05. 01. 2017 Zodpovedné podnikanie

15 rokov programu Darujte Vianoce

Program Nadácie Orange výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti a motivuje ľudí, aby si všímali potreby iných.

Program Darujte Vianoce je grantovým programom Nadácie Orange, ktorý minulý rok uzavrel už svoj 15. ročník. Žiadatelia v ňom nežiadajú o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného, kto sa nachádza v neľahkej životnej situácii. Program výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti, ľudí motivuje, aby si všímali potreby iných, podelili sa a prispeli svojím kúskom na zmiernenie ich problémov.

V roku 2016 dostala Nadácia Orange celkovo 657 žiadostí o pomoc. V prvej fáze vybrala hodnotiaca komisia 266 z prijatých príbehov, medzi ktoré rozdelila okamžitú finančnú podporu v celkovej výške 55 000 eur. Navyše, grantový program Darujte Vianoce už tretí rok po sebe podporil aj Orange Slovensko. Za každú kúpu paušálu alebo inej služby v čase od 28. 10. až do 28. 11. 2016 operátor do programu prispel 50 centami. Tento rok sa „orindžácky príspevok“ vyšplhal na sumu 31 892 eur. Tá putovala na podporu ďalších 120 príbehov uverejnených na darcovskom portále www.dakujeme.sk, ktoré do 2. fázy programu posunula hodnotiaca komisia.

Každému príbehu venovala nadácia štartovný dar vo výške 10 – 30 % z požadovanej sumy. Navyše, tieto príbehy mohli do 12. decembra 2016 ľubovoľnou sumou podporiť aj individuálni darcovia a Nadácia Orange ich príspevok ešte znásobila rovnakou výškou. Individuálni darcovia príbehy podporili sumou vyše 22 000 eur. Spolu tak na podporu príbehov v 15. ročníku grantového programu Darujte Vianoce išlo viac ako 109 000 eur. Spoločne sme podporili 386 príbehov a pripravili najkrajšie sviatky v roku pre takmer 10 000 ľudí.

V spolupráci s fotografom Tomášom Halászom dokumentujeme vybrané príbehy, ktoré sú ukážkou nezištnej pomoci ľuďom v núdzi. Prečítať si môžete príbehy o mame so šiestimi deťmi a neľahkým osudom a o úžasnom bratovi Martinka, ktorý nemôže chodiť ani rozprávať, alebo o Rinkovi, ktorý bude môcť ísť so spolužiakmi prvýkrát na lyžovačku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.