06. 06. 2022 Filantropia

Ako začať s filantropiou v rodinnej firme?

Od čoho sa odraziť, ak sa chcete vo vašej rodinnej firme venovať aj pomáhaniu? Akú právnu formu zvoliť či odkiaľ čerpať inšpiráciu? Aj o tom sme sa rozprávali v rámci diskusného panela o filantropii na podujatí Rodinné firmy magazínu Forbes.

„Veľa rodinných firiem na Slovensku už filantropiu robí, no zameriava sa skôr na ad hoc respektíve reaktívnu podporu. Ak ich niekto o pomoc požiada, pomôžu,“ vraví senior programová manažérka pre stratégie vo filantropii Ivana Kompasová. Časom však podľa nej veľa firiem dospeje do bodu, kedy začínajú pociťovať, že si potrebujú v tom, ako pomáhajú, spraviť systém. Často ale nevedia, čím začať a hľadajú inšpiráciu.

Ivana Kompasová preto firmám odporúča položiť si na začiatok pár základných otázok, ako napríklad, akej téme sa chcú pri svojom pomáhaní venovať. „K filantropii pristupujú ľudia rôzne. Mnohí chcú pomáhať škole, ktorá im dala dobrý základ do života, športovému klubu, na ktorý majú dobré spomienky, skautom, alebo sa venujú oblastiam, ktoré sa ich dotkli, keď niekto blízky zápasil s konkrétnym problémom – obráti to ich pozornosť na zdravotníctvo či sociálnu oblasť,“ vysvetľuje s tým, že je dobré na začiatku nájsť tému, ktorá je rodinnej firme skutočne blízka a dobre si ju zadefinovať.

Na konferencii Rodinné firmy sme viedli jeden z roundtables.

Ďalšie kroky potom smerujú k určeniu osoby v spoločnosti či rodine, ktorá bude za filantropické aktivity zodpovedná, a vytýčenie si základných cieľov, ktoré chce rodina svojou pomocou dosiahnuť. Dobré je tiež premyslieť si približnú sumu, ktorú chce firma alokovať na dobročinné účely. Tá môže byť totiž rozhodujúca pri výbere správnej právnej formy, akú rodina zvolí pre svoje aktivity – či už to bude založenie nadácie, nadačného fondu pri už existujúcej nadácii alebo občianskeho združenia.

„Hlavne si nechajte na začiatok čas, aby ste si mohli všetko poriadne premyslieť. A myslite na to, že začať môžete aj úplne v malom, čo sa ráta, je chuť pomáhať,“ uzatvára I. Kompasová.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111