27. 05. 2016 Nadácia Pontis

Advokáti Pro Bono pomáhajú ľuďom bez domova

V marci vznikla právna klinika pre ľudí bez domova, prvý projekt svojho druhu v Európe. Advokáti poskytujú bezplatnú právnu pomoc 8 ľuďom bez domova.

V programe Advokáti Pro Bono už od apríla 2014 expertne pomáhame pri riešení problematiky bezdomovectva na Slovensku v spolupráci s viacerými neziskovými organizáciami. Minulý rok sme sa rozhodli rozšíriť pro bono pomoc smerom priamo k ľuďom bez domova a v marci sa nám podarilo otvoriť nízkoprahovú právnu kliniku v priestoroch troch občianskych združení pomáhajúcich ľuďom bez domova: v OZ Proti prúdu – vydavateľa časopisu Nota Bene, OZ Vagus a v Domove sv. Jána z Boha.

Inšpirovali sme sa s v Austrálii a v New Yorku

Ľudia zo sociálne marginalizovaných komunít majú širšie spektrum právnych problémov, ktorých neriešenie často vedie k bezdomovectvu a v prípade ľudí v sociálnom vylúčení k prehĺbeniu bezdomovectva. Právne problémy ľudí bez domova zasahujú do viacerých oblastí týkajúcich sa rodinného práva, domáceho násilia, dlhov, zamestnania, diskriminácie alebo bývania. Väčšina klientov však potrebuje právnu pomoc v otázke dlhov, ktorej sa spoločne s OZ Proti prúdu venujeme aj na systémovej úrovni. Hoci inšpiráciu pre projekt máme z existujúcich právnych kliník v Austrálii a New Yorku, model, ktorý využíva naša klinika, je svojim fungovaním jedinečný. Princíp právnej kliniky je postavený na trojstrannej spolupráci advokát – sociálny pracovník – klient. Sociálni pracovníci sú prvou kontaktnou osobou pre človeka bez domova a na základe svojich skúseností vedia zhodnotiť nakoľko je klient pripravený na pomoc advokáta a či je situácia klienta z právneho hľadiska potencionálne riešiteľná. Sociálny pracovník môže následne kontaktovať jedného zo šiestich advokátov, ktorý sa momentálne zapájajú do projektu právnej kliniky.

Advokáti pomáhajú 8 ľuďom bez domova

Práca v klinike je pre obidve strany zaujímavá skúsenosť – advokáti spoznávajú bližšie nielen v čom spočíva práca zapojených organizácií a ich sociálnych pracovníkov, ale zároveň aké špecifiká obnáša právna pomoc ľuďom bez domova. Sociálni pracovníci sa naopak učia nové právne súvislosti, ktoré môžu následne samostatne využívať pri práci s ich klientmi. V rámci kliniky v súčasnosti pomáha Mgr. Filip Takáč z advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law, JUDr. Jana Štulrajterová a Mgr. Mariana Čopíková z kancelárie Krivak & Co., Mgr. Katarína Matulníková za kanceláriu Allen&Overy a samostatne pôsobiaca advokátka Mgr. Gabriela Hornáčková a Mgr. Miroslav Kriak. V rámci kliniky advokáti doposiaľ pomáhali ôsmim ľuďom bez domova. Zapojeným advokátom ďakujeme a klientom spomenutých neziskových organizácií želáme veľa štastia!

Projekt realizujeme s finančnou podporou Nadácie ERSTE a firmy Philip Morris.

Viac o právnej klinike pre ľudí bez domova si môžete vypočuť v archíve RTVS alebo v rádiu Regina

 

Program Advokáti Pro Bono vďaka otvorenej podpore 19-tich advokátov a advokátskych kancelárií zlepšuje dostupnosť kvalifikovanej právnej pomoci pre neziskové organizácie, pre ktoré by bola inak z finančných alebo iných dôvodov nedostupná. Nadácia Pontis ako expert na tretí sektor prepája právnikov s dôveryhodnými a skutočne prospešnými organizáciami, ktoré pro bono pomoc potrebujú.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.