06. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Ako zosúladiť pracovný a osobný život

Odporúčania Business Leaders Forum v zodpovednom podnikaní pre oblasť Zamestnanci.

Business Leaders Forum sa od roku 2004 snaží o presadzovanie princípov zodpovedného podnikania, ktorého cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. BLF pravidelne vydáva praktické odporúčania, ktoré ponúkajú firmám rady, princípy a kľúčové faktory od lídrov v zodpovednom podnikaní. Firmy vďaka týmto odporúčaniam získavajú priestor na zlepšenia a efektívnejší manažment v oblasti –  zamestnanci, trh a životné prostredie.

Pripravili sme pre Vás odporúčania Business Leaders Forum na tému Podpora Work-Life Balance.

Dozviete sa, prečo by firmy mali dbať o zosúladenie pracovného a osobného života svojich zamestnancov.

Hlavné odporúčania Business Leaders Forum v tejto téme:

    1. Flexibilta miesta a času
    2. Udržiavanie vzťahu so zamestnacom na materskej/rodičovskej dovolenke
    3. Benefity a aktivity podporujúce rodinný život
    4. Podpora v ťažkých životných situáciach/chorobe
    5. Komunikácia
    6. Podpora osobného rozvoja

Pripravili sme pre vás aj viac tém v rámci oblasti – zamestnanci, trh, životné prostredie.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.