01. 10. 2019 Nadácia Pontis

V Košiciach riešili, ako zvýšiť počet rómskych študentov na stredných školách

Počuli ste už o podujatí s názvom hackaton? Je to formát typický pre riešenie výziev vo svete IT. Odborníci na istú oblasť sa stretnú a v priebehu jedného dňa prídu s nápadmi, ako by sa dal vyriešiť špecifický problém. Nadácia Pontis sa rozhodla využiť hackaton netradične, pri riešení najväčších inkluzívnych výziev v regióne

Na tomto unikátnom podujatí sa stretli zástupcovia súkromného sektora, štátnej správy, neziskových organizácií, ale aj študenti. V tímoch, ktoré vytvorili na mieste, spolu riešili vopred stanovené zadania:

  • nízky počet stredoškolských študentov z marginalizovaných rómskych skupín
  • slabé vnímanie inklúzie a nedostatočné zavádzanie inkluzívneho prístupu do spoločnosti v regióne.

Hackatonu sa zúčastnilo 83 ľudí, ktorí pracovali v náhodne zoskupených tímoch. Práve vďaka rozmanitému zastúpeniu z 12 rôznych oblastí mohol každý v skupine priniesť svoj pohľad. Štyri tímy si vybrali tému nízkeho počtu rómskych žiakov na stredných školách, jeden tému slabého vnímania inklúzie.

Vyhral nápad mentorského programu pre talentované deti

Na konci stretnutia jednotlivé tímy prezentovali svoje nápady. Odborná porota posudzovala rôzne stránky nápadu od financovania, cez udržateľnosť až po systematické riešenie problému. Víťazný tím predstavil svoj nápad, ako zvýšiť počet stredoškolsky vzdelaných Rómov na príklade 10-ročného Mirka, ktorý sa vrátil z detského domova k svojim rodičom do rómskej osady. Je talentovaný, ale chýba mu motivácia a vzory. Preto by dostal mentora, ktorého prvou úlohou by bolo nájsť Mirkovi kamaráta z majoritnej skupiny s podobným talentom. Neformálnym spôsobom by ich zoznámil, rovnako aj s chlapcovými rodičmi, ktorí by do projektu boli zapojení tiež. Systematickou prácou by si Mirko postupne osvojil návyky a v budúcnosti by mohol byť vzorom pre iné deti v podobnej situácii.

Čo je inklúzia a prečo ju potrebujeme?

Inklúzia nie je len o začleňovaní ľudí so znevýhodnením. Jej cieľom je zabezpečenie podmienok tak, aby aj ľudia so špeciálnymi potrebami mohli využiť svoj potenciál a byť prínosom pre komunitu.  „Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď potrebuje špeciálny inkluzívny prístup. Môže ísť napríklad o mamičky na materskej dovolenke, dôchodcov, ale aj ľudí, ktorí trpia syndrómom vyhorenie,“ vysvetľuje Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Nápady, s ktorými účastníci počas hackatonu prišli, predpokladali pri tvorbe svojich projektoch úzku spoluprácu so štátom. Tá je kľúčová pri akejkoľvek sociálnej inovácii, ktorá vytvára inkluzívny prístup v spoločnosti.

„Odkedy pôsobím na mojej pozícii, každý deň sa stretávam s ľuďmi v rôznych životných situáciách. Je povinnosťou celej spoločnosti vytvoriť pre znevýhodnené skupiny také podmienky, aby sa dokázali osamostatniť a postaviť sa na vlastné nohy,” uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Predpokladom úspešnej inklúzie je aj úzka spolupráca so súkromným sektorom. „Veríme, že riešenia, s ktorými prišli účastníci môžu mať dopad nielen na Košice, ale aj celé Slovensko,” hovorí zástupca T-Systems Lukáš Benedik. Spoločnosť T-Systems sa dlhodobo venuje inovatívnym projektom a ich podpore.

Podujatie InkluHack sa uskutočnilo ako súčasť  európskeho projektu Social(i)Makers. Projekt Social(i)Makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe, s podporou Európskej únie, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Pozrite si fotografie z podujatia:

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111