15. 05. 2018 Inklúzia

Aké možnosti a povinnosti prinášajú pre mimovládky nové zákony?

Ako nové nariadenie EÚ s názvom GDPR (General Data Protection Regulation) upravuje vašu povinnosť spracovania osobných údajov v praxi? Aké možnosti pre mimovládky prináša nový Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní? Ako čo najefektívnejšie nastaviť proces oddlženia pre vašich klientov? Toto všetko sa dozviete na pripravovanom školení v Bratislave.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis dlhodobo podporuje tému bezdomovectva a aktivity, ktoré sa snažia narastanie tohto problému obmedziť či dokonca eliminovať. Tento rok sa spoločnosť rozhodla, že okrem finančnej pomoci poskytne mimovládkam, ktoré dlhodobo pracujú s marginalizovanými komunitami aj školenie reagujúce na súčasné výzvy tejto skupiny organizácií. Viac informácií o programe celodenného bezplatného tréningu nájdete nižšie.

Na školenie srdečne pozývame mimovládky, ktoré pracujú so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, vrátane ľudí bez domova, sociálne znevýhodnených rodín, týraných žien a matiek, marginalizovaných Rómov atď. Školenie je tiež otvorené pre úrady mestských častí, ktoré poskytujú služby za účelom skvalitnenia života svojich obyvateľov.

Na tréning v Bratislave je možné prihlásiť sa prostredníctvom registračného formuláru priloženého nižšie.

 

Dátum: streda 20.6.2018

Miesto: Domov sv. Jána z Boha, Hattalova 1070/6, 831 03 Bratislava

Kapacita: 30 miest – registrácia je otvorená.

 

Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

V prípade otázok, kontaktujte Barboru Pálešovú (0918 595 909, [email protected]).

Program

9:00 – 12:30 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

  • Aktuálny legislatívny vývoj – aktuálna právna úprava, Nariadenie a plánované legislatívne zmeny
  • Predstavenie nového Nariadenia – základné zmeny, princípy a pravidlá pri spracovaní osobných údajov podľa novej úpravy
  • Praktické rady v súvislosti s uplatniteľnosťou Nariadenia
  • Získavanie osobných údajov – súhlas a predchádzajúce informovanie dotknutej osoby + ďalšie právne základy spracúvania osobných údajov
  • Interné dokumenty a procesy súvisiace so spracúvaním osobných údajov
  • Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov a kontrolné právomoci dozorných orgánov

12:30 – 13:00 Obed

13:00 – 14:30 Možnosti nového zákona o sociálnych podnikoch pre neziskovky

  • Aké sú praktické využitia a možnosti Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2018?

14:30 – 16:00 Rok po novelizácii zákona o konkurze a reštrukturalizácii – ako zmena ovplyvnila advokátov, sociálnych pracovníkov a ich klientov?

  • Ako pripraviť klienta na proces oddlženia? Aký je postup? Aké dokumenty treba zhromaždiť?

Školitelia

     

Michal Pališin

Michal Pališin pôsobí ako advokát v medzinárodnej advokátskej kancelárii White & Case už 11 rokov. Svoje právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a titul LL.M. na Právnickej fakulte Univerzity v Gente v Belgicku. Počas svojej právnej praxe sa predovšetkým špecializuje na otázky týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov a v tejto súvislosti poskytoval poradenstvo viacerým finančným inštitúciám a ďalším spoločnostiam vrátane poradenstva o implementácii mnohých programov na spracovanie osobných údajov a cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci EÚ a do tretích krajín.

   

Zuzana Poláčková

Zuzana Poláčková získala vzdelanie na Univerzite Komenského, London Metropolitan University, Braindeis University a Konzervatóriu v Žiline. Vo svojej profesii sa dlhodobo venuje témam zamestnanosti, zamestnateľnosti, sociálnej inklúzie a sociálneho rozvoja. V minulosti pracovala pre Rozvojový program OSN, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny alebo viacero mimovládnych organizácií. Je spoluautorkou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a podpora sociálneho podnikania patrí medzi hlavné témy jej profesionálneho záujmu. Je držiteľkou štipendií Fulbrightovo programu a  Japan Foundation programu. 

   

Martin Provazník

Martin Provazník začal pracovať v advokácii v roku 2005 a titul doktor práv získal o dva roky neskôr. Špecializuje sa najmä na medzinárodné právo, obchodné právo, sporovú problematiku, insolvenčné právo a právo duševného vlastníctva. Za svoje pro bono činnosti získal čestné uznanie Via Bona Slovakia 2016. V roku 2017 bol zvolený do funkcie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej Advokátskej Komory. Je vedený v zozname odborníkov Viedenského medzinárodného rozhodcovského centra. Tiež je členom Young Austrian Arbitration Practitioners ako aj International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals.

Registračný formulár

Partneri

Partner školenia


Za poskytnutie priestoru ďakujeme Domovu sv. Jána z Boha

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f97b24fef0a262e5df6b0b0b634e4048/5D0435B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d1ca351486221bcaadec33cf1f67ff4/5CE1C2B4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ab309afee65c78af9c5167e669eff63c/5D25F5CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/338e807470310d523b46f03dd7a2cc4d/5CDFBFEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/73a1f64c7d329f6f72a8d87978445fb6/5CE2620C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c7de4a2d03550480a94c03135bc7494f/5D01E837/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7b42e5b0605feba4933022d44c30407a/5CF30441/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c0436c80f862bca53c2f6980ddbf453a/5CF7AED9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/47582656_2244987192422742_5268285729637359685_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1dd0c6f7562a1a4fa6bb5837f8a85f58/5CEA1132/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50055487_2175721556022685_6288752751739371503_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4c0327329e0af288acc84f71b3c6fc77/5CE69931/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49744002_369126290308135_3092171224519510765_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/be813f01bd739b9a7efca8cdb04ce58f/5CEEBBC3/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/46730645_162695078039034_5323438783107170299_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e1338e5c29cac2d46502555b99e411fc/5CF9C5C3/t51.2885-15/e35/c110.0.409.409/46764585_537024800109464_4642329002739723474_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net