29. 07. 2013 Zodpovedné podnikanie

37% zamestnancov vo svete považuje CSR za veľmi dôležité

Až 37% zamestnancov vo svete považuje to, že ich zamestnávateľ podniká zodpovedne, za veľmi dôležité.

Väčšina svetovej verejnosti sa zhodne na tom, že firmy by mali venovať vyššiu pozornosť životnému prostrediu (61 %) a prispievať k rozvoju spoločnosti (52 %). Vyplýva to z globálneho prieskumu spoločnosti venujúcej sa prieskumu trhu Ipsos na vzorke 18 150 dospelých respondentov v 24 krajinách sveta.

Na otázku, ktoré sú tie najdôležitejšie veci, ktoré by firma mala robiť, aby bola rešpektovaná, boli najčastejšími odpoveďami bezpečnosť a zdravie pri práci (25 %), podpora socio-ekonomického rozvoja v krajine pôsobenia firmy (25 %) a dodržiavanie zákonov a ľudských práv (24 %).

Až 37 % zamestnancov vo svete považuje to, že ich zamestnávateľ podniká zodpovedne, za veľmi dôležité. Tento názor najvýraznejšie zastávali obyvatelia Brazílie (65 %), Mexika (59 %), Argentíny (57 %), Indonézie (55 %) a Indie (51 %). Na druhom konci boli obyvatelia Japonska (11 %), Francúzska (17 %), Číny (19 %) a Južnej Kórei (22 %), ktorí mali najnižší podiel aktívnych podporovateľov CSR medzi zamestnancami.

V prieskume ďalej až 74 % respondentov tvrdí, že zodpovedné podnikanie firmy má dôležitý vplyv na formovanie ich nákupných rozhodnutí. Avšak iba tretina z nich kladie CSR kritériá pri nákupe na prvé miesto.

Zdroj: pressoffice.mg.co.za 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.