06. 07. 2020 Filantropia

25 obcí začína budovať adaptačné opatrenia na zmenu klímy aj vďaka dm

Aj v tomto roku boli všetky mesiace teplotne nadnormálne. 25 slovenských obcí, ktoré boli vybrané v rámci projektu Klíma nás spája, sa preto začína pripravovať na dlhotrvajúce sucho či letné horúčavy a aj napriek pandémii začína s budovaním lokálnych klimatických adaptačných opatrení. Doteraz napríklad obnovili zahádzaný vodný rigol a premenili ho na kvitnúci ekosystém, vybudovali zberače dažďovej vody a bylinkovú skalku pre opeľovače alebo začali s obnovou lesného prameňa a mokrade.

„Naša spoločnosť pokračuje už piaty rok v najväčšej iniciatíve na podporu dobrovoľníctva pod názvom dm {spoločne}, tento rok cez projekt Klíma nás spája, ktorý pripravujeme v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica. Na projekte sa zároveň aj finančne spolupodieľame, pretože ho vnímame ako jednu z aktivít, ktoré zlepšujú podmienky na život v našej spoločnosti. Klimatické zmeny sa totiž týkajú nás všetkých, a práve preto musí so zmenou začať každý sám od seba, či už ako jednotlivec, alebo ako spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.

Extrémne sucho a rekordne vysoké teploty prinášajú obciam výzvy, ako sa meniacim klimatickým podmienkam prispôsobiť. V rámci projektu Klíma nás spája sa učia svoje prostredie na zmenu klímy adaptovať vhodným opatrením, ktoré pomáha zadržiavať vodu, zmierňovať horúčavu či iným spôsobom zvýšiť odolnosť voči novým prírodným podmienkam. Adaptačné opatrenia slúžia aj na vzdelávanie obyvateľov, ktorí sa tak učia, ako môžu zmene klímy prispôsobiť aj svoje obydlia.

Sme radi, že spoločnosť dm drogerie markt podporila tieto malé lokálne opatrenia. Vďaka nim sa môžu obce zamyslieť nad prípravou na klimatickú zmenu vo svojich obciach, dostať k informáciám a materiálom, ktoré by si možno pre nedostatok času inak nepreštudovali, a zároveň sa môžu odvážiť pustiť sa aj do väčších opatrení. Zároveň sa vytvoria príklady dobrej praxe, ktoré môžu inšpirovať ďalších,“ uzatvára Peter Svitek z CEEV Živica, ktorá celý projekt koordinuje. „Čím skôr sa obce začnú témou klimatickej zmeny vážne zaoberať, tým lepšie budú pripravené a majú šancu dosah klímy zmierniť,“ dodáva.

POVEDALI O PROJEKTE …

Už dlhšie sme uvažovali, že nainštalujeme na altánok, kam sa chodíme s deťmi hrať i učiť, systém na zber dažďovej vody, aby sme im mohli ukázať, ako lepšie hospodáriť s vodou a spolu ju využívať na polievanie. Zároveň chceme deti učiť spoznávať i starať sa o bylinky, ktoré sú užitočné nielen v kuchyni a pre zdravie, ale aj pre rôzne opeľovače. Sme preto radi, že tieto opatrenia môžeme realizovať. Už sa nám podarilo vybudovať nový plot, namontovať žľaby na altánok a založiť krásnu bylinkovú skalku,“ hovorí Viera Babicová z Materskej školy v Podrečanoch.

V obci Čierna Voda pri Bratislave sa zas podarilo vyčistiť zanesený vodný rigol a objavili v ňom dokonca funkčnú rúru na odvod vody. „V spodnej časti sme osadili betónové tvárnice, aby sa rúra neupchávala, ale aby privádzala do našej mokrej záhrady vodu. Na brehy rigolu sme položili kokosovú rohož a do nej sme vysadili kvitnúce rastliny a trvalky, ktoré ho skrášlia a zároveň nakŕmia opeľovače,“ vysvetľuje Ivana Volková z o. z. Themida, ktoré za projektom stojí. „Keďže sa voda drží v rigole celoročne, bude zvlhčovať okolie a vytvárať príjemnú mikroklímu,“ dodáva.

Susedský projekt „Záhradný dvor“ v Bratislave-Novom meste vyriešil svoje spoločné pestovanie šalamúnsky. „Zatiaľ sme nainštalovali veľký vyvýšený záhon, do ktorého si susedia po jednom podľa rozpisu prišli zasadiť svoje rastlinky, o ktoré sa zatiaľ na striedačku starajú. Neskôr, keď to situácia umožní,budeme pokračovať odstraňovaním asfaltu, ktorý nahradíme kvitnúcim trávnikom a dovolíme vode vsakovať,“ zoznamuje nás s plánmi Veronika Gežík, ktorá projekt koordinuje.

V Borinke sa zas pustili do namáhavej práce s ťažkou technikou – rozhodli sa totiž obnoviť zničenú mokraď a studničku. „Sme veľmi radi, že nám obec pomohla traktorom a odtiahla preč veľké kmene. Na nás potom ostane už iba jednoduchšie čistenie od nanesenej hliny a spevňovanie brehov,“ hovorí Adriana Kušíková z o. z. Pajštún.

Podpora vybraných projektov

Do projektu bolo možné prihlásiť v termíne od 2. septembra do 15. októbra 2019 aktivity, ktorých podstatou sú adaptačné opatrenia na zmenu klímy v obciach, mestách alebo mestských častiach prostredníctvom ich praktickej realizácie. Následne spolupracovníci dm a odborná porota zložená z odborníkov CEEV Živica a iných environmentálnych organizácií vybrali až 25 projektov, ktorým spoločne ponúkajú nasledovnú podporu:

  • zdravé ruky – dobrovoľnícku prácu spolupracovníkov dm a zákazníkov,
  • lokálnu komunikačnú podporu – výzvu na zapojenie sa do projektu/aktivity v predajniach dm,
  • finančný príspevok 1600 eur na realizáciu projektu, vďaka ktorému spravíte svoje okolie lepším a krajším,
  • úhradu nákladov centru CEEV Živica na potreby projektu, ako napríklad počiatočný audit projektu, trojdňový vzdelávací workshop pre zástupcov samosprávy vo vzdelávacom centre Zaježová, webinár pre zástupcov miest a obcí so zástupcami CEEV Živica, individuálne konzultácie so zástupcami CEEV Živica či školiace materiály.

Všetky víťazné projekty nájdete na https://www.dm-spolocne.sk/sk/vitazne-projekty-/.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111