27. 01. 2017 Nadácia Pontis

Angažujme sa pre lepší svet. {Spoločne}.

dm iniciatívou za podporu dobrovoľníctva. Podporme spoločne myšlienku dobrovoľníctva na Slovensku.

Hľadáme výnimočné projekty a aktivity zo sociálnej oblasti, z oblasti zdravia, životného prostredia a ekológie, kultúry či športu, ktoré chceme na Slovensku SPOLOČNE podporiť. Základnou myšlienkou je vyhradiť si čas pre ľudí vo svojom okolí a využiť príležitosť žiť SPOLOČNE a nie paralelne vedľa seba.

Prihlásiť projekt na stránke www.dm-spolocne.sk môže od 1. 1. 2017 do 15. 2. 2017:
• člen 3. sektoru (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia),
• orgán verejnej správy (obec, VÚC alebo nimi zriadená organizácia).

Do polovice marca 2017 vyberie odborná porota maximálne 40 projektov. Kritériá pre výber vášho projektu do finálnej fázy nájdete na www.dm-spolocne.sk

ČO ZÍSKATE?
• lokálnu podporu – výzvu na zapojenie sa do projektu/aktivity v predajniach dm-ky,

 zdravé ruky – dobrovoľnícku prácu dm spolupracovníkov a zákazníkov,

• drobnú materiálnu podporu – spadajú pod ňu pracovné prostriedky pre dobrovoľníkov, ako sú napr. rukavice, vrecia na odpad, štetce a pod.

Iniciatívu je možné využiť na realizáciu takého projektu, pri ktorom chýba pracovná sila. Dobrovoľníci môžu pracovať manuálne, ako aj duševne. Finančná pomoc je v prípade tejto iniciatívy skôr symbolická. Spočíva v zakúpení napr. vybavenia pre dobrovoľníkov, ktoré by ste potrebovali pre realizáciu projektu, ale nevedeli ho poskytnúť z vlastných zdrojov. Napr. pri projekte rekultivácie obecného parku alebo rekonštrukcie preliezok materskej škôlky by bolo možné zabezpečiť zakúpenie technického vybavenia (vrecia na odpad, farby, štetce a pod.). Ide teda o príspevok v hodnote niekoľko desiatok eur. Poskytovanie finančných grantov na realizáciu finančne náročnejších projektov nie je predmetom iniciatívy.

Zúčastnite sa aj vy!

Ústredným miestom celej iniciatívy je platforma www.dm-spolocne.sk, kde nájdete formulár na prihlásenie projektu, či doposiaľ zrealizované projekty. Ak by ste mali ďalšie otázky alebo pripomienky, neváhajte sa obrátiť na e-mailovú adresu spolocne@dm-drogeriemarkt.sk. Pokiaľ by ste vedeli aj o nejakej inej organizácií, komu by projekt pomohol, pokojne sa ozvite.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.