11. 09. 2013 Zodpovedné podnikanie

Advokáti budú diskutovať o riešení problému bezdomovectva

V novembri sa advokáti stretnú v novootvorenom dennom a integračnom centre pre ľudí bez domova.

Advokáti, s ktorými spolupracujeme v pro bono programe pomohli v priebehu dvoch rokov bezplatne už viac ako 50-tim neziskovým organizáciám na Slovensku a v zahraničí. Aké sú ich skúsenosti, úspechy, či výzvy a ako vidia budúcnosť programu si povieme v spoločnej diskusií, ktorá prebehne 28. novembra na nezvyčajnom mieste – v priestore novootvoreného denného a integračného centra DOMEC pre ľudí bez domova. Centrum založili akční ľudia z občianskeho združenia Vagus, ktoré sa venuje projektom na pomoc ľuďom bez domova.

Súčasťou bude poobedný dvojhodinový seminár o fenoméne bezdomovectva a aktuálnej situácií ľudí na okraji spoločnosti na Slovensku. Vhľad do reality, dôvodov a dopadu tohto fenoménu na spoločnosť, ako aj efektívne riešenia, ktoré by mohli priniesť niektoré úpravy v legislatíve, priblížia advokátom profesionáli z občianskych združení Vagus, Proti prúdu a DePaul. Majú víziu, čo by na Slovensku pomohlo a jedným zo strategických riešení je kvalitná právna pomoc. Výstupy zo stretnutia zverejníme na týchto stránkach.

V prípade, že by ste sa chceli zúčastniť seminára ako advokát/ advokátka mimo nášho programu, potvrďte svoju účasť na lucia.borovska@nadaciapontis.sk do 22. novembra. Vstup na seminár je bezplatný.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111