06. 02. 2016 Zodpovedné podnikanie

Aj biznis môže mať výnimočné aktivity prospešné pre spoločnosť

Hodnotiaca komisia prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia posunula do užšieho výberu 23 nominácií. Víťazov vyberie už čoskoro.

Kaviareň Dobre&Dobré zamestnáva ľudí bez domova na ceste do bežného života.

Viaceré firmy na Slovensku dokazujú, že podnikanie môže mať výnimočný prínos pre spoločnosť a krajinu. Prečítajte si príbehy firiem, ktoré sa spomedzi 75 nominovaných dostali do druhého kola ocenenia Via Bona Slovakia 2015. Nadácia Pontis ho udelí v 7 kategóriách za najinšpiratívnejšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania za uplynulý rok.

Zodpovedná veľká firma

EKOLTECH

Fiľakovská firma Ekoltech patrí medzi tradičných výrobcov nábytku na Slovensku. Za pomoci vysokokvalitnej produkcie sa stala významným dodávateľom pre spoločnosť IKEA. Ekoltech vyprodukuje 11% z celkového nábytkového exportu na Slovensku. Spoločnosť je výnimočná unikátnymi vývojovými novinkami. Napríklad jej prášková lakovňa patrí k svetovej jednotke v oblasti povrchových úprav. O tejto novej technológii školia aj dodávateľské podniky IKEA zo sveta či manažérov z USA a Číny. Na svoju výrobu používajú iba drevo s certifikáciou FSC (Forest Stewardship Council), ktorá zaručuje, že ich drevná surovina nepochádza z neznámych zdrojov, z nelegálnej ťažby alebo hospodárenia v lesoch, pri ktorom sa poškodzuje životné prostredie alebo záujmy miestnych obyvateľov. Firma ponúka priestor pre dlhodobú spoluprácu a spoločný rast pre malých a stredných dodávateľov zo Slovenska. Od roku 2010 spoločnosť každoročne organizuje Deň dodávateľov, kde hodnotia a porovnávajú kvalitu dodávaných materiálov a služieb. Ekoltech dbá aj na rozvoj svojich zamestnancov. V roku 2015 prebehla v spoločnosti Škola majstrov, ktorá slúžila na rozvoj riadiacich pracovníkov v komunikačných a manažérskych zručnostiach a v zlepšení schopností pri riadení pracovných tímov. Podnik zamestnáva aj tri stovky Rómov.

HEINEKEN Slovensko

Výrobca piva z Hurbanova má cieľ stať sa do roku 2020 najzelenším pivovarom na Slovensku. Firma sa preto sústredí na 6 kľúčových oblastí: ochranu zdrojov vody, znižovanie emisií CO2, využívanie lokálnych surovín z trvalo udržateľných zdrojov, podporu zodpovedného pitia piva, ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov a v neposlednom rade rozvoj komunít, v ktorých firma pôsobí. Zodpovednosť ide naprieč všetkými oddeleniami spoločnosti a dotýka sa celého produkčného cyklu produktov „From Barley to Bar“ – „Od jačmeňa až po bar“. V súčasnosti spolupracujú s viac ako 1 200 dodávateľmi, z toho viac ako 1 000 je slovenských. Pravidelne investujú do rozvoja svojich zamestnancov. Každý z nich má osobný rozvojový plán a všetky informácie o mzdových podmienkach. Zamestnanci poznajú okrem svojej mzdy, mzdovej triedy, maximálnej výšky variabilnej zložky aj svoje mzdové pásmo a základné pravidlá zvyšovania miezd. Desiati najlepší zamestnanci, ktorí sa správajú v súlade s hodnotami firmy, boli posledných päť rokov odmenení výletom do Amsterdamu počas osláv narodenín holandskej kráľovnej, tzv. Queens Day. Zaujímavé je, že takmer 40% vrcholových a stredných manažérov vo firme tvoria ženy. HEINEKEN si uvedomuje, že alkohol, ktorý pivo obsahuje, môže pri nezodpovednom pití spôsobiť zdravotné, sociálne alebo ekonomické problémy, preto sa usiluje šíriť informácie o konzumácii s rozumom. Okrem osvetových kampaní neumiestňujú svoje reklamy v blízkosti škôl, škôlok či zdravotníckych zariadení, v reklamných spotoch obsadzujú výlučne hercov vyzerajúcich staršie ako 25 rokov, nevysielajú reklamy v časoch a reláciách určených prioritne detskému divákovi a podobne.

