07. 05. 2020 Nadácia Pontis

Ako ovplyvňuje koronavírus organizácie pracujúce so zraniteľnými skupinami?

Situácia s koronavírusom zásadne ovplyvňuje aj organizácie pracujúce so zraniteľnými skupinami. Podľa Nonprofit Finance Fund v USA trvá tomuto neziskovému sektoru viac ako 1,5-krát dlhšie zotaviť sa z recesie v porovnaní s biznisom. Aké dôsledky môže mať výpadok ich financovania?

Nezábudka

Dom Nezábudka denne navštevuje 50 detí a mladých ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Pre väčšinu z nich je to jediný kolektív, ktorý môžu navštevovať. Cez odborné terapie a vzdelávanie pomáhajú deťom posúvať sa vpred. Dom Nezábudka vznikol v Senci kvôli rodičom a ich deťom, ktorí v okolí dovtedy potrebnú pomoc nedostali.

Čo spôsobila koronakríza

Zariadenie ju už mesiac zatvorené. Administratívu je potrebné robiť naďalej. Pribudla dezinfekcia prevádzky, väčšie upratovanie a šitie rúšok. Deti, ktoré dovtedy Dom Nezábudka navštevovali, museli zostať doma s rodičmi. Starostlivosť o ťažko postihnuté dieťa je náročná 24-hodinová práca. Zamestnanci Nezábudky sú v pravidelnom telefonickom kontakte s rodinami a deťmi, ktoré vedia hovoriť. Práve tie to teraz veľmi potrebujú. Pre tých, s ktorými sa nedá rozprávať v pravom zmysle slova pre ich postihnutie, čítajú online „Rozprávky z Nezábudky.” Deti a mladí sú pokojnejší, kľudnejší, keď počujú hlasy ľudí, s ktorými doteraz prichádzali denne do kontaktu – opatrovateľkami, vychovávateľkami, zdravotnými sestrami.

Čo príde po koronakríze

Výpadok terapeutických a vzdelávacích aktivít môže mať pre ľudí s vysokým stupňom postihnutia negatívne dopady a spôsobiť až regresiu. Po koronakríze bude dôležité opäť nabehnúť na režim a zvládnuť negatívne dôsledky izolácie detí a mladých. Opätovné otvorenie Domu Nezábudka zároveň umožní rodičom týchto detí vrátiť sa späť do pracovného života. Výpadok príjmov organizácie znamená obmedzenie v ich činnosti a chýbajúce prostriedky pri financovaní potrebných špeciálnych terapií.

Proti prúdu – vydavateľ NOTA BENE

OZ Proti prúdu sa systematicky pracovnou terapiou venuje pomoci ľuďom bez domova. Predaj časopisu ponúka dôstojný príjem a pomáha rozvíjať pracovné návyky. Cez sociálnych pracovníkov  dostávajú ľudia bez domova aj potrebnú oporu.

Čo spôsobila korona kríza

Pokles predaja v uliciach spôsobil, že sa mnohí predajcovia ocitli bez príjmu a šance zabezpečiť si bývanie či ďalšie základné potreby. OZ Proti prúdu spustilo program plošnej podpory najmä bývania predajcov, ale aj zabezpečenia potravín či liekov. Cieľom je udržať predajcov v bezpečí do pominutia krízy. Ľudia bez domova čelia silnej izolácii. Socializácia, ktorú im prinášal predaj, im viditeľne chýba a môže sa prejaviť na ich krehkej psychike. Sociálne služby je možné poskytovať len telefonicky. Nenahrádzajú však 100 % priamy ľudský kontakt.

Čo príde po korona kríze

Po kríze bude prvoradé opäť rozbehnúť predaj pouličného časopisu Notabene a vrátiť predajcom pracovné návyky. Zmiznutie časopisu z ulíc na dlhšie obdobie môže spôsobiť aj pokles znalosti značky. Dodatočné prostriedky budú potrebné na priame zabezpečenie základných potrieb predajcov aj posilnenie značky, aby sa ich príjmy v čo najkratšom období dostali na predkrízovú úroveň.

Cesta von – Omama

OZ Cesta von sa venuje problému generačnej chudoby cez podporu detí v ranom veku (0-6 rokov), kedy sa mozog dieťaťa vyvíja najviac. Chudoba vytvára toxický stres a preukázateľne zmenšuje množstvo podnetov pre rozvoj detského mozgu. Ranú starostlivosť zabezpečujú Omamy – vyškolené ženy priamo z marginalizovaných komunít, ktoré v rámci komunity pracujú nielen s deťmi, ale aj s ich rodičmi.

Čo spôsobila koronakríza

Činnosť Omám v rámci ranej intervencie bola načas pozastavená. Aktivity sa presunuli do online prostredia a sústreďujú sa skôr na osobný rozvoj a vzdelávanie Omám. Organizácia Cesta von sa  v tejto situácii zameriava najmä na prevenciu nákazy a informovanosť v marginalizovaných komunitách, kde pôsobia. V spolupráci so starostami pomáhali zabezpečovať ochranné pomôcky. Založili nové komunikačné kanály, ktoré podávajú ľuďom v komunitách overené informácie v rómskom jazyku a pomáhajú tak predísť panike a zhoršeniu situácie pre nás všetkých.

Čo príde po koronakríze

Ekonomická kríza postihne najsilnejšie práve ohrozené skupiny obyvateľov. Mnoho ľudí z marginalizovaných komunít (napriek všeobecným predsudkom) je zamestnaných v odvetviach s nižšou kvalifikáciou. Zvýšenie nezamestnanosti bude znamenať aj výrazné zvýšenie chudoby v už tak chudobných oblastiach. Raná starostlivosť a znižovanie toxického stresu bude v tomto období ešte dôležitejšie. Omamy už teraz pracovali s viac ako 170 deťmi a priamo ovplyvňovali aj ďalších príslušníkov rodín v 7 komunitách. Pokles príjmov pre organizáciu znamená ohrozenie rozširovania programu do 5 nových komunít s priamym dosahom na 300 rodín, a najmä ohrozenie práce Omám v už zapojených komunitách. Znemožní aj rozšírenie programu na ďalšie dôležité témy akou je napríklad finančná gramotnosť.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram