13. 06. 2012 Zodpovedné podnikanie

Americký prieskum potvrdzuje: chceme prácu, ktorá dáva viac než plat

Študenti sú ochotní obetovať časť platu pre prácu v organizácii, ktorá zdieľa ich hodnoty.

Americká nezisková organizácia Net Impact v máji 2012 uskutočnila národný prieskum zameraný na vnímanie povolaní, ktorých výkon má priamy vplyv na spoločnosť či životné prostredie.  Na vzorke 1 726 respondentov sa ukázalo, že zamestnanci, ktorých práca „má dopad“, sú až dvojnásobne spokojnejší vo svojom zamestnaní než pracovníci v ostatných povolaniach. 

Osobitnou skupinou v prieskume boli študenti, ktorí mali za krátko vstúpiť na pracovný trh.  Až 74% z nich si praje mať prácu v organizácii, ktorá zdieľa ich hodnoty a 65% chce svojou prácou prispievať k rozvoju spoločnosti. Zaujímavým je aj zistenie, že viac než polovica opýtaných študentov (58%), by pre prácu v organizácii s rovnakými hodnotami neváhala obetovať časť svojho platu.

Prieskum tiež porovnal názory študentov s názormi respondentov, ktorí už sú súčasťou pracovného trhu. Meniť svet k lepšiemu chcú vo svojom povolaní pochopiteľne viac idealistickejší študenti (65%) oproti racionálnejším zamestnancom (51%). Avšak mať povolanie, kde sú ich názory cenené, si praje naopak viac zamestnancov (76%) ako študentov (68%).

Medzi zamestnancami sa tiež prejavil značný rozdiel medzi mužmi a ženami. Na otázku „Je pre mňa veľmi dôležité pracovať pre spoločensky alebo environmentálne zodpovednú firmu?“ až 60% žien odpovedalo áno, zatiaľ čo u mužov to bolo len 38%.  Kým 30% zamestnankýň by si kvôli zmysluplnej práci nechalo siahnuť na výšku platu, u zamestnancov- mužov by podobný ústupok spravilo len 19% z nich.

Net Impact na základe zistení radí zamestnávateľom – vysvetlite svojim ľuďom, aký konkrétny pozitívny spoločenský či environmentálny dopad má ich práca. A ako organizácia ukazuje na konkrétnych príkladoch, dať zamestnancom príležitosť prispieť svojou troškou k pozitívnej zmene je možné v ktorejkoľvek firme.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111