13. 12. 2017 Zodpovedné podnikanie

Accenture: Budúcnosť práce a vzdelávanie pre budúce generácie

Aký dopad budú mať digitálne technológie na pracovnú silu?

Kumulatívny efekt nových technológií zrýchľuje pokrok exponenciálne, čo so sebou prináša nielen nové príležitosti, ale aj výzvy. Na pracovnom trhu je tento dopad viac než evidentný: 65 % detí, ktoré začínajú teraz navštevovať školu, bude mať zamestnanie, ktoré v súčasnosti ešte ani neexistuje a takmer jedno z desiatich povolaní v krajinách OECD je ohrozené z titulu automatizácie. Je preto kritické začať vyučovať a budovať nové zručnosti, ktoré budú nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce v budúcnosti.

Accenture veríme, že máme zodpovednosť reagovať na výzvy súčasnosti a meniť k lepšiemu, ako náš svet funguje a žije. Od roku 2011 sme globálne investovali viac ako 371 miliónov dolárov do aktivít korporátneho občianstva a stanovili si cieľ v rámci nášho programu “Zručnosti pre úspech“ (Skills to Succeed)do konca fiškálneho roka 2020 chceme vybaviť viac ako 3 milióny ľudí zručnosťami, ktoré im umožnia nájsť si prácu alebo začať s vlastným podnikaním (zatiaľ sme umožnili 1,7 miliónu ľudí získať potrebné pracovné a podnikateľské zručnosti).

Na Slovensku prispievame k naplneniu tohto cieľa cez rôzne programy, pričom 2 z nich sme prezentovali aj na Trhovisku tohtoročného CEE CSR Summit-u:

  • S (Love) Code: Hovorí sa, že mávnutie krídiel motýľa môže spôsobiť búrku. Mohla by preto malá skupinka konzultantov ovplyvniť, aby všetky malé deti na Slovensku mali radi programovanie? Využili sme existujúcu iniciatívu “Hour of Code”, ale namiesto odučenia jednej hodiny programovania za rok sme zvolili prístup vyškolenia učiteľov, ktorí získajú návod, ako pre deti atraktívnym a hravým spôsobom zakomponovať blokové programovanie do svojich hodín informatiky. Cez toto “mávnutie motýlích krídiel” sme boli schopní osloviť mnohonásobne väčšiu skupinu žiakov – prostredníctvom viac ako 230 učiteľov informatiky sme túto iniciatívu priniesli do 150 základných škôl na Slovensku a viac ako 10-tisíc žiakov naprogramovalo milióny riadkov kódu.  
  • IT v kurze: Naša CSR stratégia sa opiera o presvedčenie, že nikdy nie je neskoro naučiť sa nové veci. Preto sme sa pred 4 rokmi spojili s neziskovou organizáciou Aptech a podporili program, prostredníctvom ktorého sa hlavne absolventi netechnických odborov vysokých škôl môžu za niekoľko mesiacov preškoliť tak, že môžu ihneď rozbehnúť svoju kariéru v oblasti IT ako testeri alebo dokonca programátori. Okrem finančnej podpory umožňujeme účastníkom programu absolvovať mesačné stáže v našej spoločnosti, aby získali aj praktické skúsenosti. Počas 4 rokov fungovania programu „IT v kurze“ sa zo 168 účastníkov podarilo kurzy úspešne ukončiť 143 mladým ľuďom a 128 z nich sa zamestnalo v IT oblasti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111