04. 06. 2021 Nadácia Pontis

Accenture podporilo 6 organizácií v rámci programu Strategické projekty

Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis sa aj tento rok rozhodol podporiť širokú škálu projektov, cez IT vzdelávanie nielen u žiakov, študentiek ale aj dospelých ľudí, podporiť absolventov a absolventky univerzít, či naštartovať podnikavosť detí ale aj rozvíjanie zručností dobrovoľníkov cez ich program Strategické projekty 2021, kde sa rozdelilo organizáciám 46-tisíc eur.

Najvyššiu podporu – 20-tisíc eur, získal programy Women Academies organizácie Aj Ty v IT. Kurzy určené pre ženy bez technického vzdelania, ich cieľom je pripraviť ich na prácu v oblasti IT. Účastníčky akadémie organizácia vyberá primárne na základne ich odhodlania a motivácie vzdelávať sa a ďalej pokračovať v práci v IT sektore. Zároveň sú pre ďalšie ženy dôležitými vzormi, ktoré našli odvahu vojsť do IT sveta.

V rámci projektu sa zrealizovalo už 5. ročníkov súťaže Scratch Match, ktorá je určená pre žiačky základných škôl od 8 do 15 rokov z celého Slovenska. Úlohou súťažiacich je vytvoriť projekt v jednoduchom programovacom jazyku scratch. Dievčatá môžu súťažiť v kategóriách jednotlivec alebo tím-ako trojčlenná skupina.

Zoznam všetkých podporených projektov nájdete v tomto zozname.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111