19. 02. 2016 Zodpovedné podnikanie

Ako podnikať férovo a zodpovedne ? Pozrite si fotografie z diskusie s Michal Kiššom a Jánom Lunterom

Je spoločensky zodpovedný biznis iba mýtus? Názory dvoch odborníkov na zodpovedné podnikanie ste si mohli vypočuť 16. februára v Banskej Bystrici.

Aké sú aktivity združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum (BLF)? Čo znamenalo pre spoločnosť LUNTER (predtým Alfa Bio) ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Zodpovedná stredná firma za rok 2014 a ako sa rodinná firma môže vyrovnať s neoprávneným poškodením dobrého mena? Odpovede na tieto otázky ste si mohli vypočuť pred pár dňami priamo z úst dvoch expertov z praxe. V utorok 16. februára 2016 sa totiž konala v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela zaujímavá prednáška na tému spoločensky zodpovedného a férového podnikania.

Na zvedavé otázky študentov a verejnosti odpovedali dvaja rečníci – Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF a senior programový manažér v Nadácii Pontis a Ján Lunter, zakladateľ a majiteľ spoločnosti LUNTER.

Inšpiratívnu diskusiu zorganizovalo Centrum rozvoja doktorandov (EF UMB v Banskej Bystrici) v spolupráci s Nadáciou Pontis/BLF a spoločnosťou LUNTER.

POZRITE SI FOTOGALÉRIU Z DISKUSIE

 

Autor fotografií: ©Centrum rozvoja doktorandov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111