31. 05. 2015 Zodpovedné podnikanie

Advokáti sa zapoja do Pro Bono Maratónu, neziskovky budú vzdelávať v oblasti práva

Advokáti poskytnú počas Pro Bono Maratónu bezplatné právne tréningy 24 organizáciám.

Neziskové organizácie často nemajú financie na riešenie právnych otázok, s ktorými sa stretávajú pri svojej práci s klientmi alebo vo vnútri organizácie. Aj preto niektorí advokáti bezplatne pomáhajú cez program Advokáti Pro Bono neziskovkám a ich klientom z ohrozených alebo zdravotne, či sociálne znevýhodnených skupín. Tento raz sa štyri advokátske kancelárie zapoja do Pro Bono Maratónu, počas ktorého poskytnú právne tréningy pre 24 organizácií z Bratislavy, Žiliny a z Prešova.

Neziskovky si posilnia strategické právne myslenie

Advokáti zareagovali na potrebu zlepšenia právneho povedomia pracovníkov viacerých neziskoviek v rovnakých právnych oblastiach, s ktorými sa na nás v programe Advokáti Pro Bono organizácie priebežne počas roka obracajú. Z tohto dôvodu organizujeme po prvýkrát formát série trojhodinových právnych tréningov. Advokáti počas štvrtka a piatka 11. a 12. júna priblížia pracovníkom neziskových organizácií oblasť ochrany osobných údajov, budú sa venovať strategickému právnemu mysleniu, právu duševného vlastníctva a exekučnému právu. „Tým, že im pomôžeme odbúrať právne problémy a prekážky, sa budú môcť viac venovať svojim projektom a klientom. Počas tréningu sa budeme venovať podmienkami podnikania neziskových organizácií, ochrane osobných údajov či právnej úprave darovania,“ hovorí advokát Vladimír Kordoš z bnt attorneys-at-law. Advokátska kancelária tento rok získala aj Čestné uznanie Via Bona Slovakia za pomoc občianskemu združeniu Ulita, ktoré natrafilo na nezodpovedného dodávateľa detského ihriska. Hoci zálohu za realizáciu prevzal, ihrisko nedokončil. Advokátom sa podarilo spor dotiahnuť do úspešného konca a s dodávateľom súdny spor vyhrať. „Podľa reakcií prihlásených neziskoviek vidíme, že majú veľa otázok k možnosti používať a chrániť autorské diela, zamýšľajú sa nad možnou ochranou svojich nápadov a know-how. Vyplýva to zrejme aj z toho, že neziskovky musia prichádzať často s kreatívnymi riešeniami a vymýšľať neštandardné projekty, ktoré budú vyhovovať potrebám ich klientov,“ komentuje vopred zaslané otázky od neziskoviek advokátka Zuzana Brušková z kancelárie Hillbridges, ktorá poskytne pracovníkom neziskoviek vo svojich priestoroch tréning v oblasti práva duševného vlastníctva.

Budú sa venovať aj exekúciám

Okrem advokátov z bnt attorneys-at-law sa do Pro Bono Maratónu zapoja aj advokátske kancelárie Hillbridges, Kinstellar a advokátka JUDr. Tijana Ćećezová spolu s exekútorom JUDr. Pavlom Holíkom. Práve exekúcie bývajú častým problémom ľudí bez domova a trápia ľudí v ťažkej sociálnej situácii. „Budeme hovoriť aj o tom, ako komunikovať s exekútorom, aké práva má osoba, ktorá sa ocitla v dlhoch, čo môže urobiť exekútor a ako možno postupovať, aby sa ľudia dokázali zbaviť dlhov a zaradili sa späť do normálneho života,” hovorí advokátka JUDr. Tijana Ćećezová.

Mládež ulice z Bratislavy sa venuje terénnej práci a deťom zo sociálne slabších rodín. „Zistili sme, že ak im chceme pomôcť, potrebujeme dosiahnuť systémové zmeny. Tak, ako sa dokážeme veľmi dobre orientovať na ulici a v nízkoprahových kluboch, sa potrebujeme vedieť pohybovať aj právnom prostredí a v spleti zákonov,“ hovorí Peter Kulifaj z Mládeže ulice.

Náplňou práce sociálnych pracovníkov z mnohých organizácií, ktorí sa venujú ľuďom bez domova, je aj komunikácia s exekútormi či úradmi. Preto mnohé odborné právne vzdelávanie od advokátov vítajú. „Nemám často možnosť stretnúť právnika, ktorý by mi poskytol konzultácie a rady, ako postupovať a jednať s exekútormi, keď riešim problémy našich klientov. Skôr ho stretávam v pozícii vyjednávača. Aj preto sa mi veľmi páči zaangažovanie právnikov,“ hovorí Peter Kadlečík, ktorý sa venuje podpore ľuďom bez domova pracujúcim ako predajcom časopisu Nota Bene.

„Pracovníci neziskoviek budú môcť pochopiť právne situácie a výzvy, s akými sa v práci aktuálne stretávajú. Zároveň na tréningu získajú cez otázky iných organizácií poradenstvo aj k situáciám, s ktorými môžu byť konfrontovaní už o týždeň, či mesiac,“ hovorí Lucia Borovská, programová koordinátorka Nadácie Pontis. Na pro bono právne tréningy sa prihlásilo spolu 24 organizácií, ktoré poslali vo vybraných oblastiach práva vopred svoje špecifické otázky. Vo väčšine prípadov potrebujú pomoc nielen s vnútroorganizačnými záležitosťami, ale aj pri riešení problémov svojich klientov, ktorí ostali bez strechy nad hlavou, stali sa obeťami domáceho násilia alebo sa ocitli v kríze.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.