01. 08. 2017 Zodpovedné podnikanie

Aké je úloha biznisu pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja?

17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) vytvára univerzálny štandard, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty.

Počuli ste už o dokumente Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Premena nášho sveta: Agenda pre udržateľný rozvoj 2030)? Vznikol v roku 2015 na pôde OSN a obsahuje 17 cieľov, ktoré definujú riešenia hlavných problémov vo svete. Ciele sú stanovené na obdobie 15 rokov, od roku 2015 do 2030, a na ich formulácii sa podieľali všetky členské štáty OSN, akademické obce, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry aj jednotlivci.

Nový univerzálny štandard

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na celom svete, ale aj pre planétu. Počas pätnástich rokoch by sa na všetkých úrovniach mali mobilizovať snahy o ukončenie všetkých foriem chudoby, boj za rovnosť mužov a žien, zdravie a kvalitný život, či boj proti zmene klímy.

Ciele sú jedinečné v tom, že vyžadujú opatrenia zo strany všetkých krajín, chudobných, či bohatých. Pre štáty nie sú právne záväzné, ale od vlád jednotlivých krajín sa očakáva, že vytvoria podmienky na ich dosiahnutie. Krajiny, medzi nimi aj Slovensko, si samé určujú spôsob, akým zabezpečia ich naplnenie.

Čo prinášajú biznisu

SDGs neprinášajú len zmiernenie chudoby, skvalitnenie života občanom, ale svojou existenciou pozitívne vplývajú aj na biznis. Uplatňovanie princípov udržateľného rozvoja firme poskytuje možnosť odlíšiť sa od konkurencie, získať prestíž a vybudovať si renomé inšpiratívnej spoločnosti, ktorá dokáže veci robiť „inak“.

Podľa medzinárodného prieskumu poradenskej spoločnosti PwC, až 90 % občanov považuje za dôležité, aby sa firmy zaviazali k uplatňovaniu SDGs. 71 % podnikov tvrdí, že už teraz plánujú, ako budú SDGs uplatňovať. 41 % podnikov uvádza, že ciele začlenia do svojej stratégie a spôsobu podnikania do piatich rokov.

Akým spôsobom je teda možné spojiť SDGs s podnikaním? Zoberme si napríklad spoločnosť zameranú na výrobu nápojov. Tá sa rozhodne sústrediť na cieľ číslo 6 – Pitná voda a kanalizácia a podporí program na poskytovanie bezpečnej pitnej vody komunitám na celom svet. Maloobchodník s potravinami sa zase môže zamerať na cieľ číslo 2 – Koniec hladu a s tým spojenú potravinovú bezpečnosť, výživu a udržateľné poľnohospodárstvo.

Inšpirácia z Českej republiky

Česká republika v máji 2017 ocenila významné a jedinečné projekty, ktoré prispievajú k naplňovaniu cieľov udržateľného rozvoja a demonštrujú partnerstvo medzi súkromným sektorom a verejnou správou (tzv. Public Private Partnership). Do prvého ročníku odovzdávania cien sa zapojilo celkovo 215 projektov.

Medzi víťazmi je i Nadačný fond Avast s projektom Spolu až do konce. Cieľom tohto projektu je, aby mal človek k dispozícii kvalitné informácie a mohol sa na konci svojho života slobodne rozhodnúť, kde a ako chce zomrieť, aký spôsob starostlivosti zvolí a koho chce mať v týchto chvíľach nablízku.

Kategóriu verejný sektor ovládla kampaň Jsem připraven od iniciatívy Zachraň jídlo. Táto kampaň učí Čechov nevyberať si zeleninu a ovocie podľa tvaru. Hlása, že je potrebné kupovať aj neforemné potraviny a zabrániť tak plytvaniu, nakoľko obsahujú rovnaké nutričné hodnoty ako „dokonalé“ produkty.

IKEA Česká republika získala cenu za najlepší reporting, kedy svoje CSR aktivity dokázala verejnosti ponúknuť veľmi kreatívnou formou v podobe kartovej hry či anistresových omaľovánok. Firma získala umiestnenie aj vo verejnom hlasovaní, a to s projektom Druhý život nábytku, ktorý vychádza zo stratégie čo najviac predchádzať vzniku odpadu pri podnikaní.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.