06. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Age management a prínosy vekovej rôznorodosti na pracovisku

Odporúčania Business Leaders Forum v zodpovednom podnikaní pre oblasť Zamestnanci.

Odporúčania Business Leaders Forum v zodpovednom podnikaní pre oblasť Zamestnanci.

Business Leaders Forum sa od roku 2004 snaží o presadzovanie princípov zodpovedného podnikania, ktorého cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. BLF pravidelne vydáva praktické odporúčania, ktoré ponúkajú firmám rady, princípy a kľúčové faktory od lídrov v zodpovednom podnikaní. Firmy vďaka týmto odporúčaniam získavajú priestor na zlepšenia a efektívnejší manažment v oblasti –  zamestnanci, trh a životné prostredie.

Pripravili sme pre Vás odporúčania Business Leaders Forum na tému Aktívne starnutie v práci.

Dozviete sa, prečo by mala táto problematika zaujímať zamestnavateľov a ako si stanoviť úspešný age management.

Hlavné odporúčania Business Leaders Forum v tejto téme:

1. Zdravie na pracovisku aj mimo neho
2. Organizácia práce
3. Celoživotné vzdelávanie a kariérny rozvoj
4. Využitie skúseností a zapájanie starších
5. Príprava na dôchodok
6. Korporátna kultúra

Pripravili sme pre vás aj viac tém v rámci oblasti – zamestnanci, trh, životné prostredie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.