07. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Ako klimatická zmena ovplyvňuje zodpovedné podnikanie firiem

Odporúčania Business Leaders Forum v zodpovednom podnikaní pre oblasť Životné prostredie

Business Leaders Forum sa od roku 2004 snaží o presadzovanie princípov zodpovedného podnikania, ktorého cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. BLF pravidelne vydáva praktické odporúčania, ktoré ponúkajú firmám rady, princípy a kľúčové faktory od lídrov v zodpovednom podnikaní. Firmy vďaka týmto odporúčaniam získavajú priestor na zlepšenia a efektívnejší manažment v oblasti –  zamestnanci, trh a životné prostredie.

Pripravili sme pre Vás odporúčania Business Leaders Forum na tému Ako môžu firmy spomaliť klimatickú zmenu a adaptovať sa na meniace sa podmienky.

Dozviete sa, ako by sa mali firmy pripraviť na zmenu klímy a aké kroky podniknúť, aby znížili svoj vplyv na životné prostredie.

Hlavné odporúčania Business Leaders Forum v tejto téme:

  1. Získajte informácie
  2. Zhodnoťte súčasnú zraniteľnosť firmy
  3. Zhodnoťte budúcu zraniteľnost firmy
  4. Prijmite mitigačné a adaptačné opatrenia
  5. Prijaté opatrenia monitorujte a revidujte

Pripravili sme pre vás aj viac tém v rámci oblasti – zamestnanci, trh, životné prostredie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111