Venture Philanthropy Fund

Dell dlhodobo podporuje strategický rozvoj občianskeho združenia Návrat formou angažovanej filantropie.

Pravidelné stretnutia pracovníkov jednotlivých centier Návrat

Občianske združenie Návrat je zatiaľ jedinou organizáciou, ktorej sa pomáha v rámci Venture Philanthropy Fund strategicky rásť. OZ Návrat sa venuje umiestneniu deti z detských domovov v náhradnych rodinách a sanácii rodín v kríze. Vďaka strategickej podpore sa podarilo:

  1. Návrat prešiel procesom strategického plánovania, ktorého výsledkom je reštrukturalizácia organizácie (nové organizačné štruktúry), redefinovaním vízie a misie, na základe čoho sa t.č. tvorí biznis plán na 5 rokov.
  2. Vznikli nové organizačné prvky s cieľom napĺňania misie, ako napr. Metodické centrum, posilnil sa stredný manažment, ujasnili sa zodpovednosti, procesy rozhodovania a pod. V záverečnej časti strategického plánovania došlo k stotožneniu sa pracovníkov s redefinovanou víziou Návratu a po 17 rokoch fungovania sú pomenované nové zámery pre ďalších 3 až 5 rokov.
  3. Dlhodobo poddimenzovaná administratívno-ekonomická časť organizácie sa stabilizovala možnosťou vytvoriť post office manažéra.
  4. Odborné vzdelávania a supervízie priebežne podporili pracovníkov Návratu v práci s klientmi.
  5. Zlepšili sa podmienky pre komunkáciu práce občianskeho združenia
  6. Realizovali kvalitatívneho výskumu s témou náhradnej rodinnej starostlivosti

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky