25. 04. 2013 Zodpovedné podnikanie

Ako Európania vnímajú CSR?

Európska komisia uverejnila prieskum verejnej mienky, v rámci ktorého sa obyvateľov EÚ pýtala, ako vnímajú vplyv firiem na spoločnosť.

Európania sú rozdelení v otázke, či je vplyv firiem na spoločnosť pozitívny (myslí si to 52% respondentov) alebo negatívny (41%). Vyplýva to z aktuálneho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer iniciovaného Európskou komisiou.

Obyvatelia krajín mimo EÚ sú omnoho optimistickejší. Až 79% Brazílčanov či 60% Američanov si myslí, že firmy majú pozitívny vplyv na spoločnosť.

Celkový obraz za Európsku úniu je však tvorený z diametrálne odlišných výsledkov v členských krajinách. Najpozitívnejšie vplyv firiem na spoločnosť vnímajú obyvatelia Dánska (85%). Opačné prípady sú Taliansko a Slovinsko. Iba 36% opýtaných respondentov v týchto krajinách si myslí, že firmy majú pozitívny vplyv na spoločnosť.

Slovenskú republiku možno na základe prieskumu zaradiť ku skeptickejším krajinám. 50% opýtaných Slovákov a Sloveniek si myslí, že celkový vplyv firiem na spoločnosť je pozitívny, 45% si myslí, že je negatívny a 5% to nevie posúdiť.

Až 62% opýtaných obyvateľov Slovenska sa necíti byť dostatočne informovaných o CSR aktivitách zo strany firiem. Záujem o to, čo konkrétne firmy robia v oblasti spoločenskej zodpovednosti, prejavilo však až 72% opýtaných. Tieto výsledky sú takmer totožné s výsledkami za celú EÚ.

Ako na úrovni EÚ, tak i na úrovni Slovenska vnímajú respondenti malé a stredné firmy ako „zodpovednejšie“ vo väčšej miere než veľké firmy. Za najpozitívnejší prínos firiem respondenti označujú tvorbu pracovných miest, za najnegatívnejší korupciu.

Zdroje: ec.europa.euec.europa.eu (SK)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111