22. 08. 2016 Zodpovedné podnikanie

Aký vplyv má pracovné prostredie na zdravie, pohodu a výkon zamestnancov?

Môžu kancelárie v zelených budovách zlepšiť zdravie a pohodu zamestnancov, a tým ich podporovať k väčšej kreativite a efektívnosti?

Personálne náklady, vrátane platov a benefitov, zvyčajne tvoria približne 90 % operačných nákladov firiem. Aj minimálne zlepšenie zdravia a pohody zamestnancov môže mať preto enormné finančné prínosy pre zamestnávateľov. Firma si takto môže zabezpečiť lojalitu svojich ľudí a lákať nové talenty. Zdraví a šťastní zamestnanci sú totiž pre firmy z dlhodobého hľadiska dôležitým predpokladom úspechu v biznise.  

V septembri 2014 tímy expertov z celého sveta vydali štúdiu Health, Wellbeing & Productivity in Offices: The next chapter for green building, v ktorej zverejnili výsledky skúmania dopadov dizajnu a komfortu kancelárskych priestorov na fyzické či psychické zdravie ľudí a ich pracovné nasadenie. Sledovali napr. kvalitu vnútorného ovzdušia, vnútornú teplotu, prienik denného svetla, hlučnosť prostredia, dispozíciu a funkcionalitu jednotlivých častí kancelárií, ale aj výhľad jednotlivých zamestnancov z okna a prítomnosť zelene v budove a v kanceláriách. Odborníci hodnotili aj vplyv lokality, v ktorej sú kancelárie zasadené a dostupnosť jednotlivých služieb.

Podľa záverov štúdie môžu firmy po preskúmaní a optimalizácii jednotlivých oblastí zlepšiť svoje stratégie pre dve najnákladnejšie položky každého biznisu – ľudí a priestory. Zároveň môžu objaviť, ako sa tieto dva svety navzájom ovplyvňujú. Odborníci potvrdili, že z udržateľnejších a zelenších kancelárií môžu profitovať zamestnanci, a tým aj firma a zároveň sú šetrnejšie k okolitému životnému prostrediu.

Kde sa nám pracuje lepšie?

Kvalitné kancelárske priestory by mali byť podľa expertov nízkouhlíkové, energeticky efektívne, zdravé a podporujúce produktivitu zamestnancov, ktorí v nich pracujú.

Pracovné prostredie ovplyvňujú nasledovné faktory:                    

  • Kvalita vnútorného ovzdušia je indikovaná nízkymi koncentráciami CO2 a znečisťujúcich látok, ako aj dostatočnou ventiláciou vzduchu. Vyššia kvalita ovzdušia môže podľa odhadov zvýšiť produktivitu ľudí o 8 až 11 %.   
  • Dôležité je, či môžu zamestnanci aspoň do určitej miery kontrolovať teplotu vo svojich kanceláriách. Ak je zamestnancom príliš teplo alebo zima, ich produktivita môže klesnúť o približne 4-6 %.
  • Viacerí odborníci odhalili, že blízkosť pracovného miesta k oknu, predovšetkým k oknu s výhľadom na zeleň, zamestnancov výrazne povzbudzuje. Pre pohodu a zdravie ľudí je tiež dôležitý prísun denného svetla, ktoré nemusí byť nahrádzané umelým osvetlením.  
  • Zeleň má v kanceláriách výrazný vplyv na psychické zdravie a pohodu zamestnancov.
  • Pracovné nasadenie prudko klesá v hlučnom prostredí. Štúdia z roku 1998 zistila, že produktivita zamestnancov klesá až o 66 %, ak sú vyrušovaní rôznymi formami rušivého hluku.[1] V roku 2005 tí istí výskumníci zverejnili, že 99 % ľudí, ktorí sa zúčastnili ich prieskumu, priznalo, že strácajú koncentráciu, ak v kancelárii vyzváňajú telefóny alebo sa ich kolegovia v pozadí rozprávajú[2]. 
  • Hluk úzko súvisí aj s dispozičným riešením kancelárskych priestorov, charakterizovaným napr. hustotou pracovných stolov, umiestnením oddychových či pracovných zón. Okrem eliminácie hluku môžu kvalitné dispozičné riešenia zvýšiť kreativitu a spoluprácu jednotlivých zamestnancov.
  • Zdravie ľudí závisí aj od ich fyzickej aktivity, preto by mali firmy svojim zamestnancom ponúkať možnosti alebo priamo zázemie pre šport, či už v podobe posilňovní alebo cyklistickej infraštruktúry.
  • Z hľadiska služieb je pre zamestnancov mimoriadne dôležitá napríklad blízkosť škôlok a škôl. Mimoriadne cenená je starostlivosť o deti zabezpečovaná firmou priamo v priestoroch budovy.

Len úspory energie nestačia

Aby firmy svojim zamestnancom zabezpečili zdravie a pohodu pre prácu, je dôležité, aby brali do úvahy všetky tieto faktory. To, že kancelárie sídlia v budove so zelenou certifikáciou ešte neznamená, že sú zákonite zdravšie a vytvárajú pre ľudí produktívnejšie pracovné prostredie. Dobrou správou je, že firmy mnohými informáciami, čo by mohli zlepšiť, disponujú. Potrebná je však výraznejšia komunikácia a spolupráca facility manažérov, personálnych oddelení a finančných riaditeľov.

V septembri sa môžete dozvedieť viac

Business Leaders Forum vás v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy a partnermi, spoločnosťami AON, CRH (Slovensko) a Union zdravotná poisťovňa, pozývajú na semináre Green Business Breakfast: Ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon, ktoré sa budú konať 27.9.2016 v Bratislave a 28.9.2016 v Košiciach. 

Hovoriť budeme o zelených budovách, ich vplyve na zamestnancov, ako aj o tom, čo firmy robia pre svojich ľudí, aby prispeli k ich zdraviu. Účasť na oboch seminároch je bezplatná. Je však potrebné sa registrovať.

Bližšie informácie, ako aj registračný formulár na jednotlivé podujatia nájdete na stránkach bit.ly/ZeleneBudovyZdravieBA a bit.ly/ZeleneBudovyZdravieKE.

 

 

[1] Banbury SP. and Berry DC. (1998) Disruption of office-related tasks by speech and office noise. British Journal of Psychology 89:3, strany 499–517.

[2] Banbury SP. and Berry DC. (2005) Office noise and employee concentration: identifying causes of disruption and potential improvements. Ergonomics 48:1, strany 25-37.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111