31. 03. 2015 Nadácia Pontis

Aj vďaka grantu z Kia Motors bude v Turci bezpečnejšie

Grantový program Región bezpečne má už nových adresátov.

MARTIN. Grantový program Región bezpečne, ktorý bol vyhlásený v Nadačnom fonde Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, funguje s postupnou obsahovou transformáciou od roku 2009. Je zameraný na sprístupňovanie verejných priestranstiev ľuďom s obmedzenou mobilitou, budovanie cyklotrás a náučných chodníkov, podporu aktivít zameraných na bezpečnú dopravu a budovanie detských dopravných ihrísk.

Z počtu 47 podaných projektov budú vďaka schváleniu grantu v hodnote do 3 000 eur obce, školy a občianske združenia v Žilinskom kraji v tomto roku realizovať 32 projektových zámerov. Na grantový program spoločnosť Kia Motors Slovakia vyčlenila 80 000 eur. Zamestnanci spoločnosti projekty podporili svojím odporúčaním, niektorí sa do aktivít budú i priamo zapájať vo svojom voľnom čase. V turčianskom regióne prídu peniaze zo spomínaného grantového programu do viacerých obcí a miest.

V Žabokrekoch napríklad budú mať obyvatelia nové debarierizované vstupy do verejných budov a v Jasenskej doline pribudnú pre cykloturistov nové oddychové zóny. Vybudovanie mostíka cez potok, ktorý umožní prepojenie dvoch náučných chodníkov a vytvorenie oddychovej zóny, zamýšľajú dobrovoľníci z Občianskeho združenia Jasenská dolina. „Pred kolibou chceme vybudovať posedenie pre cyklistov, kde si môžu oddýchnuť a prostredníctvom informačných tabúľ získajú informácie o náučných chodníkoch,“ vysvetľuje zámer projektu riaditeľ združenia Milan Sumka. Do realizácie sa zapojí aj zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorý projekt odporučil.

Materská škola v Žabokrekoch chce zase vyjsť v ústrety rodičom a starým rodičom s obmedzenou mobilitou. Okrem sprístupnenia vstupu do budovy plánujú sériu súťaží zameraných na tanec, bicyklovanie a fitness. Súťažiacimi nebudú len deti, ale aj ich rodičia, príbuzní či seniori z denného centra v Žabokrekoch.

Od pravidelných aktivít vďaka zapojeniu zdravotne postihnutých súťažiacich očakávajú zamestnanci škôlky skutočné búranie bariér, najmä v myslení ľudí. Peniaze na realizáciu svojich projektov dostane aj Domov sociálnych služieb Méta v Martine, Materská škola na Ulici A. Stodolu, ale aj Občianske združenie Bezpečne a zdravo z Turčianskych Teplíc či Materská škola Kláštor pod Znievom alebo aj Materská škola na Ul. P. O. Hviezdoslava v Martine. V Krpeľanoch chcú za peniaze z nadácie vybudovať náručný chodník Tiešňava a projekt Bezpečnosť na prvom mieste budú realizovať a j v Slovenskom Právne.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.