06. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Ako zabezpečiť, aby obstarávanie predstavovalo zodpovedne riadený dodávateľský reťazec

Odporúčania Business Leaders Forum v zodpovednom podnikaní pre oblasť Trh

Business Leaders Forum sa od roku 2004 snaží o presadzovanie princípov zodpovedného podnikania, ktorého cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. BLF pravidelne vydáva praktické odporúčania, ktoré ponúkajú firmám rady, princípy a kľúčové faktory od lídrov v zodpovednom podnikaní. Firmy vďaka týmto odporúčaniam získavajú priestor na zlepšenia a efektívnejší manažment v oblasti –  zamestnanci, trh a životné prostredie.

Pripravili sme pre Vás odporúčania Business Leaders Forum na tému Rola nákupu/obstarávania v zodpovednej firme.

V publikácií sa dozviete, ako sa zmenila rola obstarávania a ako riadiť svoj dodávateľský reťazec udržateľným spôsobom.

Hlavné odporúčania Business Leaders Forum v tejto téme:
1. Odbornosť a nezávislosť
2. Nákup ako nositeľ hodnôt firmy navonok
3. Osobitná pozornosť rozvojovým krajinám
4. Dôraz na zodpovednú logistiku
5. Inovácie a budovanie partnerstiev s dodávateľmi

Pripravili sme pre vás aj viac tém v rámci oblasti – zamestnanci, trh, životné prostredie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111