18. 12. 2018 Zodpovedné podnikanie

Accenture ukazuje mladým, že programovanie je zábava

V decembri opäť v Accenture podporili celosvetovú iniciatívu Hour of Code s cieľom priblížiť informatiku a programovanie čo najviac žiakom.

Do Hodiny kódu (Hour of Code) sa zamestnanci mohli zapojiť odučením hodiny informatiky na základnej škole alebo vyskúšaním si kurzu dostupného na stránke code.org samostatne, či so svojimi deťmi. Do Accenture Campus Labu na FEI zavítalo 109 detí z piatich škôl, ktoré si okrem naprogramovania vlastnej hry vyskúšali aj virtuálnu a rozšírenú realitu a oboznámili sa s 3D tlačou. Deti tak mohli pochopiť využitie programovania v reálnom živote. Pre učiteľov zas bola návšteva inšpiráciou pre ďalšie možnosti vzdelávania detí v oblasti informatiky.

Hodinu kódu v Accenture podporujú dlhodobo. Tento rok sa ich dobrovoľníkom podarilo spustiť preklad stránky code.org do slovenčiny, čo je predpokladom pre jej širšie využitie na školách. Pre rok 2019 sa spájajú s ďalšími firmami BLF, ktoré im pomôžu odučiť už štvrtý ročník školení pre učiteľov a spolu s firmami ESET a Orange obohatia školenia o tému Bezpečnosti na internete. Ich ambícia vyškoliť 400 učiteľov základných škôl bola ocenená ako jeden z 3 najzaujímavejších záväzkov v rámci medzinárodnej Hour of Code komunity.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram