10. 02. 2017 Nadácia Pontis

Aj VAŠE 2% môžu zlepšiť Slovensko!

Aj tento rok môžete byť tak trochu súčasťou Nadácie Pontis a pomáhať so zmenou k lepšiemu.

Ako každý rok, aj tento môžete darovať 2% zo svojich daní na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že váš príspevok poputuje na dobrú vec. Už 20 rokov sa snažíme zo Slovenska vytvoriť miesto pre slobodných a zodpoved­ných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba. Sústreďujeme pozornosť darcov, organizácií, verejnej správy a expertov na problémy a potreby krajiny, ktoré považujeme za kľúčové. V dialógu s firemnými a individuálnymi donormi i s neziskovkami následne vytvárame konkrétne programy na ich riešenie. Pomáhame prekonávať sociálne problémy a vytvárať prívetivejšie prostredie pre ľudí so znevýhodnením. 

Pridajte sa k nám aj vy a prispejte svojou troškou k lepšiemu Slovensku. Ďakujeme!

Ako na to?

 Údaje potrebné k poukázaniu 2% Nadácii Pontis:

 • Obchodné meno (názov): Nadácia Pontis
 • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
 • Právna forma: Nadácia
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31784828

Ak ste zamestnancom…

 • Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie a vyplňte ho. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (Adresu si nájdete tu). Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak ste fyzickou osobou…

 • Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá. Vypočítajte si: a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B  vyplňte príslušné kolonky na poukázanie 2 %  resp. 3 % z dane v prospech prijímateľa na základe údajov o Nadácii Pontis vyššie. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie  doručte do 31. marca 2016 na váš daňový úrad podľa vášho bydliska (Adresu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Ak ste právnickou osobou…

 • Môžete poukázať 1 % resp 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Vypočítajte si vaše 1 % alebo 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % resp. 2 % musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.
 • Poukázať 1 % z dane môžete ak ste: právnická osoba (firma), ktorá v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. marca 2017) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • Poukázať 2 % z dane môžete ak ste: právnická osoba (firma), ktorá v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.marca 2017) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje o Nadácii Pontis, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na  váš daňový úrad (Adresu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov. 

 

Dôležité termíny

31. marec 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31.marec 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30. apríl 2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Ako sme využili vaše 2% v minulom roku? 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111