15. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Advokáti právne vzdelávali 65 neziskoviek

Po úspešnej minuloročnej skúsenosti, aj tento rok poskytovali členovia programu Advokáti Pro Bono bezplatné právne tréningy pre neziskové organizácie.

Školenia boli súčasťou celoslovenského dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto, ktoré tento rok oslavovalo už 10 ročník. Počas roku príde do programu Advokáti Pro Bono množstvo žiadostí o pro bono právnu pomoc, častokrát s podobným charakterom problému. Kapacity advokátov sú však veľmi obmedzené a preto sme sa minulý rok rozhodli sprostredkovať tréningy v štyroch oblastiach, o ktoré mali neziskovky najväčší záujem. Tento rok sa vďaka advokátom podarilo právne dovzdelať až 84 účastníkov, spolu zo 65 neziskových organizácií, ktoré môžu vďaka nadobudnutým vedomostiam ďalej pomáhať ich klientom alebo vylepšiť fungovanie v rámci svojich organizácií. V porovnaní s minulým ročníkom sme zaznamenali takmer trojnásobnú účasť.

Každá organizácia sa mohla bezplatne zahlásiť na jeden, prípadne dva tréningy zo štyroch, pokiaľ boli ešte voľné miesta. Na základe vysokého záujmu o tému ochrany osobných údajov, si mohli účastníci vybrať z dvoch tréningov v tejto oblasti. Neziskovým organizáciam boli predstavené právne základy relatívne nedávneho (2013) zákona o ochrane OÚ, advokáti pomenovali rozdiely medzi povinnosťami prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a vysvetlili podstatu základných bezpečnostných opatrení na ochranu OÚ. Samostatné tréningy viedol advokát Mgr. Michal Pališin, LL.M. z advokátskej kancelárie White & Case a tiež právnik Mgr. Csaba Zachar z firmy Profesia.

Na druhom tréningu poskytli školitelia praktické právne rady k bežným záležitostiam, s ktorými sa stretávajú mimovládne organizácie počas svojho fungovania, vrátane možnosti podnikania v neziskovom sektore, informácií o verejnom obstarávaní, pracovnom práve, či stanovách jednotlivých právnych foriem. Právnici JUDr. Ing. Zdenka Hrubešová a Mgr. Martin Šebest z právnického oddelenia firmy DELL súhlasili odborne zastrešiť tento právny tréning . Ďalšie školenie sa uskutočnilo v priestoroch advokátskej kancelárie Hillbridges. Advokátky Mgr. Zuzana Brušková a Mgr. Martina Pondušová ponúkli jeho účastníkom možnosť zorientovať sa v otázkach práva duševného vlastníctva. Neziskovkám vysvetlili ako zverejňovať a ďalej šíriť rôzne články, publikácie, fotky a iné autorské diela. Advokátky mali vopred zozbierané otázky od neziskoviek a mohli tak tréning prispôsobiť konkrétnym požiadavkam účastníkov.

Štvrtou oblasťou ktorou sa advokáti zaoberali boli exekúcie – ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť. Na konci každého tréningu sa neziskové organizácie mali možnosť pýtať na konkrétne prípady, ktoré sa im počas ich praxe naskytli. Svoj čas a expertízu venoval neziskovkám advokát JUDr. Branislav Krivošík z advokátskej kancelárie Relevans a tiež samostatne pôsobiaci členovia programu advokátka Mgr. Gabriela Hornáčková a Mgr. Miroslav Kriak. Všetkým advokátom ďakujeme a veríme, že o rok budeme môcť poskytnúť právne rady v opäť nových témach a pre ešte vyšší počet neziskových organizácií.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.