11. 02. 2016 Vzdelávanie

Alexandre Polack z Európskej komisie: Migrácia by mala pracovať pre rozvoj a rozvoj pre migráciu

Ako by ste definovali vzťah medzi financovaním rozvojovej spolupráce a prevenciou rozširovania migrácie ? Myslíte si, že ciele EÚ v týchto dvoch sférach sa prekrývajú ? Mala by EÚ ako celok alebo jej členské štáty využívať ODA ako nástroj na spomalenie migrácie ?

Zahrnutie migračnej otázky do Agendy 2030 pre udržateľný rast, v ktorej bola migrácia uznaná za pozitívnu silu pre rozvojovú oblasť, vníma Európska komisia kladne. Môžeme pozorovať, že rozvojová spolupráca pomáha pochopiť kľúčové príčiny neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania, no pomáha tiež pri budovaní kapacít našich partnerov. S cieľom zvýšiť pozitívny vplyv migrácie na rozvoj partnerských krajín je potrebný fungujúci súbor opatrení na to, aby migrácia začala pozitívne pôsobiť aj na samotný rozvoj.

Aké kroky podnikla Európska únia v priebehu posledných dvoch rokov v súvislosti sposilnením partnerstva s krajinami, ktoré sú dnes zdrojom migrácie ?

Európska komisia je dnes najdôležitejším hráčom v oblasti migrácie a rozvoja. Nie je však jediným aktérom, a tak sa značné úsilie očakáva aj od samotných členských štátov. Okrem zvyšovania podpory našich partnerov vo všetkých oblastiach migrácie a manažmentu utečencov, ako aj riešenia otázky chudoby Komisia posilnila partnerstvá s kľúčovými krajinami pôvodu, tranzitu a destinácie. Spomeňme napríklad minuloročný samit vo Vallette, ktorý združil lídrov Afriky a Európskej únie. Počas neho sa dohodlo na vysokom počte konkrétnych opatrení v oblasti migrácie. Vznik stabilizačného Núdzového trustového fondu a spoločné hľadanie koreňov neregulárnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike môžeme považovať za vhodný príklad, ako Európska únia zintenzívňuje svoju kolektívnu odpoveď na výzvy, ktorým čelí africký a európsky kontinent. Trustový fond sa teda stáva doplnkovým nástrojom k už existujúcej rozvojovej asistencii smerujúcej od Európskej únie k regiónu Afriky.

Aký je súčasný stav tematického programu zameraného na spoluprácu s tretími krajinami v oblasti migrácie a azylu ?

Tematický program Globálne verejné statky a výzvy (GPGC) v rámci svojho Inštrumentu rozvojovej spolupráce zahŕňa prepracovaný súbor opatrení venovaný migrácii a azylu. Celkový orientačný rozpočet pre GPGC na obdobie 2014 – 2020 je 344 miliónov eur. Medzi jeho ciele patrí podpora efektívneho riadenia migrácie a mobility, zlepšenie v oblasti riadenia migračných tokov, zvýšenie  pozitívneho vplyvu migrácie na rozvoj či celkové zlepšenie chápania migrácie a rozvoja.

Je možné, že neprimeraný dôraz oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) na migračnú krízu môže ohroziť jej dlhodobé ciele?

Rozvojová spolupráca EÚ rieši migračné a utečenecké problémy po celé roky, ale je pravda, že v roku 2015 Únia zintenzívnila svoje úsilie v snahe účinnejšie riešiť výzvy a príležitosti migrácie. 1,8 miliardy eur z vyššie spomenutého trustového fondu podporí predovšetkým partnerské krajiny pri riešení ovládania neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania prostredníctvom programov na ekonomický rozvoj a zlepšovania pracovných príležitostí, verejnej správy a zvyšovania stability.

Ako by ste zhodnotili samit EÚ-Afrika na Malte z pohľadu rozvojovej pomoci ?

Samit vo Vallette bol dôležitou súčasťou európskej odpovede na pretrvávajúce tragické udalosti v Stredomorí, kde tisíce prisťahovalcov stratili svoje životy. Na tomto stretnutí africké a európske hlavy štátov spojili svoje sily a dohodli sa na konkrétnych opatreniach s cieľom prerušiť nebezpečné trasy a zachrániť ľudské životy. Stretnutie poukázalo na úzke partnerstvo, zdieľanú solidaritu a zodpovednosť medzi oboma kontinentmi a stanovilo niekoľko konkrétnych opatrení na ich realizáciu.

Jedna z najnovších správ konfederácie Concord uvádza, že v Európskej únii v oblasti vývoja a migračnej prevažujú bezpečnostné a ekonomické záujmy. Súhlasíte s týmto názorom ?

V súčasnosti sme svedkami krízovej situácie, keď v našich partnerských krajinách a v Európe sa väčší dôraz kladie na riešenie hlavných príčin vysídľovania a nebezpečných foriem neregulárnej migrácie. EÚ sa dnes snaží silnejšie presadzovať spravodlivé a zodpovedné riadenie migrácie. Veríme, že to nie je rovnaké ako uvádzanie ekonomických alebo bezpečnostných záujmov na prvé miesto. Je to vec snahy o ovládnutie rozvojového potenciálu migrácie.

Aby však bolo možné riešiť základné príčiny nestability a neregulárnej migrácie, musíme podporovať našich partnerov, aby lepšie riadili migráciu v ich vlastnom záujme s využitím všetkých našich politík a nástrojov. Musíme spoločne zaistiť, aby migrácia pracovala pre rozvoj a rozvoj pre migráciu.

 

 

Andrea Ratkošová
stážistka Nadácie Pontis

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f97b24fef0a262e5df6b0b0b634e4048/5D0435B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d1ca351486221bcaadec33cf1f67ff4/5CE1C2B4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ab309afee65c78af9c5167e669eff63c/5D25F5CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/338e807470310d523b46f03dd7a2cc4d/5CDFBFEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/73a1f64c7d329f6f72a8d87978445fb6/5CE2620C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c7de4a2d03550480a94c03135bc7494f/5D01E837/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7b42e5b0605feba4933022d44c30407a/5CF30441/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c0436c80f862bca53c2f6980ddbf453a/5CF7AED9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/47582656_2244987192422742_5268285729637359685_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1dd0c6f7562a1a4fa6bb5837f8a85f58/5CEA1132/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50055487_2175721556022685_6288752751739371503_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4c0327329e0af288acc84f71b3c6fc77/5CE69931/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49744002_369126290308135_3092171224519510765_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/be813f01bd739b9a7efca8cdb04ce58f/5CEEBBC3/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/46730645_162695078039034_5323438783107170299_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e1338e5c29cac2d46502555b99e411fc/5CF9C5C3/t51.2885-15/e35/c110.0.409.409/46764585_537024800109464_4642329002739723474_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net