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa svoju zodpovednosť rozvíja budovaním dlhodobých partnerstiev s reálnym dopadom na lepšiu kvalitu života ľudí. V roku 2014 začala firma rozvíjať projekt, ktorého zámerom je poskytovať bankové služby, finančné vzdelávanie a poradenstvo cieľovým skupinám, ktoré žiadna iná banka na Slovensku nepokrýva – začínajúci podnikatelia, neziskové organizácie a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva – s cieľom prispieť k riešeniu chudoby, nízkej finančnej gramotnosti či odstrániť obmedzenia pre začínajúcich drobných podnikateľov. Svojimi úverovými produktmi určenými pre začínajúcich podnikateľov banka podporila klientov z rôznych častí Slovenska a s rôznorodým zameraním, od autoservisu, cez IT služby až po predaj potravín. Slovenskej sporiteľni záleží aj na jej vzťahoch so zamestnancami. Do minuloročného prieskumu  angažovanosti všetkých zamestnancov sa zapojilo až 78,5% pracovníkov, čo je dôkazom toho, že ľudia chcú ovplyvňovať dianie v banke. Slovenská sporiteľňa taktiež usiluje o rozvoj svojich zamestnancov. Vzdelávacie a rozvojové aktivity realizuje plošne – od ústredia až po pobočky. Niekoľko rokov úspešne pokračuje Program pre potenciálnych manažérov. V budove ústredia v Bratislave a v budove Central Bank Office v Banskej Bystrici banka zriadila špeciálnu „klubovňu“ HydePark, kde je k dispozícii bezplatná knižnica a pravidelne organizované debaty a krúžky. V roku 2015 mali po prvýkrát zamestnanci možnosť venovať dobrovoľníckej práci 1 deň formou plateného voľna a navyše banka preplácala cestovné náklady z miesta bydliska zamestnanca do miesta výkonu dobrovoľníckej aktivity. Do dobrovoľníčenia sa celkovo zapojilo 308 zamestnancov, ktorí spolu odpracovali viac ako 2-tisíc dobrovoľníckych hodín. V oblasti podpory komunity sa banka zameriava na finančné vzdelávanie. V roku 2015 pokračoval svojim šiestym ročníkom úspešný projekt Poznaj svoje peniaze realizovaný v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Advokátska kancelária TaylorWessing zabojuje o ocenenie v kategórii zodpovedná malá/stredná firma.

Zodpovedná malá/stredná firma

TaylorWessing

Advokátska kancelária TaylorWessing si uvedomuje, že čisté podnikateľské prostredie a dobrá vymožiteľnosť práva sú dôležité pre spoločnosť ako takú, ako aj pre jej klientov, prevažne zahraničných investorov. Počas rokov 2006 – 2010 sa trendom v rámci boja s korupciou stalo pomerne prudké a následne dlhodobé zhoršovanie situácie. Keďže advokátska kancelária rástla, uvedomila si, že jej veľkosť a úspech na trhu dávajú jej hlasu váhu. Viacerým témam, ako napr. verejné obstarávanie, ochrana veriteľov a podobne sa preto začali venovať a vyjadrovať systematicky. Firma prichádza s konkrétnymi a praktickými riešeniami a podporuje zmysluplné projekty. Partneri, ale aj ostatní právnici v kancelárií trávia určitú časť svojej práce tým, že poskytujú poradenstvo a vyjadrenia pre mimovládne organizácie a médiá, resp. participujú na pro bono projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť právne prostredie na Slovensku. Zodpovedne sa stavajú aj k výberu svojich spolupracovníkov. Vzhľadom na osobitnú právnu úpravu povinnej koncipientskej praxe je na slovenskom trhu bežné, že advokátske firmy využívajú situáciu na to, aby si zabezpečili lacnú pracovnú silu. TaylorWessing ponúka každému úspešnému a kvalitnému študentovi koncipientské miesto a každému koncipientovi miesto spolupracujúceho advokáta. Každý partner investuje osobne veľkú časť svojho času do vzdelávania a spolupráce s mladšími kolegami. Svojim spolupracovníkom – koncipientom, ktorí vo firme pracujú aspoň dva až niekoľko rokov, kancelária ponúka možnosť finančnej podpory pri absolvovaní celoročného štúdia programu Master of Law na niektorej z kvalitných zahraničných univerzít. Dlhodobo podporujú aj medzinárodnú organizáciu študentov práva ELSA Slovensko. Osobitne sa venujú oblasti startupov, keďže majú potenciál napomôcť slovenskému podnikateľskému prostrediu, ale aj podporiť záujem o sociálnu inováciu.

