadujú návrh novely v zásadných bodoch zmeniť, pričom predkladané pripomienky by sa mali brať ako celok. "Ak by boli zapracované len niektoré z nich, nedôjde k naplneniu požadovaného cieľa - odpolitizovaniu polície," dodávajú občianske organizácie.

Verejnosť má možnosť návrh novely pripomienkovať do 3. mája. Do rovnakého dátumu môžu občania podporiť aj hromadnú pripomienku organizácií.

Zdroj: aktuality.sk

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky