09. 01. 2018 Zodpovedné podnikanie

Accenture: Zefektívnenie fungovania neziskovej organizácie

Aj v tomto roku konzultanti z Accenture spojili sily so študentskou organizáciou Nexteria v pro-bono projekte.

Zelená škola je edukačný program, ktorého cieľom je pozitívne ovplyvňovať environmentálnu zodpovednosť na školách. Nakoľko počet zapojených škôl každoročne narastá, hľadali partnera, ktorý sa nezávisle pozrie na ich fungovanie a identifikuje oblasti na zlepšenie.

Ideálneho partnera našiel program práve v spolupráci s Nexteriou a Accenture, kde sa stretli svieže nápady 20 študentov so skúsenosťami troch Accenture konzultantov. Cieľom Nexterie je poskytnúť praktické, ako aj líderské skúsenosti mladým šikovným ľuďom, ktorí majú záujem aktívne meniť okolie k lepšiemu: “V Nexterii máme zásadu, aby naši študenti pracovali na reálnych projektoch, nie na umelých „laboratórnych“ riešeniach,” hovorí Tomáš Hasala, Nexteria CEO.

Projekt „Revízia operačného modelu“ Zelenej školy trval 2,5 mesiaca a bol rozdelený do 3 oblastí: interná organizácia, externá komunikácia a procesy. Metodika projektu spočívala predovšetkým v analýze dostupných materiálov a rozhovoroch s aktérmi zapojenými do programu Zelenej školy. Bolo odprezentovaných 7 konkrétnych oblastí návrhov na zlepšenie, najmä v oblasti automatizácie procesov, využívania inovácií a optimalizácie organizačnej štruktúry.

“Vždy rád počujem konštruktívnu spätnú väzbu na našu prácu. To, čo ukázala študentami spracúvaná evaluácia nás posúva vpred,“ hodnotí projekt Juraj Oravec, koordinátor programu Zelenej školy, ktorá aktuálne plánuje implementáciu vybraných zlepšení.

Spoločným cieľom bolo nielen dodať projekt pre klienta, ale aj vytvoriť príležitosť pre mladých nadaných ľudí získať praktické skúsenosti v praxi, motivovať ich k aktívnemu zapojeniu sa k riešeniu problémov a ukázať im reálnu prácu konzultanta.

“Projekt pre neziskovú organizáciu Zelená škola bol veľmi zaujímavým prepojením fungovania neziskovky, konzultantov pracujúcich primárne v korporátnom svete a študentov so sviežimi nápadmi. Táto kombinácia príjemne chemicky zapôsobila, čo vplývalo aj na uvoľnenú a priateľskú atmosféru počas celého projektu,“ uviedla Mária Tonhauserová zo spoločnosti Accenture.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111