01. 12. 2015 Nadácia Pontis

Adam Lent: Dovoľte ľudom, aby riešili problémy sami

Adam Lent z organizácie Ashoka hovoril o potrebe sociálnych inovácií.

Najlepší spôsob, ako vyriešiť problémy, ktoré ľudí trápia, je dovoliť im, aby ich riešili sami. Aj o tom hovoril Adam Lent, riaditeľ pre výskum a inovácie z Ashoka počas Fóra o firemnej filantropii.  

Malé iniciatívy a biznisy

Za posledné roky sme svedkami zmeny našich hodnôt – naša pozornosť sa presúva od základných a materialistických hodnôt smerom k sebavyjadreniu, kreativite, túžbe po slobode či autonómii. Čoraz viac ľudí si zakladá svoje malé biznisy a iniciatívy a má chuť meniť svoje okolie k lepšiemu. Tento trend bude čoraz výraznejší. Politické a sociálne zmeny už nebudú len v rukách veľkých firiem a vlád. Čoraz častejšie sú ich nositeľmi malí aktívni hráči. Našou veľkou súčasnou výzvou je, akým spôsobom dokážeme dať ľuďom podporu a plnú moc a využiť na dosiahnutie dôležitých celospoločenských zmien. Aby z neho mohli ťažiť nielen inovátorské organizácie, ale aj školstvo, ekonomika či verejná správa.

„Dajte ľuďom nástroje, aby mohli prichádzať s vlastnými riešeniami. Sociálne inovácie a podpora ľudí idú spolu ruka v ruke. Najlepší sociálni inovátori sú tí, ktorí pochopili, že môžu meniť veci tak, že im dáme plnú moc,“ hovorí Adam Lent z Ashoka, ktorá prepája a podporuje takmer 3000 sociálnych inovárotov v 70 krajinách sveta. Ashoka sa snaží vytvoriť svet, v ktorom môže byť každý nositeľom zmien a v ktorom sú milióny ľudí pripravení prevziať kontrolu nad svojím životom a vytvoriť lepší život pre seba a svoje okolie. Snaží sa to dosiahnuť či už prostredníctvom siete škôl, v úzkej spolupráci s firmami a čoraz viac prostredníctvom vedy a výskumu.

Sociálni inovátori riešia tie najpálčivejšie problémy

Sociálni inovátori majú podnikavého ducha a systémovo riešia tie najpálčivejšie problémy v spoločnosti. Medzi Ashoka Fellows sú ľudia ako Albina Ruiz, ktorá založila Ciudad Saludable v Peru. V chudobných severných predmestiach Limy buduje komunitný systém riadenia odpadu a tým prispieva k zlepšeniu hygienických podmienok ľudí v komunite. Nechýba medzi nimi ani nositeľ Nobelovej ceny Kaliash Satyarthi, indický aktivista, ktorý bojuje proti detskej práci a modernému otroctvu (s kolegami bol neraz vystavený nebezpečenstvu zo strany novodobých otrokárov – pozn. autoriek). Spoluzakladateľ encyklopédie Wikipedia, Jimmy Wales, zasa umožnil ľuďom písať odborné články a zdieľať ich s celým svetom namiesto odovzdania kompetencií do rúk malej skupiny akademických expertov. Aj tým úplne zmenil oblasť akademickej literatúry.

Pekným príkladom inovácií je aj internetové trhovisko Etsy.com, ktoré spôsobilo prelom v tom, že umožnilo malým predajcom handmade výrobkov vykročiť za hranice lokálnych trhov. „Vďaka tomuto portálu dnes každý výrobca dokáže na pár klikov osloviť zákazníkov kdekoľvek po svete. Podobne je to aj v prípade kanála Youtube, ktorý dáva každému užívateľovi možnosť nahrať a zdieľať so svetom vlastné video, čo bolo pred pár rokmi len ťažko predstaviteľné. Práve v tom podľa Lenta spočíva sila a rýchly rast Youtube, na ktorý sa dnes každú minútu pribúdajú nové a nové videá. Celá oblasť sociálnych médií je založená na princípe možnosti realizovať sa a mať svojimi aktivitami dopad na svoje okolie alebo komunitu,“ vysvetľuje Adam Lent.

Zmapovali sme ľudí a ich iniciatívy

Práve dopadom týchto aktivít sa často stáva, že dochádza z zmene zabehnutého systému fungovania v rôznych oblastiach života, kde spoločnosť potrebuje neraz riešiť dôležité spoločenské problémy. Aj preto sme na Slovensku zmapovali ľudí a iniciatívy, aby sme ich vzájomne prepájali a pomohli pri riešení toho, čo nás v našej krajine tlačí.

Pozrite si mapu ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111