Dobre&Dobré

Dobre&Dobré je od svojho otvorenia v novembri 2014 jedinou prosociálnou kaviarňou v Európe. Zamestnáva ľudí bez domova na ceste do bežného života a ešte k tomu aj s nezabudnuteľným štýlom. Nájdete ju v budove Starej Tržnice na Nám. SNP v Bratislave. Po terénnej sociálnej práci STREETWORK, Dennom nízkoprahovom a Integračnom centre DOMEC je tretím projektom občianskeho združenia Vagus a dopĺňa tak portfólio odbornej pomoci ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Dobre&Dobré s.r.o. prevádzkovaním kaviarne pozitívne vplýva na verejnú mienku v otázke ľudí bez domova a dáva príležitosť ľuďom bez domova získať opätovne domov prostredníctvom práce. Zamestnaným ľuďom bez domova dáva pocit sebaúcty, realizácie, naštartovanie sa do bežného života a verejnosti zase pozitívny zážitok s ľuďmi bez domova. Hlavným krédom spoločnosti je „Ľudia bez domova sú v prvom rade ľuďmi“. Všetci zamestnanci prechádzajú pravidelne vzdelávaním v oblasti gastronómie, komunikácie so zákazníkmi, teambuldingmi a zlepšujú si svoje pracovné zručnosti. Prepojenie ľudí bez domova a bežných zamestnancov je dôležitým faktorom v procese integrácie, zvýšenia miery uplatniteľnosti na trhu práce a zmiernenia miery predsudkov voči ľuďom bez domova. Dobre&Dobré tak vytvára model, ktorý je replikovateľný v akomkoľvek novom prostredí. Firma sa stavia zodpovedne aj k voľbe dodávateľov. Väčšina produktov pochádza z malovýroby v okolí Bratislavy. Káva je pražená na Slovensku a pochádza zo slovenskej plantáže v Kolumbii.

 Obnova

Obnova je malá firma etablovaná v stavebníctve, ktorá sa zameriava na obnovu a revitalizáciu historických stavieb. Heslom firmy: „Pamätáme na pamiatky“ sa snaží poukazovať na krehkú hranicu medzi zničením podstaty pamiatky a dobre zakonzervovanou a vyprezentovanou pamiatkou. Firma primárne využíva tradičné technológie s lokálnymi a neškodnými materiálmi, akými sú vápno, kameň, korok, slama, ovčia vlna, konope, drevo a iné. Obnova v roku 2001 reagovala na takmer nulovú informovanosť v oblasti kultúrneho dedičstva založením portálu Obnova.sk. Internetový magazín bol do príchodu sociálnych sietí prakticky jediným online informačným zdrojom v rámci bývalého Česka a Slovenska. Fungovanie portálu zachránilo niekoľko desiatok pamiatok poskytnutím vhodných informácii vo vhodnom čase. Na niekoľko rokov sa stal tento projekt aj miestom stretávania formujúcej sa hradárskej komunity. Za svoju dobu fungovania vytvorila obsiahlu databázu informácií z oblasti kultúrneho dedičstva. Okrem redakcie sa do diania na Obnova.sk denne zapojí minimálne 1 000 unikátnych návštevníkov. Portálu Obnova.sk bola v roku 2006 udelená výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá. Keďže aplikovaný výskum v oblasti obnovy, konzervácie a údržby pamiatok je na Slovensku minimálny, firma spolu so svojimi partnermi vydáva k tejto téme aj publikácie a realizuje rôzne experimenty.

