Staňte sa podnikateľom pre sociálne dobro!

Pozývame vás na druhý workshop o sociálnych inováciách v Bratislave.

 

Ukáž mi to radšej v prehliadači
Staňte sa podnikateľom pre sociálne dobro!  

Workshop vás prevedie jednotlivými fázami sociálneho podnikania, od prvotnej motivácie a prípravnej fázy, až po jeho spustenie. Zistíte, aké modely sociálneho podnikania poznáme a ako sa odlišujú od toho klasického. Predstavíme si aj nástroje, ktoré môžu pomôcť pri plánovaní vášho sociálneho podnikania a jeho ďalšom vylepšovaní. Okrem toho vás oboznámime s príkladmi z praxe zo Slovenska a zahraničia. 

Kedy: 2. október 2018, 13:00 – 16:00

Kde: Satori Stage, Mickiewiczova 2246/9
811 07 Bratislava
Čo sa dozviete o sociálnom podnikaní?
  1. Čo je jeho podstatou a čím sa odlišuje od iných foriem podnikania.
  2. Budete mať prehľad o jeho jednotlivých fázach.
  3. Oboznámite sa s konkrétnymi modelmi zo Slovenska a zahraničia.
  4. Spoznáte základné kroky potrebné pre jeho založenie.
  5. Osvojíte si nástroje a metódy pre plánovanie a zlepšovanie vášho plánu.
Registrovať sa
Lektorka: Katarína Bajzíková z PDCS
Katarína pracuje v PDCS ako programová koordinátorka globálneho vzdelávania a konzultantka a zároveň je súčasťou tímu mladej slovenskej značky pomalej módy, kde má na starosti manažment a zavádzanie sociálneho modelu podnikania do praxe. Trénersky sa venuje hlavne témam, ako projektový manažment, komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajinách na troch kontinentoch.
Vzdelávajte sa v Akadémii sociálnych inovácií
Workshop o sociálnom podnikaní je druhým zo série siedmich pripravovaných tréningov o sociálnych inováciách v rámci Akadémie sociálnych inovácií. Akadémiu organizuje Nadácia Pontis v rámci medzinárodného projektu Social(i)Makers, v spolupráci so 7 krajinami EÚ. Cieľom projektu je povzbudiť záujem o sociálne inovácie a sociálne podnikanie v strednej Európe.   Vzdelávať sa môžete prostredníctvom online kurzu či offline tréningov.
Online kurz
 
Online kurz vám ponúka jednoduché a interaktívne materiály o tom, ako realizovať sociálne prospešný projekt. 
Offline tréningy
 
Svoje vedomosti môžete prehĺbiť offline tréningami v Bratislave a Košiciach, ktoré poskytnú hlbšie informácie.  
 
Projekt Social(i)makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe, s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
  
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky