11. 08. 2014 Nadácia Pontis

Aj ty môžeš niečo zmeniť! Rozdaruj sa počas 24-hodinovky pre Dobrú krajinu

O pomoci druhým by sme mohli celé hodiny rozprávať. Teraz môžeš so svojimi priateľmi aj skutočne pomôcť.

Aj ty môžeš pomôcť seneckým deťom a mladým so zdravotným postihnutím z Domova Nezábudka, deťom zo slabších rodín na východnom Slovensku, ktoré sa môžu vzdelávať aj vďaka Člověku v tísni alebo podporiť hluchoslepých mladých ľudí z košického Majáka, aby sa naďalej mohli venovať arteterapii a výrobe knižiek. 

Už vo štvrtok 21. augusta odštartuje 24-hodinovka pre Dobrú krajinu, v rámci ktorej si môžeš vybrať z 8 dobročinných projektov a podporiť ich sumou aspoň 5 eur. Pomôcť môžeš aj Amnesty International a projektu Živých knižníc, Klubu detskej nádeje, Renovatio – Nova, ktoré sa venuje seniorom v hospicoch, Bratislavskému regionálnemu a ochranárskemu združeniu v Bratislave či Združeniu občanov miest a obcí Slovenska pre väčšiu transparentnosť a kontrolu vecí verejných v obciach a mestách.  

Nečakaj a zapoj sa aj ty

Mohli by sme dlhé hodiny hovoriť o tom, ako veci v našej krajine nefungujú. Ale čo ak môžu fungovať ešte lepšie práve aj vďaka tebe a tvojim známym, kolegom či priateľom?

Pýtaš sa, čo môžeš urobiť?

  • Vo štvrtok 21. augusta daruj minimálne 5 eur na projekt, ktorý ti je blízky. Ak si vyberieš viac, ešte lepšie. 🙂
  • Darovať môžeš on-line platbou cez www.DobraKrajina.sk alebo cez VIAMO na číslo uvedené pri projekte.
  • Výsledok 24-hodinovky všetkým oznámime na weboch Nadácie Pontis a Dobrá krajina. O výťažku zbierky budeme informovať aj na Facebooku, či Twitteri v piatok 22. augusta.

Aj vďaka tebe úspešné organizácie odmeníme

Organizácia, ktorá počas 24-hodinovky pre Dobrú krajinu získa najviac dobrých ľudí s darmi, dostane od Nadácia Pontis bonus 500 eur.

Rovnaký bonus dostane aj ďalšia organizácia, ktorá získa najvyššiu sumu od darcu spomedzi všetkých.

Renovatio – Nova: Pomôžte seniorom v Banskej Bystrici 

Predstavte si, že aj vy raz dôjdete do veku, kedy budete potrebovať pomoc druhých. V hospici, ktorý zastrešuje Renovatio – Nova, sa venujú starým ľuďom, ktorí sú v poslednej fáze života. Spolu s dobrovoľníkmi ich pripravujú na dôstojný odchod. Pre seniorov organizujú terapie a zaujímavé aktivity, ktoré im spríjemňujú starobu.

Počas 24-hodinovky budú v hospici v Banskej Bystrici organizovať kultúrne podujatie Vzácna jeseň života. Ak sa chcete porozprávať so zapojenými dobrovoľníkmi, môžete ich stretnúť aj v lokalite Belveder v Bystrici. 

Vašich 5 eur v Renovatio – Nova využijú na aktivity pre seniorov v hospici v Banskej Bystrici.

DARUJ on-line alebo cez VIAMO na číslo 0910 105 234.  

Amnesty International Slovensko: Príďte si vypočuť živé knižky

Predstavte si že namiesto listovania v knižke si listujete príbeh skutočného človeka. Namiesto toho, aby ste si predstavovali ako sa hrdina v knižke cíti, vám svoje pocity zdelí sám. Aj o tom je projekt  Živá knižnica, v ktorej si namiesto knižiek požičiavate človeka s nezabudnuteľným životným príbehom.

Príďte vo štvrtok 21. augusta od 16.00 do 18.00 hod. do KC Dunaj v Bratislave, kde sa môžete otvorene pýtať akékoľvek otázky prítomných hostí. Na vlastnej koži si vypočujete skutočné príbehy, vďaka ktorým si budete môcť uvedomiť či prehodnotiť vlastné názory a postoje. Čaká vás reportér leta 1968, adoptívni rodičia rómskych detí, občiansky aktivisti a ďalší

Každých 5 eur, ktoré Amnesty International od vás získa, umožní jedno stretnutie so živým hrdinom. Aj vďaka tomu pomôžete odstraňovať predsudky a stereotypy a spoločne prispejeme ku vytváraniu tolerantnej spoločnosti.

DARUJ on-line alebo cez VIAMO na číslo 0908 700 302.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie: Váš dar sa premení na jeden zasadený strom

Sadia pôvodné dreviny v lužných lesoch a chránia ich, aby ľudia mali priestor na oddych. Dunajské luhy sú zaradené do siete chránených území Natura 2000 a preto je potrebné každé euro.

Vašich 5 eur, ktoré darujete BROZu, sa premení na jeden zasadený strom.

Ak sa chcete s BROZákmi stretnúť počas 24-hodinovky, prídite vo štvrtok 21. augusta od 9.30 do 15.30 hod. na Karloveské rameno v Bratislave. Čaká vás exkurzia do prírody, náučné spoznávanie drevín lužného lesa a viaceré zábavné aktivity aj pre deti.

DARUJ on-line alebo cez VIAMO na 0944 614 290.

Člověk v tísni: Pomôžte deťom k vzdelaniu

Nie všetky deti na Slovensku majú rovnaký prístup k vzdelaniu a vhodné podmienky, aby mohli študovať. Člověk v tísni preto pomáha tam, kde je to najviac treba. Ľudia z organizácie a dobrovoľníci ponúkajú deťom zo sociálne slabších rodín pomocnú ruku a priestor, kde sa môžu zdôveriť skúsenejším, nadviazať priateľstvá a pomocou doučovania a tútoringu nájsť svoje miesto v spoločnosti aj ako vzdelaní mladí ľudia.  

Dobrovoľníkov z Člověka v tísni môžete počas 24-hodinovky stretnúť a podporiť v srdci bratislavského Starého mesta na Ventúrskej 9 (vstupná brána do Zichyho paláca) a porozprávať sa s nimi o ich práci. Pred Čajovňou v podzemí budú vo štvrtok 21. augusta od 10.00 do 18.00 hod. prezentovať rôzne doučovacie a zážitkové aktivity pre deti a chystajú aj hudobný program. V čajovni si môžete vypočuť živé príbehy dobrovoľníkov a detí, ktorí sú zapojené do vzdelávacieho programu Člověka v tísni na východnom Slovensku.  

V ten istý deň sa od Čajovne v podzemí presunú do Sadu Janka Kráľa, kde od 19.00 do 22.00 hod. spustia veľkú bubnovačku.

Každých 5 eur použijú na vzdelávacie aktivity a doučovanie pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku.

DARUJ on-line alebo cez VIAMO na číslo 0911 791 716.

Dom Nezábudka pomáha deťom so znevýhodnením v Senci

Domov sociálnych služieb v Turni pri Senci navštevuje 43 detí a mladých ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Dom Nezábudka je jediným zariadením tohto typu v okrese Senec. Počas 24-hodinovky ich môžete stretnúť od 8.00 do 16 hodiny na pešej zóne v Senci. Zastavia vás ich rodičia, ale aj samotné deti či pracovníci, aby vám povedali o svojich aktivitách a úspechoch.

Každých 5 eur použijú na terapie, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom s postihnutím získavať nové zručnosti.

DARUJ on-line alebo cez VIAMO na číslo .

Klub detskej nádeje pomáha malým pacientom s ochorením srdca

Približne 400 detí ročne sa na Slovensku narodí s chorým srdcom. To ovplyvní celý ich život. Nielen fyzické zdravie, ale aj psychiku. Deti väčšinou nechodia do škôlky a nemajú kde získavať prvých kamarátov. Sú utiahnutejšie, plaché a ťažšie zapadajú do kolektívu. Dobrovoľníci z Klubu Detskej Nádeje preto už 10 rokov spríjemňujú život deťom s kardio ochoreniami. Navštevujú ich v Detskom kardiocentre Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, organizujú pre ne letné tábory, ale aj víkendové akcie a výlety. 

Vašich 5 eur pomôže malým pacientom s kardiologickým ochorením zažiť výlet a detský tábor a nájsť si nových priateľov.  

DARUJ on-line alebo cez  VIAMO na číslo .

Maják: Podporte hluchoslepých mladých ľudí na východnom Slovensku

Predstavte si život v tichu a tme. Maják je jediné zariadenie na Slovensku, ktoré sa venuje mladým hluchoslepým ľuďom na východe Slovenska. Jednou z aktivít je aj arteterapia. Mladí hluchoslepí ľudia dokážu maľovať krásne farebné obrazy. Najnovšie prišli s nápadom vytvoriť vlastné personalizované knižky v spolupráci s umelcom. Knižky budú malým nahliadnutím do duše hluchoslepého človeka. Ich cieľom bude vyrozprávať jednoduchý životný príbeh o každom z nich. Ide o tvorbu autentickej vizitky cez maľbu a písmo. Originálne knihy sa dostanú aj medzi ľudí, ktorým takto priblížia vnútorný svet hluchoslepých ľudí. 

Každých 5 eur, ktoré darujete, v Majáku použijú na nákup materiálu pre umeleckú terapiu mladých.

DARUJ on-line alebo cez VIAMO na číslo .

Združenie občanov miest a obcí Slovenska: Prispejte k transparentným mestám a obciam

Každé mesto a obec disponujú určitými rozpočtami. Vedia však ich obyvatelia, na čo sa v skutočnosti míňajú financie, ktoré patria všetkým? Máme na Slovensku aktívnych občanov? Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa snaží vzdelávať aktivistov a občanov v mestách a obciach, aby dokázali lepšie kontrolovať veci verejné a dohliadali na transparentné hospodárenie. Každé mesto i obec potrebujú ľudí, ktorí nedovolia, aby politici nezneužívali moc, ktorú im dali občania.

Prispejte aj vy k tomu, aby sme mali profesionálne  a transparentne spravované obce, ktoré efektívne nakladajú s verejnými financiami.

DARUJ on-line alebo cez VIAMO na číslo 0911 772 170.

24 hodinovka pre Dobrú krajinu sa koná s mediálnou podporou Rádia Expres:

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111