29. 04. 2016 Zodpovedné podnikanie

Ari Weinzweig: O podnikových financiách by mali rozhodovať i radoví zamestnanci

Ari Weinzweig zo Zingerman's bude hovoriť na konferencii o zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit 2016 o prínosoch Open Book Manažmentu.

Ari Weinzweig opäť zavíta do Bratislavy. Firmám ukáže, ako môžu posilniť svoju transparentnosť.

Prečo Open Book Management prináša firmám excelentné výsledky a v čom spočíva jeho prínos? Mali by aj upratovačka či umývač riadov rozhodovať o podnikových financiách? Ako zlepšiť transparentnosť a zároveň ziskovosť svojej firmy? O viac ako desaťročné skúsenosti s konceptom Open Book Managementu s vami podelí charizmatický Ari Weinzweig zo Zingerman´s – jednej z najúspešnejších malých firiem v Amerike. My sme Ariho vyspovedali v krátkom rozhovore.

Nezabudnite sa registrovať na CEE CSR Summit 2016.

Prečo ste sa v spoločnosti rozhodli zaviesť Open Book Management?

V spoločnosti Zingerman‘s sme sa rozhodli prejsť  na Open book Management už pred desiatimi rokmi. Termín „open book“ v podstate znamená, že sa o všetky finančné informácie ohľadom podnikania delíme so všetkými pracovníkmi v organizácii. A že každý, kto pre nás pracuje, nielen šéfovia a účtovníci, sú za finančnú výkonnosť organizácie zodpovední.

 Môžem vám s istotou povedať, že s Open Book Managementom financií sa nám v organizácii darí, zlepšujeme sa, dokonca dosahujeme výborné výsledky. No netreba od neho očakávať priveľa. Nie je dokonalý, ani nevedie k dokonalosti. Ale bezpochyby je to nástroj, ktorý môže zlepšiť, a aj zlepšil, výkon v takmer každej pracovnej oblasti, v ktorej sme ho použili, či už išlo o tržby, marže, zisk, služby, peňažný tok, kvalitu potravín, hygienu alebo bezpečnosť.

 S týmto manažmentom má každý zamestnanec možnosť ovplyvniť chod a aktivity v spoločnosti a výsledok tohto vplyvu vidieť každý deň. Takáto vysoká účasť a miera vplyvu na spoločnosť so sebou však nesie aj veľmi veľké záväzky. Zamestnanci, bez ohľadu na počet odpracovaných rokov, titul, vek alebo skúsenosti, majú pocit, že sú zmysluplnou súčasťou niečoho neobyčajného. Keď sa ujme, je to skvelé.

Je Open Book Management vhodný pre malé firmy i veľké korporácie?

 Určite! Môžete ho využiť v akomkoľvek prostredí. Dokonca aj doma. Niektorí naši zamestnanci ho využívajú na to, aby svoje deti naučili dobrým študijným návykom.

Nie je riskantné umožniť prístup k firemným finančným informáciám aj  novým, krátkodobým zamestnancom (napr. v lete)? Už ste niekedy boli svedkami negatívnych dôsledkov open-book manažmentu?

 Myslím si, že riskantné je Open Book Management nepoužívať. Každý deň musia zamestnanci robiť veľa rozhodnutí. Ak majú obmedzené alebo nepresné informácie, zaručene sa rozhodnú nesprávne. Tomu sa nevyhnete. Tým, že zamestnancov učíme, ako firma naozaj funguje, a poskytujeme im informácie o tom, ako sa veci vyvíjajú. … môže to byť len na dobro veci. Starý model funguje na takom princípe, ako keby ste hrali futbal, ale pravidlá a skóre by poznal len tréner!

Firmám sa zavádzanie Open Book Managementu môže zdať zložité. Ako vyzerali začiatky v spoločnosti Zingerman‘s? Aký by mal byť prvý krok firiem, ktoré ho chcú skúsiť?

Začiatok bol zložitý. Bola to veľká zmena. Radoví zamestnanci sú zvyknutí počúvať príkazy a potom ich spochybňovať. Majitelia sú zvyknutí „robiť rozhodnutia“. Účtovníci sú zas zvyknutí sedieť v kancelárii a pracovať na účtovnej závierke. Pri open-book manažmente sa práca každého zamestnanca mení: – radoví zamestnanci sa musia zapojiť do rozhodovania. Majitelia musia zamestnancov naučiť, ako viesť podnik a nájsť si čas na to, aby ich zapojili do rozhodovacieho procesu. Účtovníci musia zamestnancov oboznámiť s finančnými prostriedkami spoločnosti. Všetci musia spolupracovať! To znamená, že k starému modelu by som sa už nikdy nevrátil!

Kto je Ari Weinzweig?

Po ukončení štúdia na Michiganskej Univerzite s diplomom z ruských dejín sa Ari Weinzweig rozhodol pracovať ako umývač riadu v miestnej reštaurácii. Práve tam objavil svoju vášeň pre podnikanie s jedlom. V roku 1982 si spolu s Paulom Saginawom otvorili malé lahôdky. Dnes má skupina Zingerman’s Community of Businesses 9 rôznych firiem. Spolu zamestnávajú viac než 600 zamestnancov a dosahujú ročné tržby na úrovni 50 miliónov dolárov. Ešte ako miestne lahôdky si firma vybudovala také renomé, že manažéri z celých USA boli ochotní opustiť dobre platené posty vo veľkých korporáciách kvôli možnosti zažiť „Zing“ kultúru na vlastnej koži. Zingermani sú známi svojím skvelým prístupom k zamestnancom, ktorý zasa zamestnanci vracajú firme a zákazníkom. V podnikaní spopularizovali prístup „extra mile“ (ísť o kus ďalej), pri ktorom firma dáva zákazníkovi ešte viac, ako čakal.

Ari je tiež autorom niekoľkých bestsellerov, vrátane A Lapsed Anarchist’s Approach to Building a Great Business. Magazín INC. označil Zingermanov za „the coolest small company in America“.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111