LYRA CHOCOLATE

Celý systém výrobcu a predajcu čokolády z Nitry LYRA CHOCOLATE funguje na férovom prístupe vo vnútri firmy, k odberateľom a dodávateľom. Obrovským morálnym záväzkom pre firmu je spolupráca so strategickým partnerom Casa Luker, čo je medzinárodná spoločnosť určujúca sociálne a environmentálne podmienky pestovania kakaovníkov, ktorá je členom World Cocoa Fundation. Je preto prirodzené, že firma vo výraznej miere spolupracuje s miestnymi farmármi v Kolumbii. Podporuje ich rodiny, zabezpečuje im prácu a odborné školenia spojené s pestovaním, fermentovaním a sušením kakaovníkov, čím pozdvihuje ich životnú úroveň. Výrobca čokolády dbá aj na ochranu životného prostredia a okrem iného predchádza riziku kontaminácie pôdy na farmách používaním kvalitných ekologických hnojív v záujme nepoškodenia plodín. Zamestnanci firmy sa aktívne zapájajú do jej fungovania. Napríklad sa podieľajú aj na výbere nových kolegov. Spoločnosť na vlastné náklady zabezpečujeme pre zamestnancov rozvojové školenia a jazykové kurzy španielčiny. Úzko spolupracuje aj s Hotelovou akadémiou Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. LYRA CHOCOLATE zabezpečuje edukačnú činnosť, poskytuje svoje know-how a technológiu, snaží sa tak prispievať k duálnemu vzdelávaniu študentov.

Zelená firma

GreenCoop družstvo: Keď sa Hi-Tech snúbi s paradajkou

Poľnohospodárska firma z južného Slovenska ročne vyrobí viac ako 10 miliónov kilogramov kvalitných domácich paradajok. Spoločnosť GreenCoop sa snaží vypestovať nielen zdravé plodiny, ale aj zdravým spôsobom. Využívajú  výlučne moderné skleníky, ktoré sú vykurované geotermálnou vodou a sú vybavené najnovšími technológiami, napríklad cyklickým čistením závlahovej vody pomocou UV filtra. Spoločnosť sa už desiaty rok snaží obnoviť staré prevádzky skleníkov, resp. sfunkčniť opustené geotermálne vrty, z ktorých mnohokrát nekontrolovateľne vyteká horúca voda do prírody. V tomto duchu sa v roku 2015 firma pustila do revitalizácie starých skleníkov v Dunajskej Strede. Zdemontovali 40-ročné skleníky, vyčistili starý hospodársky dvor, zrevitalizovali celé okolie a jeden geotermálny vrt. Vďaka týmto zmenám dokážu vypestovať 3000 ton kvalitných paradajok, namiesto pôvodnej produkcie 800 ton. To znamená zvýšenie energetickej efektivity výroby až o 375 %.

JRK Waste Management: Pre menej odpadu

Každý obyvateľ Slovenska ročne vyprodukuje približne 327 kg odpadu, z ktorého až 45 % tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Poslaním slovenskej firmy JRK Waste Management je znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu zvýšením jeho triedenia. Od roku 2010 pracujú so samosprávami a jednotlivcami na podpore domáceho kompostovania. V roku 2015 firma znížila množstvo skleníkových plynov o viac ako 4 000 ton a predišla skládkovaniu takmer 650-tisíc hektolitrov biologicky rozložiteľného odpadu. Ich elektrický kompostér s polyextremofilnými baktériami je doteraz jedinou alternatívou voči povinným zvozom kuchynských a reštauračných odpadov. Obciam tak ušetrili desiatky tisíc eur. Firma v spolupráci s občianskym združením Priatelia zeme a Inštitútom cirkulárnej ekonomiky minulý rok zorganizovala aj 107 prednášok o význame kompostovania.

HEINEKEN Slovensko: Pohoda za mestom

Aktivita Pohoda za mestom je partnerským projektom spoločnosti HEINEKEN Slovensko a Nadácie Ekopolis. Jeho cieľom je zveľaďovanie zelených plôch v mestách spolu s ich miestnymi obyvateľmi. Zeleň v mestách významne vplýva na mikroklímu v okolí, znižuje prašnosť, hlučnosť aj znečistenie ovzdušia. Prispieva k zachovaniu biodiverzity. Zelené plochy zároveň vytvárajú bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny ľudí. V roku 2015, t.j. v piatom roku fungovania projektu, bola vyčistená časť lesoparku pri priehrade Ľadovo v Lučenci, urobený ornitologický prieskum a vysadené nové stromy v parku Anička v Košiciach, nová zeleň pribudla aj v Záhrade v Banskej Bystrici a obnovený bol prameň čistej vody v Leviciach. Celkovo firma upravila takmer 10 hektárov zelených plôch. Spoločnosť vysadila minimálne 500 nových drevín, obnovené boli 2 pramene a do aktivít sa zapojilo 536 miestnych dobrovoľníkov.

Skvelý zamestnávateľ 

HSH

Bitúnok HSH z Veľkého Zálužia ponúka svojim zamestnancom možnosť ubytovať sa v domovej zástavbe neďaleko pracoviska. Každý dom má aj záhradku, kde zamestnanci môžu pestovať ovocie či zeleninu, oddychovať pri grilovačke či posedením s rodinou a priateľmi. Firma každé 2-3 roky postaví ďalších 4 až 5 domov. Dnes ich je 19 a plánujú ďalšie. Výber zamestnancov, ktorí majú možnosť získať ubytovanie, sa rieši individuálne, podľa akútnosti alebo potreby žiadateľov. Uprednostňujú však zamestnancov, ktorí majú rodinu a malé deti. Firma okrem toho podporuje rozvoj zamestnancov formou pravidelných školení, nevynímajúc školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. Aj vďaka tomu majú vysokú efektívnosť výroby a takmer nulové úrazy. Firma sa snaží zamestnancom pomôcť aj bezúročnými pôžičkami. Taktiež má vlastnú neziskovú organizáciu, ktorá pomáha zamestnancom v prípade zdravotných problémov.

Krajšie bývanie

Košická firma Krajšie bývanie poskytuje upratovací servis spoločných priestorov bytových domov. V súčasnosti sa stará o 200 vchodov, 3 menšie obchodné centrá, asi 20 bytov alebo rodinných domov, ale aj o zimnú údržbu chodníkov. Rozvíja aj letnú údržbu exteriérov, upratovanie obchodných priestorov a čistenie zateplených fasád budov. Firma podporuje svojich zamestnancov v ťažkých životných situáciách. Sociálna situácia bývalých aj súčasných zamestnancov bola a je často na oficiálnej hranici chudoby. Firma zamestnáva aj Rómov. Krajšie bývanie platí zamestnancom mesačné cestovné na MHD. Okrem toho firma poskytuje zamestnancom bezúročné návratné pôžičky a na požiadanie poskytuje zálohy na mzdu v ľubovoľnom termíne. Zamestnanci vďaka práci získavajú pracovné návyky a disciplínu, učia sa zodpovednosti a mnohí sa zbavujú dlhov z minulosti. Firma pozná sociálnu situáciu, osobnostný profil a aj zdravotný stav každého zamestnanca. Primerane k nim nastavuje aj pracovnú záťaž. Zamestnanci majú pružnú pracovnú dobu. Čas, ktorý si ušetria počas pracovnej doby, im firma necháva na relax. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov zabezpečuje vzdelávaním a školeniami.

ANER HAUS

Firma ANER HAUS zamestnáva ženy v pozícii „gazdinka v domácnosti“. Ide zväčša o ženy bez akéhokoľvek vzdelania, ktoré pre svoj zdravotný problém nemôžu vykonávať pôvodné povolanie, prípadne nemôžu pracovať na plný úväzok, alebo sú to ženy, ktoré sú na trhu práce znevýhodnené svojim preddôchodkovým vekom. Týmto uchádzačkám firma neponúka minimálne mzdy, ako je to zvykom v iných firmách, a samozrejmosťou je aj pracovná zmluva a s ňou všetky výhody. Firma gazdinkám zdarma ponúka mesačné praktické aj teoretické školenie, na ktorom sa zamestnankyne naučia technike profesionálneho upratovania, postupom udržiavania čistoty v rôznych domácnostiach, ktoré sa líšia vybavením, požiadavkami, ale aj počtom osôb v byte či dome. V neposlednom rade sa zamestnankyne učia komunikovať s klientmi v súlade s morálnym kódexom. Školenie je ukončené hodnotiacim pohovorom. Takmer všetko, čo sa ženy naučia, vedia zužitkovať aj v súkromí.

Férový hráč na trhu

PayLess Consulting 

Spoločnosť PayLess Consulting sa venuje optimalizácii telekomunikačných služieb a zároveň komplexnej starostlivosti o tieto služby, ktorú tvoria mesačné reporty, vybavovanie reklamácií či zmeny produktov. Na úvod spolupráce s klientom firma vypracuje bezplatnú a nezáväznú analýzu všetkých telekomunikačných služieb, ktoré daná firma pri svojom biznise využíva. Ďalším krokom spolupráce je optimalizácia týchto služieb, čiže správne nastavenie pre ich potreby a za ceny tomu prislúchajúce. V súčasnosti je priemer ušetrených nákladov za telekomunikačné služby vďaka optimalizácii na úrovni 50 %. Odmena firmy tvorí polovicu dosiahnutých úspor počas jedného roka. Ak klient nič neušetrí, firma pracovala bezplatne. Klient neplatí nič vopred, nič naviac a výška odmeny je primeraná k náročnosti ponúkanej služby. Pre občianske združenia ponúkajú svoju službu bez nároku na odmenu. Zmluvné podmienky s klientmi sú férové. Ak sa klientom nepáčia, resp. si myslia, že službu nepotrebujú, môžu ju kedykoľvek ukončiť. Nemajú žiadne niekoľkomesačné výpovedné lehoty. 

IKEA Bratislava

Obľúbený výrobca nábytku sa snaží ľudí inšpirovať k tomu, aby vo svojich domácnostiach žili udržateľnejšie, znižovali spotrebu energie, vody či minimalizovali odpad. IKEA Bratislava v spolupráci s prieskumnou agentúrou Simply5 vykonala na reprezentatívnej vzorke 500 domácností prieskum zameraný na život slovenských domácností a ich prístup k šetrnému životnému štýlu. Z prieskumu vyplynulo, že stále viac Slovákov chce žiť doma úspornejšie a šetriť životné prostredie a zároveň v tom vidia možnosť ako znížiť svoje výdavky. Mnohí však nevedia, aké riešenia zvoliť. Kampaň spoločnosti IKEA, Udržateľný život v domácnosti, je založená na štyroch oblastiach: úspora energie, úspora vody, skladovanie potravín a recyklácia. Do kampane zapojili aj svojich zamestnancov s cieľom podporiť povedomie v oblasti udržateľnejšieho života v domácnosti cez výrobky IKEA. Vybraní pracovníci mali možnosť vyskúšať IKEA výrobky priamo doma a zistiť, koľko s nimi dokážu ušetriť. Od septembra 2015 IKEA ponúka vo všetkých obchodných domoch iba LED osvetlenie, ktoré spotrebuje o 85 % menej energie ako klasické žiarovky a má životnosť až 20 rokov. Od septembra 2015 je všetka bavlna, ktorá sa používa pri produkcii jej výrobkov, z udržateľných zdrojov.

Ares 

Firma Ares je najdlhšie pôsobiaca firma na Slovensku v oblasti odstraňovania architektonických bariér a zároveň je jedna z najstarších chránených dielní zamestnávajúca hendikepovaných pracovníkov. Priamo sa podieľajú na vývoji a výrobe zariadení, ktoré pomáhajú zapojiť sa postihnutým aktívne do života. Ako prví na Slovensku vyrábali výťahové plošiny pre imobilných. Spájajú šikovnosť svojich projektantov a technikov so skúsenosťami hendikepovaných pracovníkov. Podarilo sa im vytvoriť pracovisko, kde môžu vedľa seba rovnocenne pracovať hendikepovaní i zdraví ľudia. Od svojho vzniku sa neustále snažia pôsobiť na svojich zamestnancov, že iba korektné jednanie so zákazníkmi a dodávateľmi môže priniesť úspech. Vo vzťahu k dodávateľom stavajú na dlhodobých vzťahoch, ktoré vedú k vytvoreniu vzájomnej dôvery.

