14. 08. 2017 Zodpovedné podnikanie

Advokáti opäť pomáhali na Pro Bono Maratóne

V programe Advokáti Pro Bono pracujeme s advokátskymi kanceláriami, ktorých ochotu prepájame s právnymi potrebami neziskových organizácií.

V Pontise máme programy, prostredníctvom ktorých umožňujeme firmám expertne pomáhať neziskovkám s rôznym spektrom potrieb. Jednou z týchto aktivít je podujatie Pro Bono Maratón, na ktorom každoročne oslavujeme firemnú pro bono kultúru. Ide o jednodňový event v štýle hackatonu – je adrenalínový, vyprodukuje sa na ňom veľa dobra, nadviažu sa silné, často dlhotrvajúce vzťahy medzi sektormi a stretnú sa na ňom ľudia nie(len) kvôli networkingu, ale preto, že majú záujem zmeniť Slovensko k lepšiemu. Advokáti aj tento rok na maratóne nechýbali.

Popis problému

Inštitút finančnej politiky, analytický útvar Ministerstva financií, vypracoval v roku 2015 pre združenie Odyseus pro bono analýzu efektívnosti programu výmeny injekčných striekačiek. Analýza ukázala, že benefity programu prevyšujú náklady pre štát až 2,9 krát. Napriek tejto štúdii a iným advokačným aktivitám organizácií pracujúcich s touto cieľovou skupinou, tzv. „harmreduction“ služby nie sú systematicky financované a počet organizácii, ktoré ich poskytujú neustále ubúda.

Na čom odborníci pracovali?

Po prvýkrát sme na Pro Bono Maratóne spojili v jednom tíme odborníkov z viacerých firiem, aby spoločne vypracovali pre OZ Odyseus stratégiu a akčný plán advokačnej kampane na zabezpečenie štátneho financovania týchto služieb na Slovensku. Experti z advokátskej kancelárie Bnt attorneys-at-law, konzultingovej firmy v oblasti verejnej správy s názvom Fipra, a odborníci z Inštitútu finančnej politiky budú s OZ Odyseus pokračovať v spolupráci až do začiatku kampane, ktorá je plánovaná na jeseň tohto roku.

Tímy expertov opustili v tento deň svoje pracovné priestory, aby poskytli know-how vybraným neziskovkám aj v oblastiach:

  • komunikácie,
  • biznis stratégie,
  • architektúry,
  • IT.

Tento ročník sme sa navyše nezamerali na pomoc neziskovkám ako takým, ale na riešenia spoločenských a iných problémov, ktorým sa venujú vybraní odborníci z neziskového sektora. Posvietili sme si na témy ako:

  • vzdelávanie,
  • extrémizmus,
  • sociálne začlenenie,
  • efektívnosť hospodárenia verejnej správy,
  • neziskový sektor v Rusku.

O konkrétnych spoluprácach a čo všetko sa na Pro Bono Maratóne v roku 2017 podarilo sa dozviete tu:

https://www.old-nadaciapontis.sk/clanok/firmy-sa-pretekali-v-systemovych-zmenach/2398

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111