Watchdogy na Slovensku potrebujú podporu

Podporili sme štyri vybrané organizácie, aby sa mohli venovať kontrole korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi či zneužívania moci.

Mnohé watchdogové a analytické organizácie na Slovensku sú v náročnej situácii.

„Často upozorňujú na negatívne stránky fungovania vecí v spoločnosti, ktoré by bez nich občania ľahko prehliadli. Nech sa práca watchdogov niekomu zdá akokoľvek zbytočná, pre zdravé fungovanie demokratickej spoločnosti je nepostrádateľná,“ hovorí sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus. Spolu s novinárkou Zuzanou Petkovou, ekonomickým reportérom Gabrielom Beerom a riaditeľkou Nadácie Pontis Lenkou Surotchak vyhodnotili mimovládky, ktoré podľa nich najviac potrebujú finančný stimul na pokračovanie v úspešných projektoch.

Mimovládky majú problémy so zdrojmi

Mnohé watchdogové a analytické organizácie na Slovensku sú v náročnej situácii. Hoci ich aktivity majú podporu verejnosti a silnú odozvu v médiách, často trpia nedostatkom financií na zabezpečenie svojho chodu. Aj preto vznikol, z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis Fond pre Transparentné Slovensko. Jeho cieľom je podporovať organizácie, ktoré verejne bojujú s klientelizmom, korupciou a zneužívaním moci. Fond v tomto roku podporí štyri organizácie a to v celkovej sume 50 350 eur. Aj vďaka tomu budú môcť v budúcom roku pokračovať vo svojich súčasných aktivitách.

Do prvého ročníka grantového programu Pre transparentné Slovensko sa prihlásilo 11 mimovládnych organizácií, ktoré dlhodobo kontrolujú vybrané oblasti verejného života. Odborná komisia popri silnej vízii a odvahe organizácií obhajovať verejné záujmy zohľadňovala aj fakt, ako podaný projekt prispieva k posilneniu chodu organizácie a jej udržateľnému fungovaniu aj po jeho skončení.

Fond vznikol z iniciatívy firiem

Fond pre transparentné Slovensko vznikol z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders Forum, ktoré administruje Nadácia Pontis. Jeho cieľom je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou watchdogových a analytických organizácií. Tým, že savenujú odhaľovaniukorupcie, klientelizmu a poukazujú na neetické a nehospodárne spravovanie vecí verejných, sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie a zdravého prostredia pre ekonomický rozvoj. V porovnaní s inými organizáciami však majú sťažené podmienky financovania svojich aktivít kvôli nutnosti udržiavať si svoju nezávislosť. Ambíciou Fondu pre transparentné Slovensko je počas troch rokov podporovať watchdogové a analytické organizácie na Slovensku. Jeho zámerom nie je vytváranie nových „umelých“ aktivít, ale podpora a posilnenie existujúcich alebo naplánovaných aktivít vybraných organizácií. 

Vznik Fondu podporili Západoslovenská energetika, Slovenské elektrárne, Slovak Telekom, Heineken Slovensko, Accenture, Embraco Slovakia a Slovalco. Medzi partnerov Fondu sa v máji 2013 zaradila Východoslovenská energetika.

Podporené organizácie z Fondu pre transparentné Slovensko

VIA IURIS, 20.000 Eur
www.viaiuris.sk
Inštitucionálny rozvoj a finančná udržateľnosť organizácie, ktorá pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a prispieva k tomu, aby štátne orgány a samosprávy konali zodpovedne a efektívne.  

Transparency International Slovensko, 13.000 Eur
www.transparency.sk
Inštitucionálny, organizačný a finančný rozvoj organizácie, ktorá hodnotí kroky vlád v oblasti boja proti korupcii a dlhodobo sa zaoberá verejným obstarávaním.

Aliancia Fair-play, o.z, 10.350 Eur
www.fair-play.sk
Udržanie nezávislej občianskej kontroly moci na Slovensku a zverejňovanie prešľapov, ktoré plytvajú verejnými peniazmi alebo porušujú práva ľudí.

Health Policy Institute, 7.000 Eur
www.hpi.sk
Analýza čakacích listín a korupcie v slovenskom zdravotníctve.

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky