10. 02. 2023 Zodpovedné podnikanie

V Zamestnaneckom programe Skills to Succed podporí Accenture 9 organizácií

Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis každoročne vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Skills to Succeed. Projekty odporúčajú zamestnanci a zamestnankyne Accenture, ktorí sa do nich prípadne aj sami zapájajú.

18. ročník programu sprevádzalo niekoľko zmien. Zamestnanci a zamestnankyne Accenture mohli projekty nielen odporúčať, ale boli aj sami zapojení do rozhodovacieho procesu. Spomedzi 31 podaných projektov vybrala rozhodovacia komisia 24, ktoré postúpili do zamestnaneckého hlasovania. V ňom 306 zamestnancov a zamestnankýň rozhodlo, ktoré organizácie získajú finančnú podporu. Druhou zmenou bolo navýšenie maximálnej výšky podpory z 2-tisíc eur na 5-tisíc eur.

V tomto roku tak Accenture prerozdelí takmer 45-tisíc eur medzi 9 organizácií, ktoré sa zameriavajú na zručnosti budúcnosti – výsledkom by mali byť nadobudnuté zručnosti, ktoré môžu ľudia uplatniť pri získaní zamestnania alebo rozbehnutí vlastného biznisu.

Najviac hlasov získalo občianske združenie Vagus s projektom MEDZIMIESTO zvýšenie šance pre ľudí bez domova na trhu práce. Združenie sa zameriava na ukončenie bezdomovectva v Bratislave prostredníctvom integračného procesu, v rámci ktorého združenie poskytne ľuďom bez domova dočasné bezpečné ubytovanie a odborné sociálne poradenstvo. Vagus okrem toho organizuje workshopy zamerané na posilnenie komunikačných a pracovných zručností, prípravu na pohovor a celkovú schopnosť nielen nájsť, ale aj udržať si prácu. Projekt získal podporu vo výške 5-tisíc eur.

Rovnakou sumou bude podporená aj organizácia Cesta von s projektom Mám FILIPa! Projekt sa zameriava na vzdelávacie a motivačného školenia pre rodiny zapojené do programu FILIP, ktorého cieľom je sprevádzanie rodín z marginalizovaných rómskych komunít na ich ceste von z generačnej chudoby.

Na treťom mieste sa v rámci hlasovania umiestnilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike s projektom BIVIO – aj ľudia s mentálnym postihnutím dokážu pracovať, ktoré z nadačného fondu získalo podporu 5-tisíc eur. Združenie sa venuje posilneniu postavenia ľudí s mentálnym znevýhodnením na trhu práce. Aktivity ich projektu zvýšia šance na nezávislý a plnohodnotný život a smerujú k zvýšeniu šancí na získanie zamestnania pre ľudí s mentálnym znevýhodnením.

Medzi podporenými organizáciami bolo aj občianske združenie EMTEGRA s projektom Emocionálny Kompas, ktoré získa grant vo výške 4 930 eur. Ide o program pre učiteľov a učiteľky zameraný na zlepšenie duševného zdravia detí, ich vzťahov v škole a schopnosti sústrediť sa. Projekt reflektuje na absenciu práce s emóciami a budovanie zdravých vzťahov na slovenských školách, v dôsledku čoho dochádza k často kritickým následkom pre budúcnosť detí.

Spoznajte ďalšie podporené organizácie 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.