20. 07. 2020 Sociálne inovácie

Aké otázky riešili pilotné projekty Social(i)Makers?

Projekt Social(i)Makers umožnil v zúčastnených krajinách otestovať inovatívne spoločensky prospešné nápady. Pozrite si ch prehľad.

Čo všetko sme riešili v Social(i)Makers pilotných projektoch

Social(i)Makers národné pilotné projekty v číslach

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111