23. 02. 2021 Zodpovedné podnikanie

Ako pomáhať v čase pandémie? Do popredia sa dostáva virtuálne dobrovoľníctvo

V období krízy potrebujú občiansky sektor, školstvo a komunity pomoc viac ako kedykoľvek predtým. Ako im však podať pomocnú ruku, keď manuálne dobrovoľnícke aktivity nemôžu byť z preventívnych dôvôdov už dlhší čas realizované? Využite expertné skúsenosti svojich zamestnancov a zapojte ich do virtuálneho dobrovoľníctva.

V najnovších odporúčaniach Business Leaders Forum sa dočítate:

  • aké benefity prinesie virtuálne dobrovoľníctvo vašim zamestnancom;
  • ako vo firme rozbehnúť online dobrovoľnícky program;
  • aké možnosti zapojenia zamestnancov ponúkajú domáce a celosvetové iniciatívy.

Stiahnite si najnovšie odporúčania Business Leaders Forum

Virtuálne dobrovoľníctvo je akákoľvek dobrovoľnícka aktivita, ktorá je realizovaná na diaľku s použitím zariadenia pripojeného na internet. Môže ísť napríklad o tvorbu open-source softvérov, editovanie textov, jazykové preklady dokumentov, mentoring či technologickú a sociálnu podporu.

Prečo začať s virtuálnym dobrovoľníctvom?

Kríza spojená s pandémiou zmenila mnohým zamestnancom pracovné návyky, životný štýl i rodinnú situáciu. Je preto dôležité priniesť zamestnancom vyšší cieľ a dať im príležitosť pomáhať – až 74 % z nich vníma dobrovoľníctvo ako faktor zvýšenia zmysluplnosti ich práce. Okrem toho, že dobrovoľníctvo zlepšuje pozitívne myslenie a znižuje hladinu stresu, majú zamestnanci vďaka zapájaniu sa do expertných dobrovoľníckych projektov aj príležitosť vzdelávať sa a rásť.

Definujte oblasti dobrovoľníckej pomoci

Prvým krokom pri zavádzaní dobrovoľníckeho programu je výber témy alebo spoločenského problému, ktorý chcete riešiť. Vychádzajte najmä z toho, kde sa cítia doma vaši zamestnanci, v ktorých oblastiach sú experti. Urobte si interný prieskum a zozbierajte tipy na aktivity, pri ktorých využijú svoje zručnosti. Ideálne je, ak výber témy súvisí s firemnou stratégiou, know-how či existujúcimi programami.

Zapojenie zamestnancov do virtualneho dobrovoľníctva nemusí byť iba záležitosťou technologických firiem. Ktokoľvek sa môže zapojiť napríklad do iniciatívy Zooniverse. Ide o najvačšiu platformu na svete, ktorá robí vedecký výskum vďaka dátam od viac ako 1 milióna ľudí. Dobrovoľníci nemusia mať žiadnu expertízu, cez aplikáciu iba prispievajú údajmi do projektov zameraných na prírodu, klímu, vesmír či staré mapy.

Priblížte sa k zamestnancom

Pre dobrovoľnícky program zvoľte lídra alebo líderku, ktorý/á bude zamestnancov sprevádzať jednotlivými aktivitami. Je vhodné vytvoriť aj manuál, kde nájdu záujemcovia na jednom mieste informácie o možnostiach zapojenia aj o kontaktnej osobe pre prípadné otázky. Ponuku aktivít môžete komunikovať aj prostredníctvom pravidelného newslettra alebo internej platformy. Nezabudnite zamestnancov vopred oboznámiť s tým, koľko z pracovného času môžu venovať dobrovoľníckej činnosti.

Zdieľajte výsledky a motivujte

Dobrovoľníctvo stojí na slobodnom rozhodnutí zamestnancov, preto nezabúdajte na verejné ocenenie ich angažovanosti a pravidelnú motiváciu, napríklad v podobe zdieľania výsledkov, čo všetko sa vám spoločnými silami podarilo. Inšpirovať k zapojeniu do dobrovoľníckych projektov môžete napríklad aj súťažou či dobrovoľníckym virtuálnym podujatím.

Za spoluprácu pri tvorbe odporúčaní Virtuálne dobrovoľníctvo ďakujeme spoločnosti Accenture.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram