07. 02. 2011 Filantropia

Aj nepočujúci chcú riadiť vlastný biznis

Nepočujúci s odvážnymi plánmi otvoriť si vlastné podnikanie sa stretli v Tatrách na školení Ako začať podnikať.

Zareagovali na výzvu grantového programu Nadačného fondu Slovak Telekom Nadácie Pontis s názvom Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie, ktorý už štvrtý rok pomáha nepočujúcim realizovať sny o zamestnaní, v ktorom by sa našli.

Na kurz Ako začať podnikať sa dostalo devätnásť najmotivovanejších, ktorí ukázali na úvodnom pohovore, že majú predpoklad úspešne si založiť živnosť. Každá prednáška kurzu sa tlmočila do posunkového jazyka. “Mnoho ľudí so sluchovým postihnutím má problém pochopiť informácie z napísaného textu. Preto sa dennodenne boria s nedostatkom informácií. Práve kurzy, tlmočené do posunkového jazyka, sú pre nich šancou byť lepšími vo svojom podnikaní a predať sa v silnej konkurencii ostatných podnikateľov,“ hovorí programová koordinátorka stretnutia Oľga Shaw z Nadácie Pontis.

Nepočujúci podnikatelia získajú grant

Cieľom týždňového školenia, financovaného Nadačným Fondom Slovak Telekom a organizovaného v spolupráci s Nadáciou Pontis a Nadáciou Integra bolo informovať nepočujúcich o ekonomicko-právnych záležitostiach pri zakladaní podnikania či o postupe, ako si pripraviť podnikateľský plán. V marci bude mať totiž každý z účastníkov kurzu šancu úspešne zvládnuť test z vedomostí týkajúcich sa podnikania, obhájiť pred komisiou svoj podnikateľský plán a získať finančný grant na rozbehnutie podnikania až do výšky 3 320 eur.

Budúci Nepočujúci podnikatelia z kurzu by si radi otvorili napríklad medicínske centrum na formovanie postavy, kaviareň, umelecký fotoateliér či dielňu na šitie padákov a jeho príslušenstva. „Sledujeme čoraz väčšiu odvahu púšťať sa do podnikania, ktoré má netradičnú myšlienku. Nepočujúci majú naozaj silnú túžbu uchytiť sa v silnej konkurencii. Toto školenie ich má pripraviť na podnikateľské začiatky a má znásobiť ich šance na úspech,“ hovorí šéf korporátnej komunikácie Slovak Telekom Ján Kondáš.

Školili ich odborníci

Nepočujúcim na kurze prednášali zástupcovia živnostenského úradu, Úradu verejného zdravotníctva a školitelia z Nadácie Integra. Špeciálnym hosťom školenia bol zakladateľ Dobrého anjela Andrej Kiska, ktorý sa podelil s nepočujúcimi o svoje skúsenosti. „Na stretnutí som videl ľudí, ktorí majú nesmiernu chuť zabojovať a som si istý, že budú v živote úspešní. A hoci si to sami niekedy neuvedomujú, prichádzajú do podnikania lepšie pripravení. Stretli sa totiž s problémami, ktoré my ostatní nepoznáme a tie ich zocelili. Moja rada pre budúcich podnikateľov znie – zamerajte sa v prvom rade na nachádzanie a napĺňanie potrieb  svojich budúcich zákazníkov, až potom na zisk.“

V Česku majú kaviareň, v ktorej obsluhujú nepočujúci

Na kurz prijali pozvanie aj hostia z unikátnej a európsky jedinečnej kaviarne s nepočujúcou obsluhou v Plzni Pierot Café, kde sa návštevníci môžu cez obrazovku na stole naučiť základné posunky a hneď si pomocou nich aj objednať. „Fungujeme ako chránená dielňa a zamestnávame štyroch nepočujúcich. Kaviareň mávame plnú a teší nás, že sa tak počujúci môžu dostať bližšie k nepočujúcim. Prekvapilo nás však, že na Slovensku existujú programy, ktoré podporujú jednotlivcov v podnikaní. Kurz nás inšpiroval, chceli by sme niečo podobné urobiť aj u nás,“ hovorí zakladateľka projektu Martina Zahálková.

Účastníci získali po skončení kurzu certifikát od Nadácie Integra o absolvovaní školenia akreditovaného Ministerstvom školstva SR, ktorý im umožní žiadať o príspevok na podporu podnikania aj z Úradu práce. Školiteľka Anna Rajská z Nadácie Integra potvrdila lepšiu pripravenosť Nepočujúcich na začatie podnikania: „Každým rokom prichádzajú s reálnejšími predstavami, ako začnú podnikať. Kurz je už medzi nepočujúcimi známy a aj na príkladoch prvých úspešných podnikateľov vidia, čo ich asi čaká.“

Informácie o doposiaľ vyškolených nepočujúcich podnikateľoch z minulých ročníkov spolu s profilmi niektorých z nich nájdete na stránke www.nepocujucipodnikatelia.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111