06. 05. 2015 Nadácia Pontis

Adoptujte si cvičnú firmu žiakov v Keni

Vysoká nezamestnanosť mladých ľudí trápi aj Keňu. Aby si našli prácu, potrebujú vedieť základy podnikania a ovládať počítače.

Vysoká nezamestnanosť mladých ľudí je naliehavým problémom v mnohých rozvojových krajinách, vrátane Kene. Aby si absolventi škôl mohli ľahšie nájsť prácu, často potrebujú ovládať základy podnikania a vedieť narábať s informačnými technológiami. Adoptujte si konkrétnu cvičnú firmu kenských žiakov, alebo podporte aktivity IT klubov a cvičných firiem na 10 kenských školách.

Našim hlavným poslaním je podporovať stredoškolákov a mladých ľudí v získavaní praktických zručností v IT a podnikaní. V súčasnosti je našou pridanou hodnotou schopnosť kombinovať koncepty školských IT klubov, cvičných firiem a medzinárodnej spolupráce učiteľov a žiakov v Keni a na Slovensku. V roku 2014 sme mali 417 členov IT klubov na 10 stredných školách v kraji Taita Taveta, ktorých sme podporili v získaní praktických počítačových a podnikateľských zručností.

Žiaci už založili a manažujú spolu 24 cvičných firiem, ktoré sú registrované v Practice Enterprise Network. Ich aktivity môžete pravidelne sledovať aj cez Facebook SoteICT. V tomto roku plánujeme vytvoriť v meste Voi Sote ICT Hub, ktorý bude slúžiť absolventom stredných škôl, kde pôsobíme, ale aj verejnosti. Práve v ňom budú môcť získať ďalšie zručností a rozbehnúť si vlastné podnikanie.

Váš príspevok pôjde na nákup materiálov pre IT kluby a cvičné firmy a na organizáciu seminárov a veľtrhov medzi školami. Môžete si adoptovať aj konkrétnu cvičnú firmu – napríklad cvičné firmy Classic Photo Production alebo Marvelous Arts na škole Kajire Girls alebo firmy Safari Kenya alebo Invest Taita na škole PJ Mwangola. Pozrite si aj prezentácie ďalších cvičných firiem.          

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111