28. 04. 2018 Nadácia Pontis

25 rokov Philip Morris Slovakia a úspech IQOS

Philip Morris Slovakia s.r.o. oslavuje tento rok svoje 25. výročie podnikania na Slovensku.

Dlhodobo sa sústredí na vývoj bezdymových tabakových výrobkov a jeho víziou je budúcnosť bez dymu. Dbá na udržateľnosť produktov a objektívny prístup k zamestnancom.

História a budúcnosť Philip Morris

Philip Morris Slovakia s.r.o. oslavuje tento rok 25. výročie podnikania na Slovensku. Na začiatku stála spoločnosť Tabak, s r.o., ktorá bola po rozdelení a vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 pobočkou Philip Morris International (PMI). Od roku 2000 figuruje pod názvom Philip Morris Slovakia s.r.o. a je stabilným lídrom slovenského trhu v oblasti tabakového priemyslu.

Philip Morris sa už niekoľko rokov sústredí na vývoj bezdymových tabakových výrobkov. Verí, že jedného dňa úplne nahradia cigarety a tejto téme sa plánuje venovať aj nasledujúcich 25 rokov. Rok 2017 bol pre Philip Morris Slovakia s.r.o. prelomový. V priebehu roka uviedla spoločnosť na trh prvý, najpokročilejší bezdymový výrobok IQOS spoločne s tabakovými náplňami HEETS vo vybraných cieľových oblastiach v Slovenskej republike. Podiel značky HEETS, meraný podľa predajov koncovým zákazníkom – dospelým používateľom vo vybraných mestách dosiahol vo štvrtom štvrťroku 2017 1,6%. Predstavovalo to ročný podiel 0,3% na domácom trhu pre rok 2017.

Aj keď najlepšie je so škodlivým fajčením nikdy nezačať alebo prestať, Philip Morris chce vytvárať menej rizikovú alternatívu pre tých, ktorí v užívaní tabakových výrobkov pokračujú. „Našim cieľom je pomôcť vytvoriť budúcnosť bez dymu. Chceme poskytovať túto lepšiu alternatívu čoraz väčšiemu počtu dospelých fajčiarov na Slovensku, zrýchliť tým jej vývoj a nakoniec čo najrýchlejšie dosiahnuť, aby celá krajina bola bez dymu.
„Chcem, aby Slovensko stálo v popredí tejto revolúcie a udávalo smer v celej Európe. Toto je hlavná myšlienka MOMENTUM 25 a úsilia Philip Morris Slovakia do budúcnosti.“ hovorí Xavier Ducarroz, generálny manažér Philip Morris Slovakia s.r.o..

Veda a výskum v PMI

Philip Morris International (PMI) od svojho uvedenia na burzu v roku 2008 investovala do vývoja, dokazovania a budovania výrobných kapacít pre široké portfólio bezdymových výrobkov viac ako 4,5 miliardy amerických dolárov. Srdcom inovácií a vedeckých kapacít je švajčiarsky Neuchatel. Zamestnáva vyše 400 prvotriednych vedcov, inžinierov a expertov. Tí sa podieľajú na dôkladnom výskume, vrátane laboratórnych a klinických štúdií a toxikológie. Rozsiahly výskumný a hodnotiaci program spoločnosti PMI je inšpirovaný všeobecne uznávanými postupmi vo farmaceutickom priemysle.
Revolúcia bezdymových tabakových výrobkov.

Výsledkom vývoja je portfólio štyroch unikátnych bezdymových výrobkov, vrátane tzv. zahrievaného tabaku, ktoré nevyžadujú horenie tabaku a namiesto dymu produkujú aromatický aerosól. Tým najpokročilejším je IQOS, ktorý na zahriatie špeciálnych tabakových náplní využíva sofistikovanú elektroniku. Tabak sa nespaľuje, ale len zahrieva na teplotu potrebnú k uvoľneniu aromatického aerosólu obsahujúceho nikotín. Keďže nedochádza k žiadnemu horeniu, hodnoty škodlivín sú v porovnaní s cigaretovým dymom výrazne nižšie.

Spoločenská zodpovednosť (nielen) v tabakovom priemysle

Udržateľnosť je pre Philip Morris dôležitým elementom a platí to i pre Slovensko. Svedčí o tom aj fakt, že spoločnosť sa zaradila medzi najrýchlejšie sa vyvíjajúce firmy, ktoré vykonávajú aktivity na znižovanie svojej environmentálnej stopy. V centre úsilia o trvalú udržateľnosť sú aj bezdymové výrobky, ktorými PMI nahrádza cigarety, aby vytvorila svet bez dymu.
Okrem toho Philip Morris Slovakia podáva pomocnú ruku mnohým záujmovým združeniam. Spolupracuje so Slovenskočeským ženským fondom, občianskym združením Divé maky i nadáciou Pontis. Dlhodobo tiež podporuje program na prevenciu fajčenia mladistvých s názvom Na veku záleží. Jeho hlavným cieľom je zabrániť prístupu maloletých osôb k tabakovým výrobkom.

Unikátny prístup k zamestnancom

Otvorenú filozofiu spoločnosti pociťujú aj samotní zamestnanci. Philip Morris Slovakia s.r.o. sa totiž snaží udržať lokálne talenty na Slovensku a podporiť ich čo najväčšou možnou mierou. Za svoj prístup si už štvtýkrát vyslúžila certifikát pre top zamestnávateľa – TOP EMPLOYER na Slovensku. Zamestnancom firma ponúka spolu približne 30 benefitov, napr. 13. a 14. plat, dobrovoľný penzijný plán, 4 dni dovolenky naviac, práca z domu a podobne. Zaujímavý je i prístup k zamestnancom na rodičovskej dovolenke. Rodičia, ktorí sa po roku až dvoch vracajú naspäť do práce, dostanú špeciálny bonus v podobe čiastočného vyplatenia finančného rozdielu medzi mzdou, ktorú zarábali, a výškou podpory poskytovanou štátom.

„Philip Morris Slovakia je členom poradnej komisie Charty diverzity nadácie Pontis, ktorá podporuje rozmanitosť a postupy začleňovania na pracovnom trhu. V snahe preukázať rovnaké zaobchádzanie absolvovala naša spoločnosť globálny audit, ktorý organizovala Nadácia Equal Salary v spolupráci s PriceWaterhouse Coopers. Rozhodnutie o udelení certifikátu Equal Salary očakávame v najbližších týždňoch. Ak sa nám to podarí, budeme prví na Slovensku, kto bude oficiálne certifikovaný za rovnaké odmeňovanie mužov a žien na rovnakých pozíciách. “ uzatvára Xavier Ducarroz.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.