Podporovateľ dobrovoľníctva

Hewlett-Packard Slovakia: Elderly

Projekt Elderly sa venuje komunite starších ľudí, na ktorých sa v spoločnosti často s podobnými aktivitami zabúda. Cieľom je spríjemniť život osamelým klientom z domova sociálnych služieb, zapájať ich do rôznych aktivít a socializovať ich. Základom úspešnosti sú pravidelné aktivity, ktoré dobrovoľníci podnikajú so seniormi, vďaka čomu majú možnosť lepšieho spoznávania sa. Prínos majú obe strany – seniori,  ktorí sa na jednotlivé aktivity s dobrovoľníkmi tešia a zároveň aj dobrovoľníci, ktorí si odnášajú nové skúsenosti, zážitky a pocity. Práve spolupráca s dobrovoľníkmi z HP Slovakia dáva seniorom možnosť spoznávania nových mladých ľudí, prináša nový pohľad na svet a dodáva správnu dávku optimizmu. Naopak zamestnanci HP sa rozhodli vykonávať túto prácu dobrovoľne s vnútorným presvedčením, možnosťou realizovať sa a zároveň posúvať aj svoje vlastné hodnoty a presvedčenia.

SAShE: Dobrý obchod

Dobrý obchod na SAShE.sk prepája komunity, ktoré si môžu byť navzájom nápomocné, pretože do sveta nákupu a predaja sa dostáva neziskový rozmer. Predajný portál SAShE.sk funguje už šesť rokov a umožňuje kreatívnym ľudom predávať svoje dizajnové a ručne robené výrobky. Od októbra 2015 na SAShE.sk funguje aj Dobrý obchod, v ktorom neziskové organizácie predávajú ručne robené výrobky. Neziskovky môžu v Dobrom obchode predávať výrobky, ktoré vyrábajú ich klienti na hodinách arteterapie, ale zároveň aj výrobky od predajcov SAShE.sk, ktorí venovali svoje výrobky v prospech vybranej neziskovky. Keďže Dobrý obchod funguje bez provízie, všetky utŕžené peniaze idú priamo na projekt, ktorý má neziskovka zverejnený na Dobrej Krajine. Projekt prepája predajcov, neziskovky, Dobrú Krajinu, SAShE a kupujúcich, aby vytvorili systém, ktorý pomáha neziskovkám s dielňou, ale aj bez dielne. Angažuje nielen kupujúcich, ale aj predajcov.

PS:Digital: Školenia Let’s Facebook pre neziskovky

Digitálna agentúra PS:Digital svoju expertízu v oblasti online marketingu pro bono ponúkla neziskovým organizáciám, aby zlepšili svoju komunikáciu cez sociálne médium Facebook. Cieľom školení Let´s Facebook bolo pomôcť neziskovým organizáciám so správou ich FB stránok tak, aby rozumeli tomuto médiu, mohli ho sebavedomo využívať a boli schopné čo najefektívnejšie šíriť svoje posolstvá, úspechy a výzvy širokému publiku potenciálnych klientov, dobrovoľníkov či podporovateľov. Počas 8 školení pracovníci PS:Digital pomohli 46 neziskovým organizáciám tým, že im ukázali, ako efektívne pracovať s Facebookom a prostredníctvom neho podporovali a rozširovali ich aktivity. 56 účastníkov školení malo možnosť objaviť fungovanie tejto sociálnej siete, pochopiť jej komunikačný kontext a naučiť sa využívať jej možnosti. V podobnej forme podpory neziskoviek plánuje firma PS:Digital pokračovať aj v roku 2016.

Stavebná firma Obnova sa v roku 2008 podieľala aj na obnove Oravského hradu. 

Dobrý partner komunity

Obnova 

Obnova je malá firma etablovaná v stavebníctve, ktorá sa zameriava na obnovu a revitalizáciu historických stavieb. Heslom firmy: „Pamätáme na pamiatky“ sa snaží poukazovať na krehkú hranicu medzi zničením podstaty pamiatky a dobre zakonzervovanou a vyprezentovanou pamiatkou. Firma primárne využíva tradičné technológie s lokálnymi a neškodnými materiálmi, akými sú vápno, kameň, korok, slama, ovčia vlna, konope, drevo a iné. Obnova v roku 2001 reagovala na takmer nulovú informovanosť v oblasti kultúrneho dedičstva založením portálu Obnova.sk. Internetový magazín bol do príchodu sociálnych sietí prakticky jediným online informačným zdrojom v rámci bývalého Česka a Slovenska. Fungovanie portálu zachránilo niekoľko desiatok pamiatok poskytnutím vhodných informácii vo vhodnom čase. Na niekoľko rokov sa stal tento projekt aj miestom stretávania formujúcej sa hradárskej komunity. Za svoju dobu fungovania vytvorila obsiahlu databázu informácií z oblasti kultúrneho dedičstva. Okrem redakcie sa do diania na Obnova.sk denne zapojí minimálne 1 000 unikátnych návštevníkov. Portálu Obnova.sk bola v roku 2006 udelená výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá.

