13. 12. 2016 Zodpovedné podnikanie

Advokáti z TaylorWessing: Posúvame sa od kritiky vecí verejných k spoluvytváraniu riešení

Ocenenie Via Bona Slovakia 2015 v hlavnej kategórii Zodpovedná stredná firma získala advokátska kancelária TaylorWessing. Čo im prinieslo?

Radovan Pala zo spoločnosti TaylorWessing na fotografii spolu s Milanom Vašinom, CEO Slovak Telekom.

Zodpovednou strednou firmou za rok 2015 sa stala advokátska kancelária TaylorWessing, ktorá sa snaží o presadzovanie čistého a transparentného podnikateľského prostredia a dobrú vymožiteľnosť práva na Slovensku. Mimovládnym organizáciám a médiám poskytujú poradenstvo a participujú tiež na pro bono projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť právne prostredie v našej krajine. Vzhľadom na osobitnú právnu úpravu povinnej koncipientskej praxe je na slovenskom trhu bežné, že advokátske firmy využívajú situáciu na to, aby si zabezpečili lacnú pracovnú silu. TaylorWessing ponúka každému úspešnému a kvalitnému študentovi koncipientské miesto a každému koncipientovi miesto spolupracujúceho advokáta. Každý partner investuje osobne veľkú časť svojho času do vzdelávania a spolupráce s mladšími kolegami. Svojim spolupracovníkom – koncipientom, ktorí vo firme pracujú aspoň dva až niekoľko rokov, kancelária ponúka možnosť finančnej podpory pri absolvovaní celoročného štúdia programu Master of Law na niektorej z kvalitných zahraničných univerzít. Osobitne sa venujú oblasti startupov, keďže majú potenciál napomôcť slovenskému podnikateľskému prostrediu, ale aj podporiť záujem o sociálnu inováciu.

Základom ich motivácie je, že kvalitné poskytovanie právnych služieb vo férovom súťažnom prostredí ich napĺňa a baví. Uvedomujú si, že v prostredí čistej súťaže sú schopní byť dlhodobo úspešní a súčasne je také prostredie veľmi dôležité pre spoločnosť ako aj občanov tohto štátu.

O tom, že ocenenie Via Bona Slovakia v sebe nesie hrdosť i záväzok, sme sa rozprávali s Andrejom Leontievom, Managing Partner v spoločnosti TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.

Čo pre vás znamenalo, že ste v kategórii Zodpovedná stredná firma získali ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2015?

Okrem prirodzeného zadosťučinenia a hrdosti pre náš tím sme pociťovali až prekvapivo pozitívnu spätnú väzbu od našich klientov a celého podnikateľského prostredia. Práve táto spätná väzba je pre nás dôkazom, že naše aktivity majú význam a správny smer.

Kam ste sa za posledný rok posunuli?

Vzhľadom na dlhodobú spoluprácu s Luciou Žitňanskou sme sa po jej menovaní do funkcie ministerky spravodlivosti SR stali súčasťou jej tímu poradcov a získali tak možnosť podielať sa na krokoch zameraných na zvýšenie vymožiteľnosti práva a boj proti korupcii. Ide o významný posun od kritiky veci verejných k spoluvytváraniu riešení. Tento posun so sebou prináša nevyhnutne aj povinnosť prevziať zodpovednosť za výsledok, čo vzhľadom na atmosféru v spoločnosti nie je jednoduchá ani atraktívna úloha.

Akým udržateľným aktivitám sa v súčasnosti venujete? Čo je pre vás najväčšou prioritou do budúcnosti a na aké projekty sa môžeme tešiť?

Prioritou pre nás naďalej zostáva formovať a zlepšovať právny rámec pre férové podnikanie na Slovensku. Za najvýznamnejšiu aktivitu posledných mesiacov považujeme intenzívnu účasť na príprave protischránkového zákona. Na príprave tohto predpisu sme sa ako kancelária podielali od fázy formulovania legislatívneho zámeru, cez presadenie do Programového vyhlásenia vlády 2016-2020 a následného rozpracovania zákona do paragrafového znenia, vrátane „sprevádzania“ návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní, verejnej odbornej diskusie a počas schvaľovania v parlamente. Zákon v schválenej podobe predstavuje najvyšší európsky štandard pre odhaľovanie skutočných vlastníkov spoločnosti obchodujúcich so štátom. Paralelne k tomu sme pomaháli ministerke spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej identifikovať a koncepčne nastaviť reformy zamerané na zvýšenie vymožiteľnosti práva (napr. osobný bankrot, upomínacie konanie, exekučné konanie, podvodné zlučovania predĺžených spoločností). Okrem toho prirodzene pokračujeme v našich ostatných CSR projektoch (spolupráca s Nadáciou zastavme korupciu, podpora Aliancie fair play, účasť vo Fonde pre transparentné Slovensko).

Podnikáte férovo? Nominujte Vašu firmu na ocenenie Via Bona Slovakia 2016

Nadácia Pontis opäť otvára nominácie na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia. Firmy sa môžu so svojimi zodpovednými a etickými projektmi za rok 2016 nominovať do 20. januára 2017. Všetky dôležité informácie nájdete na www.viabona.sk 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111