22. 02. 2023 Sociálne inovácie

Aké sú trendy a bariéry rozvoja sociálnych inovácií na Slovensku?

Zverejnili sme analýzu dát k Mape sociálnych inovátorov.

Neistá, rýchlo sa meniaca situácia vo svete prináša nové výzvy, ako riešiť spoločenské problémy. Či už vo vzdelávaní, zvyšovaní dôvery v demokraciu a občianstvo, na trhu práce alebo pri zmene klímy. Východisko ponúkajú sociálne inovácie. V roku 2022 sme preto v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka po siedmich rokoch opäť zmapovali kľúčových ľudí, ktorí na Slovensku prinášajú jedinečné riešenia spoločenských problémov.
Vznikla Mapa sociálnych inovátorov. Je na nej 461 aktívnych, odvážnych a inšpiratívnych osobností* – začínajúcich aj etablovaných inovátorov, ich podporovateľov z biznisu i verejnej správy.

Metóda snehovej gule

Na začiatku sme vytvorili iniciačnú skupinu 21 ľudí z rôznych oblastí aj regiónov Slovenska, ktorí v oblasti sociálnych inovácií pôsobia. Pýtali sme sa na ich prácu, či prekážky, s ktorými sa pri jej realizácii stretávajú. Nasledovný zber dát prebiehal prostredníctvom tzv. metódy snehovej gule – oslovení inovátori a inovátorky odporúčali ďalších ľudí a tí zase ďalších.

Okrem tipov na konkrétnych ľudí sme sa respondentov a respondentiek tiež pýtali, v akej oblasti a regióne pôsobia, do akej miery spolupracujú, v rámci svojho sektora aj mimo neho, či vnímajú prekážky rozvoja sociálnych inovácií a ak áno, aké a mnoho ďalšieho.

Zozbierané údaje sme premietli do tzv. Analýzy trendov a bariér rozvoja sociálnych inovácií na Slovensku. Dozviete sa v nej aj:

  • kto boli ľudia z iniciačnej skupiny,
  • ako sa poznajú zástupcovia a zástupkyne občianskeho a verejného sektora,
  • v akých oblastiach inovátori a inovátorky pracujú, a ako sú navzájom prepojení,
  • s kým chcú sociálni inovátori a sociálne inovátorky spolupracovať,
  • čo respondenti a respondentky považujú za bariéry pri realizácií ich aktivit a mnoho ďalšieho.

Súčasťou analýzy sú aj odporúčania, ktoré ponúkame ako podnet do diskusie o sociálnych inováciách na Slovensku.

* Na Mape sociálnych inovátorov nie sú rozhodne všetci, ktorí sa na Slovensku snažia o pozitívne zmeny.
Veríme a vieme, že je ich oveľa viac.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.