VSE Holding

Projekt Domov pre 140 rodín je zameraný na podporu dievčat vyrastajúcich v detských domovoch a žien, ktoré sa ocitli v kritických životných situáciách. Venuje sa citlivej a náročnej téme, ktorá si vyžaduje dlhodobú pomoc a podporu založenú na vzájomnej dôvere.  Rozmýšľanie týchto žien je silno ovplyvnené minulosťou. V dôsledku toho sú v hre často psychické problémy, návykové látky a strach. Je ťažké zmeniť ich postoj k životu a napriek maximálnemu úsiliu nemajú tieto príbehy vždy šťastný koniec. Zamestnanci firmy VSE Holding pomáhajú s návratom klientok krízových center späť do normálneho života formou mentoringu a pravidelným kontaktom s klientkami. Zároveň sa aktívne zúčastňujú aj rekonštrukčných či upratovacích prác v jednotlivých centrách. Zamestnanci firmy tiež organizovali zbierky, spoločné pečenie a predaj vianočných perníkov a ďalšie podobné aktivity. Výnimočnosť projektu zdôrazňuje aj fakt, že našiel podporu nielen vo firme, ale aj v samotných zamestnancoch. Zamestnanci sa v pomoci ženám a krízovému centru angažujú navyše, mimo spoločných aktivít organizovaných firmou. Sami a spontánne pomáhajú napr. darovaním detských vecí, hygienických potrieb, vybavenia do domácnosti a podobne.

ESET 

ESET je slovenským technologickým lídrom a jednou z top bezpečnostných spoločností na svete. Keďže si zakladá na svojich ľuďoch, záleží im na tom, aby súčasní študenti počas štúdia získali aj praktické skúsenosti a nielen teoretické poznatky. Predmety ako napríklad reverzné inžinierstvo a programovanie v C++ sa zo škôl vytrácajú. Preto ESET v januári 2015 otvoril Výskumné centrum, v ktorom sa jeho špičkoví technologickí zamestnanci venujú výučbe týchto tém a poskytujú študentom konzultácie. Predmet „Základy reverzného inžinierstva“ je medziuniverzitný, prihlásiť sa naň môžu študenti Fakulty informatiky a informačných technológií STU, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Výskumným centrom ESET nevychováva len študentov, ale aj ďalšiu generáciu akademikov, ktorí budú schopní zastrešiť výskum v oblasti IT bezpečnosti. Cieľom výskumného centra je aj zvyšovanie konkurencieschopnosti na pracovnom trhu, podpora pri spolupráci so zahraničnými inštitúciami nielen študentov, ale aj akademickej obce a motivácia univerzity a vysokých škôl k častejšej spolupráci so súkromnými firmami, ktoré vedia poskytnúť cenné poznatky z praxe.

 KPMG 

iKid (Innovative Kid) je súťažný, výchovnovzdelávací program, ktorý je zameraný na podporu podnikateľských zručností detí. Snaží sa podporovať a inšpirovať slovenské školy v zavádzaní kreativity a inovácií do vzdelávacieho procesu zážitkovou formou. Je určený pre žiakov základných škôl vo veku od 10 do 14 rokov, ktorí pod vedením učiteľov a mentorov-dobrovoľníkov z biznis prostredia vytvárajú svoje vlastné startupy. V priebehu šiestich mesiacov imitujú rovnakú cestu, akou musí prejsť každý skutočný startup alebo úspešná firma. V súčasnosti iKid prebieha na jedenástich školách, geograficky rozdelených po celom Slovensku od dedinských škôl, cez mestá až po metropolu, deťom bez rozdielu pohlavia, sociálneho statusu alebo študijných výsledkov. iKid ponúka deťom rôzne workshopy, exkurzie do zaujímavých firiem po celom Slovensku, inšpiratívne stretnutia s mladými slovenskými startupmi a rovnako aj odborné rady expertov zo slovenského startup ekosystému.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.